Adwokat Opieka naprzemienna a alimenty

Adwokat Opieka naprzemienna z narcyzką jest możliwa?

Organizacja życia rodzinnego po rozwodzie może być wyzwaniem, zwłaszcza kiedy jeden z rodziców wykazuje cechy osobowości narcystycznej. Opieka naprzemienna, choć oferuje wiele korzyści, może stać się poligonem manipulacji w rękach narcyza. Dzisiejszy wpis skupia się na tym, czy możliwa jest efektywna opieka naprzemienna z narcyzką i jakie wyzwania mogą się pojawić. PORADA PRAWNA 

Opieka naprzemienna z narcyzką – Główne wyzwania

 • Utrudniona komunikacja: Narcyz często używa komunikacji do manipulacji, co może znacząco utrudniać sprawne ustalanie zasad opieki naprzemiennej.
 • Wykorzystywanie dziecka do celów manipulacyjnych: Narcyz może próbować wykorzystać dziecko jako narzędzie do wywierania wpływu na drugiego rodzica, co stwarza ryzyko emocjonalnego obciążenia dla dziecka.
 • Brak współpracy: Narcyz może ignorować lub świadomie naruszać ustalenia dotyczące opieki naprzemiennej, jeśli uznaje, że nie służą one bezpośrednio jego interesom.
 • Destabilizacja emocjonalna dziecka: Ciągła manipulacja i konflikty między rodzicami mogą negatywnie wpływać na stabilność emocjonalną dziecka.

Jak zminimalizować negatywne skutki?

Ważne jest, aby ustalenia dotyczące opieki naprzemiennej były jak najbardziej szczegółowe i zatwierdzone przez sąd, co może ograniczyć pole do manipulacji. Korzystanie z mediacji rodzicielskiej lub wsparcia psychologa może pomóc w ustaleniu zasad współpracy i komunikacji, które minimalizują wpływ narcystycznych tendencji jednego z rodziców.

W sytuacjach silnego konfliktu pomocne może być ograniczenie bezpośredniej komunikacji między rodzicami i korzystanie z pośredników lub narzędzi umożliwiających wymianę informacji w kontrolowanych i w miarę możliwości bezpiecznych warunkach. 

Opieka naprzemienna z narcyzką

Choć opieka naprzemienna z narcyzem może wydawać się wyzwaniem, z odpowiednim przygotowaniem i wsparciem jest możliwe zorganizowanie opieki w sposób, który chroni dobro dziecka i minimalizuje negatywne skutki manipulacji. Kluczem jest zawsze stawianie na pierwszym miejscu potrzeb i dobra dziecka oraz poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią mu stabilność i bezpieczeństwo emocjonalne. W najtrudniejszych sytuacjach niezbędna może okazać się pomoc specjalistów – mediatorów, psychologów, a czasem interwencja prawna. Jakie prawa ma ojciec? Test czy dziecko jest manipulowane

W dzisiejszych czasach, kiedy rodziny coraz częściej stają przed wyzwaniem organizacji życia po rozwodzie, opieka naprzemienna wyłania się jako jedno z rozwiązań, które może przynieść korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Mimo że w polskim systemie prawnym nie jest ona jeszcze tak szczegółowo uregulowana jak w niektórych krajach zachodnich, sądy coraz częściej przychylają się do tego modelu opieki, widząc w nim szansę na zachowanie silnej więzi dziecka z obydwoma rodzicami. Ale co, gdy jedno z rodziców, będące manipulantem, dąży do ustanowienia opieki naprzemiennej? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? 

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to model opieki, w którym dziecko spędza równą ilość czasu z każdym z rodziców, mieszka na zmianę w domu matki i ojca. Zmiany te mogą następować co tydzień, dwa tygodnie, a nawet miesiąc, w zależności od ustaleń między rodzicami i potrzeb dziecka. Jeżeli jeden z rodziców spotyka się np. wtorki czwartki i co 2 weekend – wówczas mówimy, iż realizuje kontakty. To nie jest opieka naprzemienna. 

Zapraszam Cię na film na moim kanale YouTube dotyczący opieki nad dzieckiem po rozwodzie:

Jakie są wymogi?

Aby opieka naprzemienna mogła zostać wprowadzona, niezbędna jest zgoda obu rodziców. Muszą oni złożyć zgodny wniosek do sądu, który, biorąc pod uwagę dobro dziecka, może zdecydować o przyznaniu opieki naprzemiennej. Kluczowe jest, aby rodzice mieszkali blisko siebie i byli gotowi na współpracę w sprawach dotyczących dziecka. Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody wówczas Sąd kieruje sprawę do opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów i oni podejmują decyzję. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego Jednak w przypadku sporów między rodzicami, orzeczenie opieki naprzemiennej jest trudne – nie będę ukrywać. 

Zalety opieki naprzemiennej

 1. Równy udział w wychowaniu: Dziecko ma możliwość równego kontaktu z obydwoma rodzicami, co sprzyja budowaniu silnej więzi z nimi oboma.
 2. Stabilność: Regularne zmiany dają dziecku poczucie stabilności i przewidywalności. Pod warunkiem, że system wychowawczy rodziców jest taki sam i nie ma konfliktu między rodzicami. 
 3. Współpraca rodziców: Wymusza na rodzicach konieczność współpracy i komunikacji w sprawach dziecka.
 4. Sprawiedliwy podział obowiązków: Rodzice dzielą się obowiązkami i kosztami utrzymania dziecka równomiernie.
 5. Zachowanie lojalności: Dziecko nie jest postawione w sytuacji, gdzie musi wybierać między rodzicami, co zmniejsza jego stres emocjonalny. 

Wady opieki naprzemiennej

 1. Konflikty: Jeżeli między rodzicami istnieje konflikt, współpraca może być utrudniona.
 2. Brak zakorzenienia w jednym miejscu: Dla niektórych dzieci ciągłe zmiany mogą być źródłem niepokoju.
 3. Logistyka: Organizacja takiej opieki wymaga od rodziców dużej elastyczności i bliskości mieszkaniowej.
 4. Manipulacja: W sytuacji, gdy jeden z rodziców jest manipulantem, może dochodzić do wykorzystywania opieki naprzemiennej do dalszych manipulacji i utrudniania kontaktu dziecka z drugim rodzicem.

Co gdy ojciec chce opiekę naprzemienną?

Takie pytanie jako adwokat od spraw rodzinnych otrzymałam. Kiedy jeden z rodziców, będący manipulantem, dąży do ustanowienia opieki naprzemiennej, kluczowe jest, aby drugi rodzic zadbał o zabezpieczenie dobra dziecka poprzez:

 • Dokładne ustalenie zasad opieki i komunikacji.
 • Ustalenie mechanizmów rozwiązywania konfliktów.
 • Zwrócenie się o pomoc do mediatora rodzinnego, który pomoże ustalić ramy współpracy.
 • W ekstremalnych sytuacjach, gdy manipulacja wpływa negatywnie na dobro dziecka, rozważenie wniosku o modyfikację ustaleń dotyczących opieki.

Kiedy opieka naprzemienna się sprawdzi?

Opieka naprzemienna najlepiej sprawdzi się w sytuacji, gdy obydwoje rodziców jest w stanie współpracować i komunikować się w sprawach dotyczących dziecka, a ich konflikty nie wpływają negatywnie na jego dobro. Kluczowe jest, aby oboje rodziców mieszkało blisko siebie i było gotowe na elastyczność w organizacji życia codziennego. Kiedy złożyć wniosek o opiekę naprzemienną?

Warte uwagi! Z badań przeprowadzonych przez badaczy Uniwersytetu w Uppsali, Instytutu Karolinska i Instytutu Badawczego CHESS w 2017 r. na grupie 3656 dzieci wynika, że w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym wychowywanych w systemie pieczy naprzemiennej oraz w rodzinach pełnych obserwowano zdecydowanie mniej negatywnych skutków psychicznych i wychowawczych, niż u dzieci żyjących głównie lub tylko z jednym z rodziców.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące opieki naprzemiennej:

Jakie są główne wyzwania związane z organizacją opieki naprzemiennej z narcyzką?

Główne wyzwania to utrudniona komunikacja, wykorzystywanie dziecka do celów manipulacyjnych, brak współpracy oraz destabilizacja emocjonalna dziecka.

Jakie są sposoby minimalizowania negatywnych skutków manipulacji w przypadku opieki naprzemiennej z narcyzką?

Ważne jest, aby ustalenia dotyczące opieki były szczegółowe oraz zatwierdzone przez sąd. Korzystanie z mediacji rodzicielskiej lub wsparcia psychologa może pomóc w ustaleniu zasad współpracy i komunikacji.

Jakie są zalety opieki naprzemiennej?

Zalety obejmują równy udział rodziców w wychowaniu, przewidywalność dla dziecka, konieczność współpracy rodziców, sprawiedliwy podział obowiązków oraz brak konfliktu lojalnościowego u dziecka. Istnieją badania, które pokazują, że jest to najlepsza możliwa forma kontaktów, jeśli chodzi o minimalizację problemów wychowawczych i psychicznych w przyszłości.

Jakie są główne wady opieki naprzemiennej z narcyzem?

Wady to potencjalne konflikty między rodzicami, brak zakorzenienia dziecka w jednym miejscu, logistyczne wyzwania organizacyjne oraz potencjalny bunt (zazwyczaj starszego) dziecka.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .