Alimenty wstecz na dziecko

Alimenty wstecz na dziecko – wszystko co musisz wiedzieć o wstecznych alimentach

Możliwość ubiegania się o alimenty przy rozwodzie to wiedza powszechna. Jest to świadczenie, które zasądza się na przyszłość. Jednak czy możliwe jest ubieganie o alimenty wstecz na dziecko? Jest taka możliwość, jednak jest ona obwarowana pewnymi warunkami.

Alimenty wstecz na dziecko 

Trzeba podkreślić, że alimenty wstecz nie są to „zwykłe” alimenty przyznawane przy rozwodzie. Różnica jest miedzy innymi taka, że alimenty wstecz są opłatą jednorazową, a nie comiesięcznym świadczeniem, choć istnieje możliwość rozłożenia jej na raty. Jeśli masz pytania, zapraszam Cię na konsultację. PORADA PRAWNA

Alimenty wstecz – za jaki okres? 

Podstawowym pytaniem jest za jaki okres można ubiegać się o alimenty wsteczne i jak daleko sięgać w przeszłość. Przepisy to jasno określają. Jest to okres maksymalnie 3 lata od daty założenia sprawy.

Pozew o alimenty wstecz – kiedy i gdzie?

Osoba, która sama utrzymywała dziecko bez pomocy drugiego rodzica ma prawo ubiegać się alimenty wstecz. Jednak muszą istnieć jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu sprzed złożenia pozwu. Bardzo często są to niespłacone zaległości np. w placówce opiekuńczej czy edukacyjnej – opłata za żłobek, czesne za prywatną szkołę czy czynsz za mieszkanie. Jeżeli osoba uprawniona do alimentów zaciągała pożyczki czy kredyty, również jest to przesłanka do złożenia pozwu o alimenty wstecz. Pozew o alimenty powinieneś złożyć do Sądu Rejonowego (a dokładniej do Wydziału Rodzinnego).

Istotne jest, by pamiętać, że alimenty z datą wsteczną należą się uprawnionemu zawsze, gdy zobowiązany do ich uiszczania uchylał się od tego obowiązku i ich nie płacił.

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube dotyczącym alimentów:

Alimenty wstecz – roszczenie regresowe

Jeżeli jeden z rodziców łożył na dziecko, a drugi się od tego obowiązku uchylał, a nie istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka – to nadal można ubiegać się spłatę. Można wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym. Sąd przeprowadzi rozliczenie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka i nakłada na drugą stronę obowiązek zwrotu odpowiedniej kwoty. Tu również przedawnia się to roszczenie z upłynięciem lat trzech. Co istotne, roszczenie takie może wnieść osoba niebędąca rodzicem, a ponosząca koszty utrzymania dziecka. Alimenty na dorosłe, pełnoletnie dzieci – do kiedy płaci się alimenty?

Alimenty wstecz podstawa prawna – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 137 K.R.O. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych:

§1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów wstecz:

Za jaki okres można ubiegać się o alimenty wsteczne?

Alimenty wsteczne mogą być ubiegane się za okres maksymalnie ostatnich 3 lat od daty założenia sprawy.

Kiedy i gdzie należy złożyć pozew o alimenty wstecz?

Pozew o alimenty wstecz należy złożyć do Sądu Rejonowego, konkretnie do Wydziału Rodzinnego. Osoba, która sama utrzymywała dziecko bez pomocy drugiego rodzica, może ubiegać się o alimenty wstecz, przy czym muszą istnieć niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu sprzed złożenia pozwu. Są to zazwyczaj długi lub niezapłacone należności np. za placówki czy czynsz mieszkaniowy. 

Jakie są przesłanki ubiegania się o alimenty wstecz?

Osoba uprawniona do alimentów może ubiegać się o alimenty wstecz, gdy zobowiązany do ich uiszczania unikał tego obowiązku i nie płacił. Dodatkowo, istniejące niespłacone zaległości np. w placówce opiekuńczej czy edukacyjnej, pożyczki czy kredyty również stanowią przesłankę do złożenia pozwu.

Jak inaczej ubiegać o pieniądze poniesione na utrzymanie dziecka?

Jeżeli jeden z rodziców łożył na dziecko, a drugi się od tego obowiązku uchylał, a nie istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka, nadal można ubiegać się o spłatę. Można wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym, które przedawnia się po upływie 3 lat.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , .