Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy – ile wynoszą alimenty od ojca pracującego za granicą?

Mieszkasz bądź pracujesz za granicą i zastanawiasz się czy będziesz płacił alimenty na dziecko. Jak to wygląda z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego prawa?

Alimenty z zagranicy – jakie alimenty od ojca pracującego za granicą?

Jeśli uważasz, że wyjazd Twój w celach zarobkowych lub na stałe zwalnia Cię z płacenia alimentów, to jesteś w błędzie. Musisz pamiętać, ze postanowienie w sprawie alimentów wydane w jednym kraju UE będzie też podlegało wykonaniu w innym kraju UE. Podobnie też zresztą w państwach spoza Unii Europejskiej, bo z większością łączą nas umowy, które pozwalają na międzynarodowe dochodzenie alimentów na członków rodziny. PORADA PRAWNA 

Matka lub ojciec nie płaci alimentów 

Musisz więc pamiętać, że jako ojciec nie płacąc alimentów narażasz się na konsekwencje prawne tak samo jakby działo się to w Polsce. Podobnie jest, jeśli to Twoja żona nie płaci alimentów. 

Konsekwencje niepłacenia alimentów:

 • Jeśli rodzic nie płaci alimentów, zaległe kwoty mogą się gromadzić, co prowadzi do znacznego zobowiązania finansowego wobec dziecka czyli jednym słowem – długi
 • Sąd może zarządzić egzekucję komorniczą wobec dłużnika, co oznacza, że organy egzekucyjne mogą zajmować jego majątek lub środki finansowe (np. wynagrodzenie, emerytura, świadczenia socjalne) w celu spłaty zaległych alimentów.
 • W niektórych przypadkach, dłużnik alimentacyjny może ponieść odpowiedzialność karną – nawet odbyć karę pozbawienia wolności.
 • Zaległe alimenty mogą –  negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika oraz utrudnić mu uzyskanie pożyczek czy kredytów.
 • Niepłacenie alimentów może również mieć negatywny wpływ na reputację dłużnika, szczególnie jeśli stanie się to publicznie znane. Może to skutkować ostracyzmem społecznym lub obniżeniem poziomu zaufania w swojej grupie społecznej czy towarzystwie.
 • Niepłacenie alimentów może wpłynąć na relacje między rodzicami a dziećmi, wywołując uczucia złości, rozczarowania i zawodu. Może to również prowadzić do utraty zaufania dziecka wobec rodzica, który nie spełnia swoich obowiązków.
 • W niektórych sytuacjach ojciec również może mieć ograniczone prawa rodzicielskie

  Egzekucja alimentów z zagranicy – jak ściągnąć alimenty z zagranicy?

  Twoja była żona wyjechała za granicę i nie płaci alimentów? Warto byś wtedy zapoznał się z informacjami na ten temat na stronie Sądu Okręgowego w Twoim mieście lub najbliższym dla Twojego miejsca zamieszkania. W Biurze Obsługi Interesantów danego sądu zostanie Ci udzielona pomoc przy sporządzaniu wniosku. Podaję stronę z pełnym wykazem potrzebnych dokumentów ze względu na państwo zamieszkania zobowiązanego do płaceni: Egzekucja alimentów z zagranicy – Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Okręgowy Warszawa

  Wniosek musisz złożyć w sądzie okręgowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wierzyciela. Egzekucja alimentów odbywa się wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, w którym podana jest kwota jaką zobowiązany powinien płacić z tytułu alimentów.

  Warunkiem skierowania wniosku o egzekucję alimentów jest istnienie długu. Zwlekanie z zapłatą 2 miesiące jest wystarczające aby wniosek o egzekucję alimentów skierować do organu w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

  Wysokość alimentów gdy ojciec pracuje za granicą

  Jeżeli pracujesz za granicą musisz się liczyć z możliwością zwiększenia wysokości alimentów. Jeśli zarabiasz więcej niż w Polsce, jest to prawdopodobne. Same zarobki są brane pod uwagę, ale także możliwości zarobkowe. To oznacza, że sąd również bierze pod uwagę wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz stan zdrowia. Dodatkowo, częstszy brak kontaktu ojca z dzieckiem może być uwzględniony jako argument dla zwiększenia świadczeń. 

  Alimenty – ojciec w Polsce dziecko za granicą

  W sytuacji, kiedy Ty jesteś w Polsce, a Twoje dziecko mieszka z matką za granicą również nie zwalnia Cię z płacenia alimentów. Będą one dostosowane do Twoich zarobków i potrzeb dziecka. 

  Niepłacenie alimentów: Jakie są konsekwencje karne? 

  Niepłacenie alimentów to poważne naruszenie obowiązków finansowych, które może prowadzić do konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego, osoba, która uchyla się od spełnienia obowiązku alimentacyjnego, może być pociągnięta do odpowiedzialności.

  Zgodnie z przepisami:

  Osoba, która zaniedbuje płacenie alimentów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku, jeśli zaległość wynosi co najmniej trzy świadczenia okresowe lub opóźnienie wynosi co najmniej trzy miesiące. Jeśli zaniedbanie w płaceniu alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, sprawca może być skazany na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

  Czy można uniknąć odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów?

  Istnieje możliwość uniknięcia kary, jeśli sprawca uiści zaległe alimenty nie później niż przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Dodatkowo, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli sprawca uiści zaległe alimenty przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko temu.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące życia za granicą i alimentów:

  Czy wyjazd za granicę zwalnia mnie z obowiązku płacenia alimentów na dziecko?

  Nie, wyjazd za granicę nie zwalnia Cię z obowiązku płacenia alimentów. Postanowienie w sprawie alimentów wydane w jednym kraju UE będzie podlegało wykonaniu w innym kraju UE, podobnie jak w przypadku państw spoza Unii Europejskiej.

  Jakie są konsekwencje prawne niepłacenia alimentów?

  Niepłacenie alimentów może prowadzić do gromadzenia się zaległych kwot, egzekucji komorniczej, utraty przywilejów (np. prawa jazdy), zgłoszenia do biur informacji kredytowej, obniżenia zdolności kredytowej oraz wpływu na reputację społeczną.

  Co zrobić, jeśli była żona wyjechała za granicę i nie płaci alimentów?

  Warto skonsultować się z Sądem Okręgowym w swoim mieście lub najbliższym miejscu zamieszkania. Tam udzielona zostanie pomoc przy sporządzaniu wniosku o egzekucję alimentów. Wniosek musi być złożony w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania wierzyciela.

  Jakie są warunki skierowania wniosku o egzekucję alimentów?

  Warunkiem skierowania wniosku o egzekucję alimentów jest istnienie długu. Zwłoka w zapłacie alimentów wynosząca 2 miesiące jest wystarczająca, aby skierować wniosek do organu w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

  Czy wysokość alimentów może wzrosnąć, jeśli pracuję za granicą?

  Tak, jeśli zarabiasz więcej za granicą, istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia wysokości alimentów. Sąd bierze pod uwagę nie tylko same zarobki, ale także wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia oraz częstość kontaktu ojca z dzieckiem jako argumenty dla zwiększenia świadczeń.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , , .