Apelacja od wyroku

Apelacja od wyroku rozwodowego

Apelacja od wyroku rozwodowego. Przegrana sprawa rozwodowa może być trudnym doświadczeniem, zwłaszcza gdy jesteś mężczyzną obarczonym winą i wysokimi alimentami. Jednak istnieje sposób na odwołanie się od takiej decyzji – poprzez apelację. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Krok 1: Wniosek o uzasadnienie wyroku

Po otrzymaniu wyroku masz 7 dni na złożenie wniosku o jego uzasadnienie. Istotne jest precyzyjne określenie, które elementy decyzji wymagają uzasadnienia. Opłata za wniosek wynosi 100 zł. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje utratą prawa do apelacji.

Krok 2: Przygotowanie apelacji

Po otrzymaniu uzasadnienia masz 14 dni na złożenie apelacji. Pierwszym krokiem jest wskazanie błędów, które miały miejsce w postępowaniu I instancji. Przykładowo, możesz zauważyć, że sąd pominął kluczowy dowód lub błędnie zinterpretował materiał dowodowy.

Apelacja od wyroku rozwodowego może dotyczyć różnych aspektów wyroku, nie tylko kwestii winy, ale również alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy podziału majątku. Kluczowe jest precyzyjne sformułowanie zakresu zaskarżenia, aby Sąd Apelacyjny mógł jednoznacznie zrozumieć, co jest przedmiotem apelacji. Możesz wnieść nowe dowody, ale będziesz musiał uzasadnić czemu wcześniej go nie złożyłeś np. nie miałeś o nim wiedzy. 

Krok 3: Złożenie apelacji

Po przygotowaniu apelacji, należy ją złożyć w sądzie wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok. Warto pamiętać, że składając apelację, nie tylko kwestionujesz decyzję sądu pierwszej instancji, ale również prosisz o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd drugiej instancji. W dokumencie apelacyjnym musisz jasno określić, jakie zmiany w wyroku oczekujesz, opierając się na przedstawionych argumentach i dowodach. 

Wyrok sądu apelacyjnego jest zasadniczo ostateczny i kończy proces sądowy. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej.

Elementy apelacji rozwodowej

 1. Uzasadnienie: Zwróć uwagę na to, co sąd uznał za wiarygodne, a co nie. Dokładnie przeanalizuj uzasadnienie i odnieś się do kluczowych punktów. Jeśli brakuje ważnych kwestii, koniecznie je wyeksponuj.
 2. Protokoły: Przejrzyj protokoły sądowe. Jeśli znajdziesz w nich istotne informacje, które zostały pominięte lub błędnie przedstawione, wykorzystaj je w swojej apelacji. Skąd uzyskać protokoły z rozpraw sądowych przy rozwodzie – jest portal w którym znajdziesz wszystko – nazywa się portal informacyjny sądów i pobierz dane.
 3. Najczęstszy błąd – dowody: Podkreślaj znaczenie dowodów. Jeżeli dysponujesz materiałem, który nie został wzięty pod uwagę, jak np. nagranie świadczące o przemocy, koniecznie to zaznacz. Dowody przy rozwodzie 
 4. Kwestie dotyczące dzieci: Jeśli masz dzieci, skup się na sprawach związanych właśnie z nimi. Podaj dowody świadczące na przykład o lepszej opiece ze Twojej strony lub nieprawidłowościach w postępowaniu sądu w zakresie opieki nad dziećmi. 
 5. Opieka naprzemienna: Jeśli dążysz do opieki naprzemiennej, przedstaw konkretne dowody popierające tę formę opieki, takie jak opinie specjalistów czy preferencje dziecka. Opieka naprzemienna a prawo do opieki na dzieckiem

  Apelacja od wyroku rozwodowego – Ważne Wskazówki

  • Fakty: Skup na faktach, nie na emocjach.
  • Dokumentuj wszystko: Każdy dowód może być kluczowy.
  • Szukaj wsparcia prawnego: Rozważ skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. 
  • Daj sobie pomóc: Ważne może być również wsparcie emocjonalne, czy to bliskich czy profesjonalnych terapeutów.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące apelacji: 

  • Czy mogę odwołać się od wyroku rozwodowego?

  Tak, masz możliwość odwołania się od wyroku rozwodowego poprzez złożenie apelacji. Proces ten wymaga dokładnego przygotowania, w tym wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku, przygotowania i złożenia apelacji w sądzie wyższej instancji.

  • Jaki jest pierwszy krok, gdy chcę złożyć apelację? 

  Musisz złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Masz na to siedem dni. Jest to bardzo ważne, jeśli tego nie zrobisz to utracisz prawo do złożenia apelacji.

  • Czy mogę przedstawić nowe dowody w trakcie apelacji?

  Tak, choć zasadniczo skupiasz się na tym, co do tej pory zostało zanalizowane. Istnieje możliwość wniesienia nowych dowodów w trakcie apelacji, ale musisz uzasadnić, dlaczego wcześniej ich nie przedstawiłeś, na przykład z powodu braku wiedzy o ich istnieniu.

  • Ile mam czasu, aby złożyć apelację?

  Po otrzymaniu uzasadnienia masz 14 dni na złożenie apelacji. Pamiętaj o przestrzeganiu terminu.

  • Czy po wykorzystaniu apelacji jest jeszcze jakaś szansa na odwołanie?

  Zwykle wyrok sądu apelacyjnego jest ostateczny i kończy postępowanie sądowe. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia skargi kasacyjnej.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   

   

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , .