Choroba dwubiegunowa a rozwód 

Choroba dwubiegunowa a rozwód 

Choroba dwubiegunowa a rozwód. W praktyce zdarza się, że przyczyną rozkładu pożycia jest choroba psychiczna małżonka. Zastanawiamy się jak choroba wpływa na rozwód? Czy ma znaczenie w sądzie? Życie z osobą cierpiącą na chorobę psychiczną niewątpliwie jest skomplikowane.

Niekiedy życie z taką osobą przysparza nam bardzo dużo bólu, tym bardziej, że nie możemy zrozumieć mechanizmów, jakimi kieruje się taka osoba. Musimy wiedzieć, że są to nieprawidłowe zachowania, a my doświadczamy dysonansu poznawczego. Nie możemy zrozumieć, dlaczego w jednej chwili człowiek, którego kocham, zamienia się w kogoś, kogo zupełnie nie znam.

Rozwód z osobą chorą? Szykuj się na walkę…

Trudno zrozumieć, dlaczego tak jest, ponieważ mamy kontakt z osobą chorą. Osoba cierpiąca na choroby psychiczne jest nieobliczalna w swoich czynach, wobec czego nie mamy pewności co do jej zachowań. Dlatego musimy być świadomi, że rozwód z taką osobą również jest ekstremalnie trudny. W razie pytań czy chęci uzyskania pomocy przy rozwodzie, umów się konsultację. PORADA PRAWNA

Większość takich osób zawzięcie walczy o każdą złotówkę i w tej walce gotowi są posunąć się do rzeczy dla nas wręcz niesłychanych. Innymi słowy, są w stanie zrobić wszystko, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie w procesie. Jeżeli na zaburzenie to cierpi kobieta, to musisz wiedzieć, że z pewnością będzie walczyła o każda złotówkę.

Dodatkowo działania w obszarze porozumienia w zakresie dzieci również są szalenie trudne. Bądź gotów, że z różnych powodów będą następować zmiany. Przykładowo, jednego dnia taka osoba powie Ci, że będziesz mógł spotkać się z dzieckiem, aby nazajutrz stwierdzić, że masz zakaz kontaktu. Co ciekawe może dojść do sytuacji, w której to ona obwini Cię o znęcanie się nad nią psychiczne i fizyczne.

Choroba dwubiegunowa a rozwód – Dlaczego musisz wziąć adwokata?

Dodatkowo będzie starała się przekonać Sąd, że to Ty jesteś psychopatą i wszystko co robisz jest złe. Niestety doświadczamy z takimi osobami ekstremalnych sytuacji, których mechanizmów działania nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć. Żona założyła Niebieską Kartę

Dlatego właśnie musisz mieć najlepszego prawnika do rozwodu, takiego, który uświadomi, czym są choroby psychiczne i jak z takimi osobami postępować. Nie ma co liczyć na to, że pewnego dnia wszystko cudownie się odmieni – to musi być ściśle określona sytuacja zero-jedynkowa. Niestety jeżeli o to nie zadbamy, wówczas postawimy samych siebie w złej sytuacji procesowej. 

Co robią osoby chore w sądzie?

Osoba chora psychicznie zrobi wszystko, aby to nam wmówić chorobę i przekonać Sąd, że my stanowimy zagrożenie dla niej oraz dla dziecka. Dlatego Twój prawnik musi być naprawdę dużej klasy specjalistą od rozwodów, mającym doświadczenie z tego typu ludźmi. Istotne jest zabezpieczenie przed ewentualnymi oskarżeniami. Niestety w niektórych sytuacjach ciężko jest zidentyfikować chorobę. Trzeba przyznać, iż te osoby wykazują się często bardzo uroczym charakterem i robią z siebie ofiarę. Dlatego zrobią wszystko, aby przekonać Sąd, iż to nie one, a Ty nie ponosisz winę za rozpad pożycia małżeńskiego, dodatkowo oskarżając Cię o bycie zagrożeniem dla rodziny. Jedyne, czego od Ciebie chce, to wysokich alimentów.

Jeśli potrzebujesz informacji co do pierwszych kroków przy rozwodzie, obejrzyj film na moim kanale YouTube:

Co zrobić, kiedy małżonek cierpi na chorobę psychiczną?

Często trafiają do mnie zapytania co zrobić, kiedy żona jest psychicznie chora i czy można odebrać jej dzieci?

Oczywiście wszystko zależy od tego, na jaką chorobę cierpi żona i czy została ta choroba stwierdzona.

Jeżeli są to nasze podejrzenia, wówczas musimy podjąć się szeregu czynności w celu przekonania sądu, iż stan zdrowia małżonki wpływa na sytuację rodzinną. Musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: jaki mamy cel?

Przede wszystkim ustalmy jedno: czy możemy rozwieść się z osobą chorą psychicznie? Oczywiście, że tak! Co do zasady nie ma żadnych przeszkód, aby rozwiązać wasze małżeństwo. Najczęściej jest to istotne, gdy posiadacie małoletnie dzieci. 

Czy choroba ma znaczenie w zakresie winy?

To jest dosyć skomplikowane. W takich sytuacjach odradzam Państwu dochodzenia wyłącznej winy, gdyż musimy pamiętać, iż wina nie jest ustalana procentowo. Dlatego nawet jeżeli okaże się, że żona choruje np. na chorobę dwubiegunową afektywną, wówczas, jeżeli dostarczy sądowi materiał dowodowy wskazujący również na Twoją winę, Sąd może rozstrzygnąć, że oboje ponosicie winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

Ponadto należy wyraźnie podkreślić, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym.

Aby móc rozwiązać małżeństwo, muszą zaistnieć ku temu przesłanki. Przede wszystkim konieczne jest ustanie więzi małżeńskich (duchowej, fizycznej, gospodarczej).

Rozwód a choroba afektywna dwubiegunowa – Czy Sąd może oddalić powództwo w zakresie rozwodu?

W praktyce zdarza się to dosyć rzadko. Oczywiście sąd ma do tego podstawę prawną, np. jeżeli stwierdzi, że orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niekiedy Sąd może również stwierdzić, że orzeczenie rozwodu pogorszy zdrowie psychiczne małżonka cierpiącego na daną chorobę. Ponadto Sąd może również dojść do przekonania, że małżonek, który wystąpił z pozwem o rozwód, naruszył zasady lojalności małżeńskiej i ponosi winę za rozpad pożycia. Dlaczego? Ponieważ zdaniem Sądu w pierwszej kolejności powinien zainicjować sprawę o leczenie przymusowe.

Należy mieć również na uwadze, iż rozwód nie jest dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód.

Inną jeszcze kwestią jest czy na rozwiązaniu małżeństwa nie ucierpi dobro małoletnich dzieci. W rezultacie uzyskanie rozwodu z osobą chorą psychicznie z pewnością może być w tym przypadku trochę trudniejsze. Jest to oczywiście możliwe, jednak wymaga przedstawienia konkretnych argumentów odnośnie przyczyn. Dobro dzieci jest najważniejsze.

Czy chora osoba nie wyrządzi krzywdy dzieciom?

Jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci, wówczas Sąd będzie skupiał się na tym, aby dzieciom nie wyrządzono krzywdy. Dlatego też niekiedy niezbędne są badania psychologiczne, czyli OZSS – badania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, którzy wskażą, czy dobro dzieci nie jest zagrożone. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego

Co do zasady choroba psychiczna nie jest okolicznością, za którą można małżonkowi przypisać jakąkolwiek winę, jednakże naganne zachowanie podejmowane w trakcie choroby może wykazać złą wolę.

Nadto należy również mieć świadomość, że rozwód z osobą cierpiącą na chorobę psychiczną może okazać się trudniejszy z uwagi na kwestie formalne. Może się tak stać, gdy sąd będzie miał wątpliwości co do zdolności do czynności sądowych albo też z urzędu rozpocznie kroki w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Małżeństwo, rozwód i wina – Co na to orzecznictwo?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że przypisanie małżonkowi winy w powstaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, iż naruszył on (w sposób umyślny lub nieumyślny) obowiązki wynikające z ustawy (np. z art. 23 kro – tak orzecz. SN z 21 listopada 1997 r. II CKN 646/97, nie publ.), a także wynikające z zasad współżycia społecznego (zob. orzecz. SN z 25 sierpnia 1982 r. III CRN 182/82, GP 1983, nr 3).

Choroba psychiczna małżonka może wykluczyć przypisanie mu winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Zależy to jednak od rodzaju choroby, a także od tego, czy przyczyną rozkładu pożycia było jedno konkretne zdarzenie (np. fakt zdrady), czy też występuje wiele przyczyn rozłożonych w czasie. Należy mieć na uwadze, że pewne typy chorób psychicznych mają przebieg przewlekły trwają latami. Ostatni mój przypadek – żona mojego klienta cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową.

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się zmiennymi objawami (epizodami) przeplatanymi okresami remisji.

Możemy mieć do czynienia z epizodami manii, hipomanii oraz depresji, a także stanami mieszanymi, łączącymi objawy jednego i drugiego. Istnieje bardzo wiele rodzajów tej choroby w zależności od sekwencji pojawiania się objawów. Takie same objawy, jak podczas epizodu manii lub depresji pojawiają się także w przypadku innych chorób psychicznych – depresji samej w sobie oraz schizofrenii. W związku z tym choroba afektywna dwubiegunowa jest trudna do zdiagnozowania.

Najczęściej zadawane pytani dotyczące rozwodu z osobą z zaburzeniem psychicznym: 

Czy choroba psychiczna małżonka może mieć wpływ na przebieg rozwodu?

Tak, choroba psychiczna małżonka może znacząco wpłynąć na przebieg rozwodu, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i proceduralnym.

Jakie są najczęstsze trudności związane z rozwodem z osobą chorą psychicznie?

Rozwód z osobą cierpiącą na chorobę psychiczną może być ekstremalnie trudny ze względu na nieprzewidywalne zachowania oraz działania podejmowane przez tę osobę.

Czy istnieje ryzyko oskarżeń wniesionych przez osobę z zaburzeniem psychicznym?

Tak, istnieje ryzyko, że osoba chora psychicznie może próbować oskarżyć drugą stronę o różne formy przemocy oraz negatywnych zachowań, co może komplikować proces rozwodowy.

Jakie działania podejmowane są przez osoby chore psychicznie w sądzie?

Osoby chore psychicznie mogą podejmować różne działania w sądzie, w tym próby przekonania o swojej niewinności, oskarżenia drugiej strony oraz wykorzystanie swojej choroby jako argumentu.

Czy istnieje ryzyko utraty opieki nad dziećmi ze względu na chorobę psychiczną?

Istnieje ryzyko, że choroba psychiczna małżonka może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi, dlatego ważne jest przedstawienie konkretnych argumentów oraz przeprowadzenie odpowiednich badań psychologicznych.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .