co mówić na rozprawie w sądzie

Co mówić na rozprawie w sądzie?

Co mówić na rozprawie w sądzie? Pani mecenas, mam sprawę o rozwód w Warszawie i nie wiem jak się przygotować. Jak mam zachować się na rozwodzie? Jak mówić do Sądu? Rozwód będzie prosty – bez orzekania o winie i bez dzieci. Czy sąd będzie mnie pytał o majątek?

Jak mówić do Sądu? Zawsze mówimy „Wysoki Sądzie”. Nawet kiedy pyta druga strona, odpowiedź zawsze kierujemy do Sądu. 

Zasady w Sądzie Etapy rozprawy

  • Do Sądu należy ubrać się elegancko i skromnie. Koniecznie trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.
  • Przed rozprawą koniecznie należy zapoznać się z dokumentami w sprawie.
  • W sądzie mówimy zdecydowanie i konkretnie. Jak mówić do Sądu? – „Wysoki Sądzie”

Etapy rozprawy

Najpierw Sąd sprawdza listę obecności. Następnie pyta strony o stanowisko w sprawie. W dalszej kolejności przechodzi do postepowania dowodowego, czyli przesłuchania stron. Jako pierwsza przesłuchiwana jest strona powodowa. Najpierw pytania zadaje Sąd – później prawo do zadawania pytań ma druga strona.

Przygotowanie do rozprawy

W przypadku gdy nie macie Państwo dzieci, wówczas sytuacja na rozprawie powinna być prostsza. Sąd nie zajmuje się majątkiem, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku gdy nie macie dzieci ani też jest zgoda co do sposobu podziału majątku, sąd nie będzie ingerował w kwestie podziału majątku.

Z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego następuje rozdzielność majątkowa, co daje prawo do dalszych czynności, tj. podziału majątku w sądzie.

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube, gdzie opowiadam o tym jak wygląda rozprawa rozwodowa:

Pytania na rozprawie o rozwód

Przede wszystkim Sąd pyta o najważniejsze fakty związane z waszym małżeństwem. Konieczne jest ustalenie, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Pytanie pierwsze: Data zawarcia związku małżeńskiego.

Sąd musi ustalić okres, w jakim nastąpił rozpad pożycia, tj. rozkład więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Wobec tego pyta Sąd: „Kiedy nastąpił rozpad pożycia?”. Należy wskazać datę, albo chociaż przedział, np. listopad 2021 r.

Jeżeli chodzi o więź fizyczną, należy spodziewać się pytania: „Kiedy Państwo ostatni raz współżyliście?”

Często jest tak, że małżonkowie wciąż razem mieszkają. Sąd zapyta, od kiedy nie prowadzicie wspólnie gospodarstwa domowego. Nie chodzi tu o kredyty czy opłaty. Więź gospodarcza to wspólne czynności w domu, takie jak sprzątanie i pranie.

Sąd musi ustalić, jaka była również przyczyna rozpadu. Wobec tego będzie zadawał pytania wprowadzające, takie jak np. „Kiedy związek zaczął się psuć i dlaczego?”, „Gdzie widzicie przyczynę rozpadu?”

Kwestie poruszane w trakcie sprawy rozwodowej Co mówić na rozprawie w sądzie?

Sąd musi również ustalić, czy ustanie małżeństwa jest ostateczne, tj. czy rozpad ma charakter trwały i zupełny. Wobec tego będzie pytał o uczucia, np. „Czy według Pana są jakieś szanse na uratowanie małżeństwa?”, „Czy darzycie się jakimś uczuciem?”. W takiej sytuacji należy być pewnym i odpowiedzieć: „Nie, darzę pozwanej/powódki żadnym uczuciem”.

Sąd będzie próbował ustalić, czy podejmowaliście Państwo jakieś próby ratowania małżeństwa, stąd też należy spodziewać się pytania typu: „Czy ratowaliście Państwo małżeństwo?”, „Czy jesteście pewni, że to koniec małżeństwa?”

Jeżeli chodzi o kwestie majątkowe, Sąd będzie na pewno pytał o umowy małżeńskie. Generalnie chodzi o to, czy podpisaliście rozdzielność majątkową. Można spodziewać się pytania: „Czy małżonkowie zawierali umowę majątkową?”

Sąd będzie również pytał o dzieci. Jeżeli Państwo nie posiadacie dzieci, wówczas przesłuchanie będzie znacznie krótsze.

W przypadku gdy strony są zgodne co do rozwodu, Sąd nie będzie zadawał złożonych pytań. Szybki rozwód – jak szybko załatwić rozwód?  Sąd będzie musiał po prostu ustalić, kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, czy jest on trwały oraz czy istnieją jakiekolwiek szanse na uratowanie małżeństwa.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozprawy rozwodowej:

Jak powinienem mówić do Sądu podczas rozprawy o rozwód?

Zawsze należy zwracać się do Sądu z szacunkiem, używając formy „Wysoki Sądzie”, nawet wtedy, gdy druga strona zadaje pytania.

Jakie są zasady ubioru i zachowania w Sądzie podczas rozprawy?

Na rozprawę należy ubrać się elegancko i skromnie, przy zachowaniu szacunku dla Sądu. Przed rozprawą warto zapoznać się z dokumentami w sprawie i zabrać ze sobą dowód osobisty.

Czy Sąd będzie pytał mnie o majątek podczas rozprawy rozwodowej, jeśli nie mamy dzieci?

Jeśli strony są zgodne co do rozwiązania bez orzekania o winie i nie mają dzieci, Sąd nie będzie ingerował w kwestie podziału majątku, chyba że strony ustalą inaczej.

Jakie są typowe pytania, które Sąd zadaje podczas rozprawy o rozwód?

Sąd zazwyczaj pyta o datę zawarcia małżeństwa, datę rozpadu pożycia, ostatnie współżycie, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego oraz ewentualne próby ratowania małżeństwa.

Jak powinienem odpowiadać na pytania dotyczące uczuć i prób ratowania małżeństwa?

Należy być konkretnym i pewnym w odpowiedziach. Jeśli uczucia już zgasły i nie podejmowano prób ratowania małżeństwa, należy to jasno wyrazić w odpowiedziach na pytania Sądu.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .