Czy klaps to przestępstwo?

Czy klaps to przestępstwo? Założenie Niebieskiej Karty za klaps? Czy to możliwe?

Czy klaps to przestępstwo? W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, klaps jako forma kar cielesnych jest uznawany za niezgodny z prawem, co zostało zapisane w artykule 961 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każda forma przemocy fizycznej wobec dziecka, w tym klaps, może być uznana za niezgodną z prawem.

Klaps nie jest dozwoloną „metodą wychowawczą”

W Polsce często można spotkać się z twierdzeniem, że klapsy nie tylko są akceptowalne, ale wręcz konieczne do prawidłowego wychowania dziecka. Jednak prawo jasno określa, że stosowanie przemocy wobec dzieci jest surowo zabronione. Nawet jeśli ktoś podnosi argument własnego „porządnego” wychowania i dostawał klapsy, nie jest to żadnym usprawiedliwieniem dla naruszania nietykalności cielesnej dziecka. Argument o „tradycji wychowawczej” nie usprawiedliwia ich w żadnym stopniu. PORADA PRAWNA 

Art. 961. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zakaz stosowania wobec małoletniego kar cielesnych

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Jednakże, istnieje pewna niejednoznaczność. Przepis ten nie jest bezpośrednio sankcjonowany w sposób, który jednoznacznie wskazuje na kary prawne dla rodziców. A zatem, w Polsce, klaps jest traktowany bardziej jako problem wychowawczy i etyczny niż ścisłe przestępstwo penalizowane przez prawo. Waga edukacji i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego wychowania i traktowania dzieci są nie do przecenienia. Nie oznacza to, że klaps jest całkowicie ignorowany przez system prawny. Rodzic może być pociągnięty do odpowiedzialność zgodnie z  Art. 217 Kodeksu karnego:

§ 1.
Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawodawcy opierali się na założeniu, by traktować dzieci jako pełnoprawnych ludzi z własnymi prawami i godnością, które nie powinny być naruszane przez dorosłych.  W duchu Janusza Korczaka, prawo stara się chronić dzieci przed wszelkimi formami przemocy.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie są statystyki rozwodów w Polsce obejrzyj film na moim kanale YouTube:

Czy klaps to przestępstwo? Założenie Niebieskiej Karty za klapsa?

Ustaliliśmy już, że klapsy są formą przemocy fizycznej i są zakazane w polskim prawie. Możliwe są zatem konsekwencje w postaci założenia Niebieskiej Karty. Procedura ta ma zadanie przeciwdziałać przemocy i objąć ochroną ofiarę tej przemocy. Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Chociażby na szkołę i nauczycieli prawo nakłada obowiązek założenie Niebieskiej Karty opiekunowi, z którym dziecko zamieszkuje – w przypadku podejrzenia stosowania przemocy. 

Dlaczego rodzice stosują klapsy?

Większość Polaków akceptuje i stosuje klapsy, a duża część w ogóle nie wie, że są one zakazane w polskim prawie. Jest to istotna przyczyna występowania nadal takich kar w naszym społeczeństwie. Tradycja i przyzwolenie społeczne na stosowanie kar cielesnych, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie i uznawane za akceptowalną formę dyscypliny.

A czemu rodzice sięgają po takie środki przymusu, ostrzeżenia czy kar? Często sami są zestresowani, trudnościami w pracy czy konfliktami rodzinnymi. Klapsy świadczą często o braku wystarczających kompetencji rodzicielskich. Rodzic nie wie jak rozmawiać z dzieckiem, jak szukać alternatywnych metod rozwiązania problemu. Frustracja, stres, pośpiech nie są dobrymi doradcami. Zwykle bywa to wyładowanie złości, a nie intencja, by czegoś dziecko nauczyć – jednak rodzice mogą się tym zasłaniać. 

Często ci, którzy biją, sami byli ofiarami przemocy w dzieciństwie. Jedni, by poradzić sobie z taką sytuacją i nie dopuścić do siebie myśli, że byli bezradną ofiarą twierdzą, że „dobrze im to zrobiło” i stosują te same metody w swoim dorosłym życiu. Inni obiecywali sobie, że nigdy nie uderzą swojego dziecka, są przeciwni karom fizycznym, właśnie dlatego, że doświadczyli tego upokorzenia w dzieciństwie. Jednak schematy są tak silne, a poziom bezradności tak duży, że sięgają po te same środki co ich rodzice.

Jak klaps wpływa na dziecko?

Bicie dziecka wpływa na jego poczucie własnej wartości i obraz samego siebie, prowadząc do pojawienia się lęków i poczucia dezorientacji (m.in. utrudnia myślenie). W ten sposób niszczymy relację z naszym dzieckiem. Dziecko również uczy się, że przemoc jest w porządku, a silniejszy ma zawsze rację i ma prawo bić słabszego. Czy tego chcemy uczyć swoje dzieci? Istnieją inne, bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, które mogą być bardziej czasochłonne i wymagające, ale prowadzą do pozytywnych rezultatów. Gdy popełnimy błąd i użyjemy przemocy wobec dziecka, ważne jest, aby umieć przyznać się do niego, nazwać swoje uczucia oraz przeprosić. Jednak najważniejsze jest, by dbać o swój stan psychiczny i nie dopuszczać, by taka sytuacja się powtarzała. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kar wobec dziecka:

Czy klaps jest zakazany przez polskie prawo?

Tak, klaps jest uderzeniem naruszającym nietykalność cielesną. Kary cielesne są zakazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a karę za naruszanie nietykalności osobistej reguluje Kodeks karny. 

Jeśli dam klapsa swojemu dziecku, może mi zostać założona Niebieska Karta?

Niebieska Karta ma chronić ofiary przemocy, a więc tak – możesz zostać zgłoszony do tej procedury. Oczywiście każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie i na pewno będzie miało znaczenie czy był to jednorazowy incydent czy powtarzający się schemat i „metoda wychowawcza”.

Czy klaps może mieć wpływ na rozwój dziecka?

Dzieci, które doświadczają klapsów jako formy kar cielesnych, mogą doświadczyć szeregu konsekwencji psychologicznych. Mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, odczuwać lęki i dezorientację. A także mieć trudności w budowaniu pozytywnych relacji z innymi.  Dziecko może stać się agresywne bądź całkowicie wycofane. Wszystko zależy od strategii radzenia sobie z bólem, upokorzeniem i brakiem oparcia w najważniejszej bliskiej osobie jaką powinien być rodzic.

Czy klaps jest dobrą metodą wychowawczą?

Może Ci się wydawać, że bijesz dziecko, ponieważ nie ma innej możliwości. Jednak zastanów się czy to prawda i czy Ty sam nie masz problemu z kontrolowaniem złości i agresji. Być może czujesz się bezradny, zdenerwowany, jednak to Ty jesteś dorosły i nie masz prawa stosować przemocy. Jeśli uważasz, że masz z tym problem lub być może sam dostawałeś kary cielesne w dzieciństwie, skonsultuj się ze specjalistą, np. psychoterapeutą. Warto szukać pomocy i szukać alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanieKalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .