Kiedy rozwód w Polsce?

Czy mogę rozwieść się w Polsce?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy możesz rozwieść się w Polsce, mimo że mieszkasz za granicą? To pytanie często zadają mężczyźni, którzy znaleźli się w skomplikowanej sytuacji małżeńskiej, a ich życie zawodowe rozgrywa się poza granicami kraju. W tym wpisie wyjaśnimy, kiedy rozwód w Polsce jest możliwy i jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegł sprawnie. PORADA PRAWNA

Gdzie rozwód ?

W procesie rozwodowym, inicjowanie sprawy odbywa się przez wniesienie pozwu rozwodowego do odpowiedniego sądu. W Polsce właściwość rzeczową w sprawach rozwodowych mają sądy okręgowe. Natomiast właściwość miejscową określa się na podstawie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich tam jeszcze przebywa, lub miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy może na wniosek sądu, do którego wpłynął pozew, oznaczyć właściwy sąd.

Kiedy możliwy jest rozwód w Polsce?

 1. Kiedy jesteście obywatelami Polski – To Sąd Okręgowy w Warszawie, niezależnie gdzie mieszkacie – może dokonać rozwodu
 2. Miejsce zamieszkania vs. miejsce pobytu: Najpierw musimy rozróżnić te dwa pojęcia. Jeśli pracujesz za granicą, ale Twoje główne ognisko życiowe – rodzina, dom – znajduje się w Polsce, prawdopodobnie możesz uznać Polskę za swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku, proces rozwodowy można przeprowadzić w Polsce. Gdy są dzieci i mieszkają w Polsce- również nie będzie problemów aby przy rozwodzie poruszyć kwestie dzieci – takie jak alimenty kontakty.
 3. Stałe życie za granicą: Jeśli jednak przeniosłeś swoje życie za granicę – masz tam pracę, rodzinę, znajomych – i do Polski wracasz sporadycznie, prawdopodobnie Polska nie jest już Twoim miejscem zamieszkania. W takim wypadku rozwód w Polsce może być utrudniony w zakresie rozstrzygnięcia dzieci – ale jeżeli jesteście obywatelami Polski – to nie ma problemów.
 4. Ty mieszkasz za granicą, a żona w Polsce: W tej sytuacji możesz złożyć pozew rozwodowy w Polsce – według miejsca zamieszkania żony.

Rozwód Online

Jesteście obywatelami ale mieszkacie za granicą  – możecie bez problemu rozwieść się w Polsce online. Niekiedy udaje się przeprowadzić rozwód bez przyjazdu do Polski dzięki rozprawie w trybie zdalnym. Ile kosztuje rozwód online : Cennik

Typy rozwodów:

 1. Rozwód bez orzekania o winie – jest to sytuacja, kiedy sąd rozwodzi małżonków bez wskazywania, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Taka forma rozwodu jest możliwa, gdy obie strony zgadzają się na rozwód i na brak orzekania o winie, lub gdy mimo istnienia winy jednej ze stron, orzeczenie o winie nie służyłoby dobru wspólnych małoletnich dzieci lub byłoby rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 2. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków – w tej sytuacji sąd orzeka, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jeden z małżonków. Taka decyzja jest zazwyczaj wydawana, gdy jedna ze stron dopuściła się, na przykład, zdrady małżeńskiej lub innej poważnej krzywdy wobec drugiej strony.Żona manipulantka z Warszawy -Najważniejsze elementy rozwodowe
 3. Rozwód z winy obu stron – sąd może orzec, że obie strony ponoszą winę za rozpad małżeństwa. Może to wynikać z ciągłych konfliktów i wzajemnych uraz, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.Porada prawna rozwód Warszawa – żona chce rozwodu i wysokich alimentów

Właściwy sąd do Rozwodu

Podsumowując, właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy rozwodowej jest sąd okręgowy. Miejscowo – jest to sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli jeden z nich tam pozostał, w przeciwnym razie – sąd miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji wyjątkowej, gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości miejscowej, sąd, w którym złożono pozew, może zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy rozwodowej.

Rozwód w Polsce dla mężczyzn mieszkających za granicą jest możliwy, ale wymaga odpowiedniej analizy Twojej sytuacji życiowej i prawnej. Jeśli masz wątpliwości co do właściwego postępowania, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Pytania FAQ

 1. Czy mogę uzyskać rozwód w Polsce, jeśli mieszkam za granicą? Tak, jeśli jesteś obywatelem Polski, Sąd Okręgowy w Warszawie może dokonać rozwodu, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz. Decydujące mogą być miejsce zamieszkania i związek życiowy z Polską.
 2. Czy moje dzieci muszą mieszkać w Polsce, aby rozpatrzyć kwestie związane z nimi podczas rozwodu? Gdy dzieci mieszkają w Polsce, nie powinno być problemów z rozpatrzeniem kwestii z nimi związanych, takich jak alimenty czy kontakty, podczas procesu rozwodowego w Polsce.
 3. Jakie są różne typy rozwodów w Polsce i co one oznaczają? W Polsce można wyróżnić rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków oraz rozwód z winy obu stron, zależnie od okoliczności prowadzących do rozpadu małżeństwa.
 4. Czy mogę przeprowadzić rozwód online, nie przyjeżdżając do Polski? Tak, jeśli jesteście obywatelami Polski mieszkającymi za granicą, możliwy jest rozwód online bez konieczności przyjazdu do Polski, dzięki rozprawie przeprowadzanej w trybie zdalnym.
 5. Do jakiego sądu należy złożyć pozew rozwodowy, jeśli jedno z małżonków mieszka za granicą? Pozew rozwodowy można złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania żony, jeżeli mąż mieszka za granicą, a żona w Polsce. W przypadku trudności z ustaleniem właściwości miejscowej, sąd może zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie odpowiedniego sądu.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk

Umów się na spotkanie – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .