adwokat rozwody warszawa

Czy w trakcie rozwodu mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą?

Czy w trakcie rozwodu mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą? Decyzja o rozwodzie zwykle nie jest łatwa, a obecność nowej kobiety w życiu mężczyzny może komplikować sprawę. Oto 4 kluczowych aspektów, które warto rozważyć w takiej sytuacji.

Rozwód Czy mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą

  1. Rozwód z orzekaniem o winie: Jeśli zdecydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, musisz być przygotowany na przedstawienie dowodów na zachowania żony, które uzasadniałyby rozpad małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że obecność nowej partnerki może wpłynąć na percepcję Twojej roli w rozpadzie małżeństwa.
  2. Alimenty na żonę: Jeżeli rozwód zostanie orzeczony z Twojej winy, możliwe jest, że będziesz zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz byłej żony, szczególnie jeśli jej sytuacja materialna znacząco się pogorszy. Zdrada z Twojej strony może zostać użyta przez żonę jako argument za uzyskaniem alimentów.
  3. Strategia rozwodowa: Ważne jest, abyś zastanowił się nad swoją strategią rozwodową. Skonsultuj się z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci zrozumieć konsekwencje każdej decyzji, a także doradzi, jak najlepiej postąpić w Twojej sytuacji. Pamiętaj, że uczciwość i otwartość wobec adwokata są kluczowe dla skutecznej obrony Twoich interesów.
  4. Moment poznania nowej partnerki: Istotne jest, kiedy nawiązałeś relację z nową partnerką. Jeśli stało się to po faktycznym rozpadzie więzi małżeńskich, może to mieć mniejszy wpływ na sprawę. Jednakże, jeśli związek rozpoczął się przed zakończeniem małżeństwa, może to zostać uznane za przyczynę rozpadu pożycia. 

Sąd dogłębnie analizuje sytuację. Istotne jest, na jakim etapie poznałeś kobietę. Czy wtedy wasze więzi małżeńskie ustały? Czy to kobieta jest przyczyną rozpadu małżeństwa? Jeżeli mieszkasz z żoną, razem spożywacie posiłki i jednocześnie twierdzisz, że ustały wszystkie więzi małżeńskie, to muszę Ci od razu powiedzieć, konsultuj swoją sytuację z dobrym prawnikiem do rozwodów i ułóż strategię. 

 W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jak orzeka Sąd przy rozwodach?

Sąd patrzy na stan faktyczny sprawy i argumentacja, że tak naprawdę nie łączą was więzi małżeńskie, podczas gdy mieszkasz razem z żoną i dziećmi, jest dla Ciebie niekorzystna. Uważam, że w takim przypadku trzeba inaczej ułożyć Twoją strategię rozwodową. Jeżeli natomiast żona chce obwinić Cię za rozpad pożycia małżeńskiego i wnosi do sądu pozew o rozwód z wyłącznej winy Twojej, musisz się bronić.

Alimenty przy rozwodzie 

Konsekwencje żądania alimentów na siebie przez żonę w kontekście rozwodu z orzekaniem o winie, w tym za zdradę, zależą od szeregu czynników, w tym od ustaleń sądu dotyczących winy za rozpad małżeństwa oraz od sytuacji życiowej i finansowej żony. Poniżej kluczowe aspekty.

Rodzaje rozwodów

  1. Rozwody bez orzekania o winie: W takim przypadku sąd rozwiązuje małżeństwo bez przypisywania winy żadnej ze stron. Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli znajdzie się on w stanie niedostatku po rozwodzie. Ograniczone są w czasie max 5 lat
  2. Rozwody z orzekaniem o winie: Tutaj sytuacja się komplikuje i możesz płacić wysokie alimenty na żonę. Sąd orzeka rozwód, wskazując, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może to mieć wpływ na kwestie alimentacyjne, podział majątku oraz na kwestie dotyczące opieki nad dziećmi.

Kto wygra rozwód?

Patrząc na sytuację rodzinną, należy również przeanalizować kwestie związane ze świadczeniami alimentacyjnymi i podziałem majątku. Bardzo ważne jest, aby małżonkowie spróbowali znaleźć porozumienie w zakresie dziecka. Często wydaje nam się, że sprawy w sądzie muszą się kończyć wygraną albo przegraną. Wówczas ciężko stwierdzić, kiedy wchodzą w grę relacje rodzinne i dzieci. Jednakże jeżeli chodzi o kwestie związane z alimentami, to faktycznie trzeba ten obszar dobrze przemyśleć.

Czy w trakcie rozwodu mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą?

Panowie, nie popełniajcie tego błędu. Jeżeli poznaliście nową kobietę, to jeszcze nie pokazujcie „jej” żonie. Przecież ważne jest zaplanowanie krok po kroku kolejnych czynności. Naturalne jest, że kobieta jest o drugą kobietę zazdrosna, dlatego też jeżeli chcesz uniknąć problemów bądź chcesz wynegocjować dobre warunki z małżonką, nie przechwalaj się nową kobietą. Mężczyźni nie zdążą rozstać się ze swoją żoną, a już pokazują się na przyjęciu rodzinnym z nową kobietą. Takie zachowania budzą negatywne emocje u byłych partnerek.

A zatem proponuję w pierwszej kolejności uregulować kwestię związaną z małżonką i powoli wejść w drugi związek. Oczywiście nie jest to takie proste, gdyż niekiedy nie pozwalają na to okoliczności sprawy. Jednakże pamiętaj, że twoja sytuacja będzie wnikliwie przeanalizowana przez sąd.

Czy nowy związek może świadczyć o winie w rozwodzie? Pozwól, że Ci wyjaśnię.

Mamy kilka rodzajów rozwodów. W pierwszej kolejności i ten, który ja najbardziej polecam, to rozwód bez orzekania o winie. Rozwód może również skończyć się z wyłącznej winy jednego małżonka albo z winy obu stron. Mamy kilka możliwości.

Masz wątpliwości co do swojej sprawy sądowej, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu. PORADA PRAWNA

Rozwód z winy czy bez?

Chcesz rozwód bez orzekania o winie? Rozumiem Cię, jednakże pamiętaj, że do tego potrzebna jest zgoda żony, która również musi chcieć bez orzekania o winie. W przeciwnym wypadku ma prawo do dochodzenia winy w procesie.

Jakie są przesłanki do uzyskania rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków? W orzecznictwie przyjmuje się, że są to takie okoliczności, jak zdrada, alkoholizm, przemoc, znęcanie się, stosowanie gróźb, agresja, porzucenie rodziny i wiele innych. 

Należy wskazać, iż każde małżeństwo należy badać oddzielnie i indywidualnie zastanawiać się nad ich sytuacją. Trzeba również pamiętać, iż pojęcie „winny rozkładu pożycia małżeńskiego” nie zostało uregulowane, w tym obszarze nie ma konkretnej definicji. Ważne: aby jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, musi on ponieść winę w 100%. Jeżeli natomiast udowodnimy chociaż w kilku procentach, że drugi małżonek również ponosi winę za rozpad pożycia, wówczas rozwód skończy się z winy obu stron. 

Swoje stanowisko Sąd Najwyższy przedstawił w wyroku z dnia 28 września 2000 r. (sygn. akt IV CKN 112/00) wskazując, że Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

Bądź szczery wobec adwokata

Często klienci przychodzą do mnie i obawiają się rozmawiać otwarcie. Musisz pamiętać, że do swojego adwokata do rozwodu musisz mieć pełne zaufanie. Jesteśmy objęci tajemnicą adwokacką, wobec czego nasza rozmowa zostaje między nami. Dlatego proszę Cię, abyś zawsze był ze swoim pełnomocnikiem szczery. Dzięki tej szczerości możesz naprawdę wiele zyskać. Jeżeli więc nie wiesz, jak masz się bronić przed sądem z uwagi na fakt, iż jesteś w nowym związku, to przestań się martwić, tylko skonsultuj to z dobrym adwokatem do rozwodu. Uwierz mi, że dobry adwokat widział już niejedno i z pewnością zrobi wszystko, by Ci pomóc. Ustali z Tobą strategię, dzięki której z pewnością uda Ci się przejść proces rozwodowy. 

Zdrada jako przyczyna rozwodu

Najlepiej wykazać, iż nowy związek i ewentualna zdrada nie były bezpośrednią przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. Natomiast należy się zastanowić, czy iść w kierunku A (wszystkie więzi ustały i doszło do zdrady później) czy rzetelnie przyznać się do tego, że faktycznie tak się stało, przy czym dużą winę za rozpad pożycia ponosi również drugi z małżonków. Zdradziłem żonę i co teraz? 

Czy żona wypełniała swoje obowiązki?

Art. 23.

1. Podział praw i obowiązków. Zawarcie małżeństwa kreuje w sferze osobistej i majątkowej każdego z małżonków nowe prawa podmiotowe oraz odpowiadające im wzajemnie obowiązki drugiego małżonka.

Prawa i obowiązki małżonków podzielić należy przede wszystkim na osobiste (niemajątkowe) oraz majątkowe. Niemajątkowy charakter mają następujące prawa i obowiązki dotyczące:

1) wspólnego pożycia,

2) wierności,

3) wzajemnej pomocy,

4) współdziałania dla dobra rodziny,

5) sprawy nazwiska małżonków,

6) rodzicielstwa ich wspólnych dzieci.

Prawa i obowiązki majątkowe podzielić można na trzy grupy.

Pierwszą stanowią prawa i obowiązki majątkowe związane ściśle z elementami niemajątkowymi, które dotyczą:

a) przyczyniania się do zaspokajania materialnych potrzeb rodziny i organizowania środowiska materialnego, w którym przebywają członkowie rodziny,

b) odpowiedzialności majątkowej za wyżej wymienione zobowiązania,

c) reprezentowania współmałżonka.

Sędziowie, którzy orzekają, mają ogromne doświadczenie w tym obszarze i niekiedy po kilku zdaniach będą w stanie stwierdzić czy kłamiesz. Wobec tego realne podejście do sprawy może Cię uratować.

Czy w trakcie rozwodu mogę ułożyć sobie życie z inną kobietą – Obowiązek wzajemnej pomocy

Dopuszczenie się zdrady w trakcie trwania małżeństwa nie musi jednocześnie przesadzać o winie w rozwodzie tego małżonka. Dlatego zawsze należy dokonać stosownego przeanalizowania sytuacji i określenia możliwych kierunków działania w tym zakresie.

Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy zarówno sfery duchowej, jak i materialnej. W drugim przypadku jest sprecyzowany przez przepisy szczególne, a zwłaszcza art. 27 k.r.o. Zgodnie z przepisem art. 27 zdanie pierwsze k.r.o., oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązek wierności dotyczy przede wszystkim sfery seksualnej, a do jego naruszenia nie jest potrzebne popełnienie cudzołóstwa (por. orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1951 r., C 735/50, NP 1951, nr 12, s. 44).

Najczęściej zadawane pytania na temat „Czy w trakcie rozwodu można związać się z inną kobietą?”:

Czy w trakcie rozwodu mogę nawiązać nowy związek?

Tak, ale trzeba być bardzo ostrożnym w podejmowaniu decyzji. Nawiązanie nowego związku w trakcie procesu rozwodowego może skomplikować sprawę i wpłynąć na ostateczne decyzje sądu.

Jakie są konsekwencje nawiązania nowego związku w trakcie rozwodu?

Konsekwencje mogą być różne, w zależności od sytuacji. Jeśli nowy związek nawiązałeś przed oficjalnym rozstaniem się z żoną, może to zostać uznane za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego i wpłynąć na proces rozwodowy.

Czy powinienem ukrywać nowy związek przed żoną?

Zaleca się zachowanie ostrożności w kwestii ukrywania nowego związku przed żoną. Takie zachowanie może budzić negatywne emocje u byłej partnerki i komplikować proces rozwodowy.

Czy nowy związek może być wykorzystany przeciwko mnie w sądzie?

Tak, istnieje ryzyko, że nowy związek może być wykorzystany jako argument przeciwko Tobie w sądzie, zwłaszcza jeśli został nawiązany przed oficjalnym rozpoczęciem procesu rozwodowego.

Czy nawiązanie nowego związku może mieć wpływ na obowiązek alimentacyjny?

Tak, jeśli twój nowy związek zostanie uznany za przyczynę rozpadu małżeństwa, może to wpłynąć na kwestie alimentacyjne i obowiązek płacenia alimentów na rzecz byłej żony. Dlatego warto być ostrożnym podejmowaniu decyzji w tej kwestii.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .