Dziecko chce mieszkać z ojcem

Dziecko chce mieszkać z ojcem – Czy mężczyzna ma szansę?

Dziecko chce mieszkać z ojcem. Coraz częściej to nie wyłącznie matka jest główną opiekunką i pierwszoplanowym rodzicem. Mężczyźni angażują się bardziej niż to było kilkadziesiąt lat temu. Chcą mieć więź ze swoim dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko wyraża chęć mieszkania z ojcem, a matka nie wywiązuje się należycie z obowiązków rodzicielskich, mężczyzna ma szansę na przejęcie pełnej opieki. Proces ten wymaga jednak zebrania odpowiednich dowodów.

Pamiętaj, że wyrok, który uregulował, że dziecko jest przy matce można zmienić.

Zbieranie dowodów – klucz do sukcesu

W przypadkach, gdy matka nie spełnia podstawowych potrzeb dzieci, takich jak zapewnienie odpowiedniej opieki czy dbanie o ich higienę i wygląd, powinieneś to udokumentować. Zaniedbania jednak nie muszą być tak drastyczne. Być może dziecko chce mieszkać z Tobą, a matka nie ma tyle czasu co Ty, by móc poświęcić go dziecku? To będzie ważny czynnik przemawiający za mieszkaniem z ojcem. 

Nagrania rozmów, szczególnie tych, które odnoszą się do ważnych kwestii dotyczących dzieci, mogą stanowić niezwykle wartościowy materiał dowodowy. Również wiadomości tekstowe wymieniane między ojcem a dziećmi lub matką mogą być źródłem wiedzy dla sądu. Dodatkowo, wydruki dziennika zajęć szkolnych czy zapisy innych aktywności mogą być ważnymi dowodami na zaangażowanie się ojca w życie swoich dzieci.

Niebagatelną rolę odgrywają także świadkowie – osoby, które mogą potwierdzić opisywane przez ojca sytuacje. Ich zeznania mogą być kluczowe w ocenie zachowań matki oraz w umożliwieniu sądowi zrozumienia kontekstu sprawy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dowodach lub masz wątpliwości w sprawie zamieszkania dziecka z Tobą, umów się na konsultację. PORADA PRAWNA 

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Jakie możliwe są kroki?

 • Wniosek do sądu: Jeśli obecnie dziecko/dzieci zamieszkują z matką na podstawie wyroku rozwodowego, należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o zmianę miejsca zamieszkania dzieci, proponując, aby mieszkały z ojcem.
 • Powołać kuratora rodzinnego – aby sprawdził sytuacją rodzinną
 • Rozważyć założenie Niebieskiej Karty
 • Biegli sądowi – sprawdzą sytuację. W trakcie procesu mogą być przeprowadzone badania przez OZSS, które ocenią sytuację rodzinną i warunki u obu rodziców. Czytaj więcej na czym polegają i jak się przygotować: Badania psychologiczne przy rozwodzie
 • Uchylenie wyroku alimentacyjnego: Jeśli dziecko zamieszka z ojcem, konieczne może być złożenie wniosku o uchylenie obecnego wyroku alimentacyjnego i ustalenie nowych alimentów.

  Czym jest Niebieska Karta i jak może pomóc?

  Niebieska Karta to procedura stosowana w przypadkach przemocy w rodzinie. Możesz ją zainicjować, jeśli masz podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy ze strony matki. Procedura ta uruchamia system wsparcia dla ofiar i może być pomocna w procesie sądowym o zmianę opieki nad dzieckiem. Nie używaj tego jednak jako narzędzia w walce z matką bez uzasadnionej przyczyny. 

  Dziecko chce mieszkać z ojcem – Dobro dziecka wygra w sądzie

  W sytuacji, gdy dziecko chce mieszkać z ojcem, a matka nie zapewnia odpowiednich warunków, istnieje prawna możliwość zmiany opieki. Kluczowe jest tutaj zgromadzenie odpowiednich dowodów i skorzystanie z dostępnych procedur prawnych, aby najlepiej zabezpieczyć interesy dziecka. Walka o dziecko w Sądzie – Kto wygra?

  Najczęściej zadawane pytanie: 

  • Czy istnieje możliwość zmiany wyroku rozwodowego, nawet jeśli obecnie dziecko mieszka z matką?

  Tak, można złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o zmianę miejsca zamieszkania dziecka, proponując, aby zamieszkało z ojcem.

  • Czym jest Niebieska Karta i w jakich sytuacjach może być pomocna?

  Niebieska Karta to procedura stosowana w przypadkach przemocy w rodzinie, która może być pomocna, jeśli istnieją podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy ze strony matki.

  • Jakie dowody są najważniejsze w procesie zmiany opieki nad dzieckiem?

  Istotne są udokumentowane przypadki zaniedbań matki, takie jak brak dbałości o podstawowe potrzeby dziecka czy nagrania rozmów, wiadomości tekstowe z dziećmi czy dowody Twojej aktywności i zainteresowania dziećmi. 

  • Jak powinienem zachowywać się podczas badania OZSS?

  Przygotuj dokumentację potwierdzającą Twoje zaangażowanie jako ojca. Bądź opanowany, udowodnij, że to u Ciebie będzie miało lepsze warunki i stabilną sytuację. Pokaż gotowość do współpracy z drugim rodzicem, nie skupiaj się na nim i jego wadach, ale bądź szczery, jeśli dochodzi do zaniedbań. Pokazuj swoje zaangażowanie emocjonalne i zdolność do zapewnienia dziecku miłości oraz wsparcia.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , .