dziecko po rozstaniu

Dziecko po rozstaniu – Jakie prawa dla ojca?

Jako ojciec, masz prawo do kontaktu z dzieckiem. Po rozwodzie czy separacji, ojcowie mają fundamentalne prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. To podstawowa zasada prawa rodzinnego i opiekuńczego, podkreślająca znaczenie relacji między rodzicem a dzieckiem, niezależnie od zmian w statusie małżeńskim czy relacji osobistych między rodzicami.

Oto główne aspekty tego prawa:

 1. Prawo do utrzymywania kontaktów: Zgodnie z Art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko ma prawo do regularnego kontaktu z obydwoma rodzicami. Jako ojciec, masz prawo utrzymywać kontakt z dzieckiem, bez względu na to, gdzie mieszkasz. Pamiętaj nikt nie może Ci zabrać kontaktów z dzieckiem, możesz być kiepskim facetem dla tej kobiety – ale masz najważniejszą rolę w życiu – ojcostwo i to najważniejsze. Dlatego należy określić kontakty Kontakty z dzieckiemJeżeli jesteś gotowy możesz również przemyśleć Opieka naprzemienna a prawo do opieki na dzieckiem
 2. Władza rodzicielska: Nawet jeśli nie posiadasz pełnej władzy rodzicielskiej, wciąż przysługują Ci prawa do opieki nad dzieckiem i udziału w jego życiu.
 3. Rozstrzygnięcia sądowe: W przypadku rozwodu, sąd ustala warunki kontaktów z dzieckiem, określając częstotliwość i formę spotkań.
 4. Mediacja i porozumienia: Zachęca się rodziców do współpracy i ustalenia warunków kontaktów z dzieckiem poprzez mediację.
 5. Zmiana warunków kontaktów: Możesz zwrócić się do sądu o zmianę warunków kontaktów, jeśli zmienią się okoliczności. Jeżeli przy rozwodzie nie zostały ustalone kontakty bądź chcesz je zmienić – to zawsze możesz to uczynić przed Sądem Rejonowym składając właściwy wniosek w tym zakresie.
 6. Ochrona praw dziecka: Dobro dziecka jest zawsze priorytetem, co oznacza, że sąd może ograniczyć kontakt, jeśli jest to konieczne dla dobra dziecka.
 7. Prawa międzynarodowe: Konwencja o Prawach Dziecka także gwarantuje dziecku prawo do kontaktów z obydwoma rodzicami.

W razie wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. PORADA PRAWNA

Alimenty na dziecko po rozstaniu

Podczas rozwodu ważne jest uregulowanie spraw związanych z alimentacją. Wysokość alimentów zależy od kosztów utrzymania dziecka i możliwości zarobkowych ojca. Sądy coraz częściej biorą pod uwagę, ile czasu ojciec spędza z dzieckiem, co może wpływać na wysokość alimentów. Obecnie Alimenty w Warszawie oscylują w granicach 1000- 2000 zł. w zależności jaki jest koszt utrzymania Twojego dziecka. Jak wygląda sprawa o alimenty?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem powinny uwzględniać charakter pracy ojca i odległość od miejsca zamieszkania dziecka. Ojcowie powinni dążyć do ustalenia regularnych i częstych kontaktów, w zależności od ich możliwości i pragnień.

Dowody w sprawie sądowej

W sprawach sądowych niezbędne jest dostarczenie dowodów potwierdzających okoliczności sprawy. Pamiętaj, że zamiast przytaczania licznych przepisów, skup się na przedstawieniu konkretnych dowodów. Wygranie sprawy o dziecko – spór o dziecko!

8 przykładowych dowodów, które mężczyzna może przedstawić w sprawie o prawa do dziecka i alimenty:

1. Dowody finansowe

 • Zaświadczenia o zarobkach: Potwierdzają zdolność do zapewnienia wsparcia finansowego dziecku. Mogą to być wyciągi z konta, oświadczenia o zarobkach czy też inne dokumenty potwierdzające stabilną sytuację materialną.
 • Wykaz wydatków na dziecko: Rachunki, faktury za zakupy, opłaty za zajęcia dodatkowe czy leczenie, które pokazują zaangażowanie w finansowe wspieranie dziecka.

2. Dowody na zaangażowanie w życie dziecka

 • Kalendarz wizyt: Dokumentacja odwiedzin, wspólnie spędzanych dni, wakacji, która pokazuje regularny kontakt z dzieckiem.
 • Zdjęcia i filmy: Materiały, które dokumentują wspólnie spędzany czas, święta, uroczystości szkolne czy wyjazdy.

3. Zeznania świadków

 • Oświadczenia od rodziny i przyjaciół: Potwierdzające zaangażowanie w życie dziecka, współpracę w jego wychowaniu, a także pozytywne relacje z dzieckiem. 

4. Opinie specjalistów

 • Zaświadczenia od pedagogów, psychologów dziecięcych: Mogą świadczyć o pozytywnym wpływie ojca na rozwój i samopoczucie dziecka, a także o zaangażowaniu w proces wychowawczy.

5. Dokumenty szkolne i przedszkolne

 • Świadectwa, opinie nauczycieli: Dokumenty te mogą wskazywać na regularne uczestnictwo w wywiadówkach, zainteresowanie edukacją i rozwojem dziecka.

6. Korespondencja z drugim rodzicem

 • Wiadomości tekstowe, e-maile: Mogą potwierdzać próby ustalenia warunków opieki, zaangażowanie w życie dziecka oraz konstruktywną komunikację z drugim rodzicem.

7. Dokumentacja medyczna

 • Karty leczenia, recepty: Dowodzą troski o zdrowie dziecka, zaangażowania w leczenie, a także finansowania kosztów związanych ze zdrowiem.

8. Plan opieki

 • Szczegółowy plan opieki nad dzieckiem: Propozycja, jak ojciec planuje zorganizować życie dziecka po rozwodzie, w tym zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, edukacyjnych i emocjonalnych wsparcia.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio wcześnie skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który pomoże przygotować i przedstawić te dowody w sposób, który najlepiej posłuży Twojej sprawie. Pytania na rozprawie alimentacyjnej 

https://www.traditionrolex.com/27

Władza rodzicielska

Decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej są kluczowe. Władza rodzicielska może zostać ograniczona lub pozostawiona obu rodzicom. Jeśli rodzice nie mogą znaleźć porozumienia, sąd może podjąć decyzje dotyczące podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka. W niektórych przypadkach, może być konieczne rozdzielenie władzy rodzicielskiej, aby uniknąć konfliktów.

Miejsce zamieszkania dziecka

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka ma kluczowe znaczenie. W przypadku, gdy dziecko zamieszka u matki, ojciec musi być przygotowany na ustalenie kontaktów i alimentów.

Jako ojciec, masz prawo i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem, nawet po rozstaniu lub rozwodzie. Nigdy się nie poddawaj. To prawo jest chronione przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że Twoje prawa są odpowiednio chronione i respektowane. Mężczyzna musi walczyć o swoje prawa podczas rozwodu

Najczęściej zadawane pytania dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie:

 • Czy muszę mieć pełną władzę rodzicielską, aby móc utrzymywać kontakt z dzieckiem?

Nie, nawet bez pełnej władzy rodzicielskiej nadal masz prawo do kontaktu z dzieckiem i udziału w jego życiu.

 • Czy mogę ubiegać się o zmianę warunków kontaktów z dzieckiem, jeśli zmieniły się moje okoliczności finansowe lub miejsce zamieszkania?

Tak, możesz złożyć wniosek o zmianę warunków kontaktów z dzieckiem przed sądem, jeśli zmieniły się istotne okoliczności, takie jak sytuacja finansowa czy miejsce zamieszkania.

 • Czy sąd może ograniczyć moje kontakty z dzieckiem?

Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla dobra dziecka, np. ze względu na jego bezpieczeństwo lub dobrostan.

 • Czy moja praca lub odległość od miejsca zamieszkania dziecka mogą wpłynąć na ustalenie warunków kontaktów?

Tak, sąd będzie brał pod uwagę charakter pracy oraz odległość od miejsca zamieszkania dziecka przy ustalaniu warunków kontaktów, aby zapewnić ich regularność i wykonalność.

 • Czy istnieje możliwość opieki naprzemiennej nad dzieckiem?

Tak, jeśli obie strony się na to zgodzą, możliwa jest opieka naprzemienna, gdzie dziecko przebywa na zmianę u obojga rodziców. Jednak trzeba pamiętać, że sąd nie przyznaje tak łatwo tej formy opieki. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , .