Intercyza

Intercyza – po co mężczyźnie, który prowadzi własną firmę?

Masz swoją firmę, jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się czy zawarcie intercyzy jest korzystne dla Ciebie? Co zrobić, jeśli żona nie zgadza się na intercyzę? Przeczytaj ten wpis i sprawdź. 

Intercyza – czy to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorcy?

Kilka kluczowych powodów, dla których jako przedsiębiorca powinieneś rozważyć zawarcie intercyzy. Jeśli masz pytania czy wątpliwość, umów się na konsultację. PORADA PRAWNA 

1. Ochrona majątku osobistego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem, w tym finansowym. Intercyza może zapewnić, że majątek osobisty przedsiębiorcy (np. nieruchomości, oszczędności) pozostanie oddzielony od zobowiązań biznesowych, co jest szczególnie ważne w przypadku kłopotów finansowych firmy lub bankructwa. W przypadku rozwodu – Twoja żona nie będzie mogła ubiegać się o Twój majątek. Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

2. Jasne rozgraniczenie odpowiedzialności za długi

W sytuacji, gdy firma zaciąga długi, intercyza może chronić majątek drugiego małżonka przed potencjalnymi roszczeniami wierzycieli. To oznacza, że w przypadku problemów finansowych przedsiębiorstwa, wierzyciele mogą sięgać jedynie po majątek związany z działalnością gospodarczą, nie zaś po osobisty majątek małżonka przedsiębiorcy.

3. Zachowanie ciągłości działalności firmy

W przypadku rozwodu, brak intercyzy może skomplikować proces podziału majątku, potencjalnie wpływając na działalność firmy. Intercyza umożliwia ustalenie, że firma należy wyłącznie do jednego z małżonków, co ułatwia zachowanie jej stabilności i ciągłości działania. Zdarzają się sytuację że w trakcie rozwodu żona utrudnia prowadzenie firmy i wówczas musimy wnosić o przymusową rozdzielność.

4. Pewność i stabilność prawna

Posiadanie intercyzy daje przedsiębiorcy pewność co do przyszłości jego majątku osobistego i biznesowego. To z kolei umożliwia lepsze planowanie i zarządzanie ryzykiem w kontekście zarówno życia osobistego, jak i prowadzenia biznesu. W sytuacjach konfliktowych, jak rozwód, intercyza zapewnia, że kontrola nad firmą pozostanie w rękach przedsiębiorcy, bez ryzyka, że będzie musiał dzielić się nią lub jej wartością z byłym małżonkiem. Rozwód i firma -Głupiego mężczyznę oszukała kobieta

Rozwód z intercyzą i bez 

Podział majątku małżonków po rozwodzie różni się w zależności od tego, czy małżeństwo posiadało intercyzę, czy też nie. Poniżej przedstawiam różnice między oboma scenariuszami.

Bez intercyzy (wspólność majątkowa)

W Polsce, jeśli małżonkowie nie zawarli intercyzy, domyślnie obowiązuje ich wspólność majątkowa. Oznacza to, że większość majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa jest traktowana jako wspólna własność małżonków. W przypadku rozwodu, majątek wspólny małżonków jest dzielony na zasadzie równości, chyba że sąd zdecyduje inaczej – nierówny podział majątku po rozwodzie.

Z intercyzą (rozdzielność majątkowa lub inny ustrój)

Intercyza pozwala na ustalenie innego niż domyślna wspólność majątkowa ustroju majątkowego, np. rozdzielności majątkowej. W takim przypadku każdy z małżonków jest niezależnym właścicielem majątku, który nabył przed małżeństwem lub w jego trakcie.

W przypadku rozwodu, majątek osobisty każdego z małżonków pozostaje jego własnością, a dzielony jest jedynie ewentualny majątek wspólny, jeśli taki powstał na mocy dodatkowych umów między małżonkami. Intercyza umożliwia dokładne określenie zasad podziału majątku, co może znacznie uprościć i przyspieszyć proces rozwodowy.

  Podział majątku bez intercyzy 

  Bez intercyzy proces podziału majątku może być skomplikowany i czasochłonny, ponieważ wymaga dokładnego rozgraniczenia, co do wspólnego majątku należy, a co do majątku osobistego. Z intercyzą, zasady są jasne od początku, co może uprościć proces. Niekiedy jako adwokat prowadzę sprawę o podział majątku kilka lat, zdarza się, że nawet osiem! 

  Zapraszam na film na moim kanale YouTube dotyczący rozdzielności i podziału majątku:

   Intercyza w trakcie związku małżeńskiego – czy jest możliwa?

   Zawarcie intercyzy w trakcie małżeństwa może odbyć się dwoma sposobami. 

   Tak jak w przypadku zawarcia intercyzy przed ślubem, również i zmiana ustroju majątkowego w trakcie małżeństwa wymaga formy aktu notarialnego. Oznacza to, że małżonkowie muszą udać się do notariusza, aby sporządzić i podpisać odpowiedni dokument.

   Rozdzielność przymusową można również ustanowić w Sądzie Rejonowym, jeżeli drugi małżonek nie godzi się na to. A zatem, możliwe jest zawarcie intercyzy w trakcie małżeństwa, co może być korzystne z wielu powodów, w tym w celu lepszego zabezpieczenia majątku osobistego czy przyszłości finansowej dzieci. 

   Najczęściej zadawane pytania dotyczące intercyzy:

   Czy jako przedsiębiorca powinienem rozważyć zawarcie intercyzy?

   Intercyza może zapewnić ochronę osobistego majątku przedsiębiorcy, oddzielając go od zobowiązań biznesowych oraz potencjalnych roszczeń wierzycieli w przypadku kłopotów finansowych firmy.

   Czy intercyza umożliwia jasne rozgraniczenie odpowiedzialności za długi między małżonkami?

   Tak, intercyza może chronić majątek drugiego małżonka przed potencjalnymi roszczeniami wierzycieli, ograniczając ich możliwość sięgnięcia po osobisty majątek małżonka przedsiębiorcy w przypadku zaciągnięcia długów przez firmę.

   W jaki sposób intercyza może wpłynąć na ciągłość działalności firmy w przypadku rozwodu?

   Intercyza ułatwia ustalenie, że firma należy wyłącznie do jednego z małżonków, co przyczynia się do zachowania stabilności i ciągłości działania firmy, nawet w sytuacji rozwodu.

   Jakie są korzyści posiadania intercyzy dla przedsiębiorcy?

   Intercyza daje pewność co do przyszłości majątku osobistego i biznesowego przedsiębiorcy, co umożliwia lepsze planowanie i zarządzanie ryzykiem, szczególnie w kontekście sytuacji konfliktowych, jak rozwód.

   Czy można zawrzeć intercyzę w trakcie trwania małżeństwa?

   Tak, możliwe jest zawarcie intercyzy w trakcie małżeństwa, zarówno poprzez akt notarialny, jak i w Sądzie Rejonowym, co może być korzystne dla lepszego zabezpieczenia majątku osobistego oraz przyszłości finansowej przedsiębiorcy i jego rodziny.

   Z poważaniem,

   Adwokat Marta Wnuk
   Umów się na spotkanie Kalendarz 

   tel.: +48691512933

   e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , , , .