Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód. Przyszedł ten dzień, kiedy listonosz wręczył Ci kopertę zatytułowaną „Pozwany”, a nadawcą jest Sąd Okręgowy. Z pewnością mogłeś mieć podejrzenia albo nawet wiedzieć, że ta chwila nadejdzie, ale jednak mimo wszystko jest to zaskoczenie. Odpowiedź na pozew o rozwód jest nie tylko obowiązkiem, ale także sposobem na ochronę Twoich interesów i praw.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Kluczowe terminy i działania

 • Termin na odpowiedź: Masz zwykle 14 dni na odpowiedź na pozew.
 • Znaczenie zabezpieczenia: Jeśli w pozwie zawarty jest wniosek o zabezpieczenie, sąd ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie w ciągu 7 dni. Dlatego ważne jest, abyś szybko zareagował i odpowiedział na wniosek o zabezpieczenie.

  Zgodnie z artykułem 207 §2 Kodeksu postępowania cywilnego termin na wniesienie odpowiedzi na pozew powinien być nie krótszy niż dwa tygodnie. Sąd w zarządzeniu powinien wskazać termin, w którym należy dokonać odpowiedzi na pozew. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu PORADA PRAWNA.

  Jednakże musisz uważać na jedną rzecz. Wniosek o zabezpieczenie. Wówczas ten termin nie wynosi 14 dni, lecz 7. Sąd w trybie pilnym rozstrzyga kwestię związaną z zabezpieczeniem i liczy się Twoja szybka reakcja. Dlatego też musisz przeanalizować swoją sytuację z dobrym prawnikiem, albowiem w przeciwnym razie możesz mieć problemy.

  Terminy naprawdę mają znaczenie. Zdarzały się sytuacje, kiedy to klient dowiedział się o tym, że żona złożyła pozew o rozwód, od komornika, który wszedł na konto i zabezpieczył odpowiednią kwotę tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny albo alimentów na rzecz dzieci. Niestety takie sytuacje nie należą do rzadkości i okazuje się, że pozwany nie otrzymał pozwu z informacją, iż sąd wydał postanowienie w zakresie alimentów.

  Rozważ swoje opcje

  • Rozwód bez winy: Jeśli pozew nie zawiera orzeczenia o winie, warto przemyśleć swoje stanowisko. Czy zgadzasz się na rozwód bez winy?
  • Rozwód z orzekaniem o winie: Jeśli chcesz, aby sąd orzekł o winie, przygotuj obszerne wyjaśnienia. Sąd ceni dobrze przygotowane materiały – klarowne, logiczne, poparte dowodami.

   Odpowiedź na pozew o rozwód

   Twoja odpowiedź powinna zawierać tytuł „Odpowiedź na Pozew”, wniosek o rozwiązanie małżeństwa (z orzekaniem o winie lub bez), prośbę o przeprowadzenie rozprawy przy twojej nieobecności, ewentualny wniosek o nieprzeprowadzanie mediacji, dowody i argumenty potwierdzające twoje stanowisko, oraz kwestie dotyczące opieki nad dziećmi i alimentów.

   W uzasadnieniu przedstaw historię małżeństwa, momenty, kiedy relacje zaczęły się psuć oraz powody, dla których uważasz rozwód za konieczny. Unikaj eskalacji konfliktów.

    Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

    Musisz zdecydować, czy chcesz, aby władza rodzicielska była wspólna czy ograniczona dla jednej ze stron, zawsze mając na uwadze dobro dzieci. Określ także miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie. Jeśli dzieci mają mieszkać z matką, możesz wnioskować, aby tak zostało, jednocześnie określając swoje prawa do kontaktów. W przypadku kontaktów z dziećmi, zdecyduj, czy mają być to wizyty co drugi weekend czy w jakiś konkretny dzień tygodnia, oraz jak mają wyglądać w okresach wakacji i świąt. Możesz również wystąpić o ustalenie kontaktów telefonicznych.

     Jeżeli czeka Cię odpowiedź na pozew o rozwód, to zabezpiecz swoje interesy. Poniżej kilka istotnych kwestii, o których należy pamiętać. 

     Ważne zasady

     Akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci załącza się tylko w pozwie o rozwód. W odpowiedzi na pozew nie ma konieczności załączenia takich dowodów. W odpowiedzi na pozew o rozwód załącza się najczęściej dowody np. zaświadczenia o zarobkach bądź inne dowody wskazujące na sytuację materialną stron.

     Odpowiedź na pozew o rozwód – Wina 

     W punkcie pierwszym odpowiedzi na pozew wskazujemy sposób rozwiązania małżeństwa. Wobec tego możemy wskazać rozwód z orzekaniem o winie albo bez orzekania o winie. Druga opcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy powód bądź powódka chce rozwodu bez orzekania o winie.  

     Jeżeli natomiast powód bądź powódka chce wyłącznej winy pozwanego, wówczas musimy zająć stanowisko, iż również wnosimy o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy powódki. W niektórych sytuacjach wnosimy o orzeczenie rozwodu z winy obu stron. Sąd nie lubi hipokryzji, dlatego w niektórych sytuacjach warto wskazać, iż wnosimy ewentualnie o orzeczenie rozwodu z winy obu stron. Tym samym przyznajemy się, że faktycznie wykonaliśmy w małżeństwie nieprawidłowe czynności, jednakże nie tylko my zawiniliśmy za rozpad pożycia małżeńskiego.

     Kwestia władzy rodzicielskiej

     Druga kwestia to wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi. Należy w odpowiedzi zwrócić uwagę czy powód/powódka chce, aby władza rodzicielska została dla obojga rodziców, czy też chce, aby jedna ze stron została w tej władzy ograniczona. Jest to istotne, albowiem należy zawsze zadbać, aby władza została powierzona obojgu rodzicom.

     Miejsce zamieszkania 

     Trzecia kwestia to ustalenie miejsca zamieszkania. W sprawie o rozwód sąd winien ustalić, gdzie dzieci będą zamieszkiwać – czy przy ojcu czy przy matce. Jeżeli wnosimy o rozwód w sytuacji, gdy dzieci mieszkają z matką, prosimy o ustalenie, iż miejsce zamieszkania małoletnich jest przy matce. Ojcu zaś należy określić kontakt. Jak odpowiedzieć na pozew? Rzetelnie!

     Kontakty

     Kolejną istotną kwestią, którą należy zawrzeć w odpowiedzi na pozew, jest ustalenie kontaktów. Kontakty mogą zostać ustalone w różny sposób. Przede wszystkim należy mieć na uwadze jaki jest nasz cel. Praktyką jest, że ustalamy kontakty co drugi tydzień np. od soboty od godziny dziewiątej do niedzieli do godziny osiemnastej z możliwością zabrania dzieci poza miejsce zamieszkania. Istotne jest również zabezpieczenie kontaktów, aby móc spotkać się z dziećmi w ferie i wakacje. Istotne są również święta. Mamy w roku dwa istotne święta (Boże Narodzenie i Wielkanoc) i również w tym obszarze warto zabezpieczyć swoje interesy. Tu przeczytasz więcej i sprawdzi przykładowe uregulowania kontaktów: Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

     Warto również w niektórych sprawach wnieść o ustalenie kontaktów telefonicznych ojca z dziećmi. Zdarzają się sytuacje, w których to matka alienuje dzieci. Wobec tego warto, aby ojciec miał możliwość wykonania telefonu raz dziennie do dziecka bądź dzieci.

     Case study  – W przypadku alimentów: wyobraźmy sobie sytuację, że żona wnosi o zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci po 1500 zł na każde dziecko. Prosi, aby Sąd w trybie zabezpieczenia wydał w tym zakresie postanowienie. W odpowiedzi na pozew również musimy umieścić odpowiednią odpowiedź i zaproponować kwotę.

     Odpowiedź na pozew o rozwód – Koszty procesu i dowody

     Istotna rzecz – koszt. Należy zwrócić uwagę, czy powódka wnosi o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Istotne jest również to, czy jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W sytuacji, kiedy jest reprezentowana, Ty jako osoba pozwana możesz znaleźć się w sytuacji, w której to sąd uzna, iż powinieneś ponieść koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. A zatem w odpowiedzi należy wskazać, iż wnosisz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu. Jeżeli jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas należy dopisać „w tym kosztów zastępstwa procesowego”.

     Kolejna ważna kwestia – dowody. Istotne w sprawie rozwodowej, a w szczególności w odpowiedzi, są dowody. Jeżeli powołujemy się, że jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej, musimy ją opisać. Samo nasze twierdzenie jest niewystarczające. Dlatego jeżeli jesteśmy obciążeni dodatkowymi kosztami, należy wskazać tę okoliczność i wnosić do sądu odpowiednie dokumenty. Dla przykładu, jeżeli płacimy raty kredytu, wówczas należy załączyć potwierdzenie przelewu i wskazać sądowi, jakie ponosimy koszty

     Najczęściej zadawane pytania dotyczące odpowiedzi na pozew o rozwód: 

     • Ile mam czasu na odpowiedź na pozew o rozwód?

     Masz zwykle 14 dni na odpowiedź na pozew. Jeśli w pozwie zawarty jest wniosek o zabezpieczenie, sąd ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie w ciągu 7 dni. Dlatego ważne jest szybkie zareagowanie i skonsultowanie się z prawnikiem.

     • Czy muszę uiszczać opłatę 600 zł?

     Nie, ta opłata dotyczy osoby wnoszącej o rozwód, czyli w tym przypadku powódki – Twojej żony. Pamiętaj jednak, że jeśli Twoja żona ma pełnomocnika, może okazać się, że musisz ponieść koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. A zatem w odpowiedzi należy wskazać, iż wnosisz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu.

     • Jakie dokumenty załączyć w odpowiedzi na pozew o rozwód?

     W odpowiedzi na pozew nie trzeba załączać aktu małżeństwa ani aktów urodzenia dzieci. Natomiast należy załączyć dowody, takie jak zaświadczenia o zarobkach. Jeśli jest to sprawa z orzekaniem o winy, warto przygotować wniosek dowodowy pokazujący odpowiedzialność żony za rozpad małżeństwa.

     • Jakie są opcje rozwiązania małżeństwa w odpowiedzi na pozew o rozwód?

     Można zdecydować się na rozwód bez winy lub z orzekaniem o winie. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, warto przygotować obszerne wyjaśnienia i poprzeć je dowodami.

     • Co jeśli nie odpowiem na pozew o rozwód?

     Niezareagowanie na pozew może prowadzić do wydania wyroku zaocznie, który może zawierać rozstrzygnięcia niekorzystne dla Ciebie. Dlatego istotne jest zareagowanie na pozew i przedstawienie swojego stanowiska przed sądem.

     Z poważaniem,

     Adwokat Marta Wnuk
     Umów się na spotkanie Kalendarz 

     tel.: +48691512933

     e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

      

     Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .