opieka naprzemienna a alimenty

Jak przygotować się do opieki naprzemiennej?

Kiedy rodzice decydują się rozejść, jednym z największych wyzwań może być ustalenie, jak najlepiej zorganizować opiekę nad dzieckiem. Ostatnio jeden z moich klientów zapytał: „Jak mogę zwiększyć swoje szanse na opiekę naprzemienną? Obecnie mam ograniczony kontakt z moim dzieckiem”. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale zaczyna się od jednego kluczowego słowa: współpraca.

Jak przygotować się do opieki naprzemiennej? 

Opieka naprzemienna to rozwiązanie, które pozwala dziecku na równomierne dzielenie czasu między oboje rodziców po rozwodzie lub rozstaniu. Jest to model opieki, który zakłada, że dziecko spędza zbliżoną ilość czasu z każdym z rodziców. Kluczowe dla możliwości ustalenia takiego modelu opieki jest zdolność rodziców do współpracy oraz utrzymania dobrych relacji w interesie dziecka. Aby sąd mógł ustalić opiekę naprzemienną, rodzice muszą wykazać, że są w stanie skutecznie komunikować się i współdziałać w sprawach dotyczących wychowania, edukacji, zdrowia i ogólnego dobra dziecka. Muszą także udowodnić, że potrafią stawiać dobro dziecka ponad swoje osobiste konflikty i urazy. Uzyskanie opieki naprzemiennej w polskich realiach nie jest takie proste, często proponuję, by rozważyć bardzo szerokie kontakty. PORADA PRAWNA 

Sprawę należy rozdzielić na dwie kwestie:

 1. Czego chce dziecko?
 2. Dlaczego powinna być ustalona opieka naprzemienna?

Przygotowanie do uzyskania opieki naprzemiennej powinno nastąpić stopniowo. W pierwszej kolejności najlepiej udać się na konsultację prawną. PORADA PRAWNA 

Co ważne przy opiece naprzemiennej?

W tym modelu opieki, ważna jest elastyczność oraz gotowość do negocjacji i ustępstw, ponieważ sytuacje życiowe mogą się zmieniać, a dobro dziecka powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Opieka naprzemienna wymaga od rodziców również odpowiedniego przygotowania logistycznego i emocjonalnego, tak aby dziecko czuło się bezpiecznie i stabilnie, bez względu na to, z którym z rodziców aktualnie przebywa.

Sądy biorą pod uwagę wiele czynników przy decydowaniu o możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej, w tym wiek dziecka, jego potrzeby i preferencje, a także zdolność rodziców do zapewnienia dziecku stabilnego i wspierającego środowiska. Kluczowym elementem jest jednak zdolność rodziców do współpracy i utrzymania pozytywnych relacji.

Jak przygotować się do opieki naprzemiennej? Kluczowe elementy

Przede wszystkim należy:

 1. Opisać jak wygląda opieka na dzieckiem
 2. Zacząć rozmowy z dzieckiem – dowiedzieć się, co dziecko chce – czy chce opieki naprzemiennej?
 3. W mojej ocenie warto nagrywać rozmowy, ale tak, żeby dziecko nie było tego świadome. Czy te dowody zostaną dołączone do sprawy, to już kwestia decyzji na późniejszym etapie.
 4. Zbierać dowody np. SMS-y z matką dziecka celem wykazania, że istnieje między Wami współpraca.
 5. Zbierać dowody pokazujące, jak spędza Pan czas z dzieckiem, np. wyjazdy itp. Warto poruszyć kwestie sportu, aktywności.
 6. Wykazać, że dziecko chętnie spędza z Panem czas.

Priorytetowe kwestie przy opiece naprzemiennej

 1. Prywatna opinia psychologa – dobro dziecka – trzeba wykazać, co dziecko chce. Najlepiej załączyć opinie psychologiczną, żeby wykazać, że dziecko chce opieki naprzemiennej.
 2. Opinia OZSS – wówczas sąd powołuje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – to jest kluczowe w sytuacji, gdy jest konflikt lub by sprawdzić co będzie najlepsze dla dziecka. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego
 3. Ważne dowody – np. SMS-y, nagrania, twierdzenia stron
 4. Świadkowie, którzy potwierdzą Pana twierdzenia.
 5. Zaświadczenia – np. ze szkoły dzieci o zgodnej współpracy rodziców lub dowód na ukończenie kursów z zakresu komunikacji bądź terapii

Pamiętaj, że każde twierdzenie musi być poparte dowodem.

Argumenty 

 • Dziecko chce częstszego kontaktu z ojcem
 • Ojciec chce uczestniczyć czynnie w procesie wychowawczym
 • Dziecko chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, a ojciec jest w stanie mu to zapewnić (np. dojazd na zajęcia).
 • Minął odpowiedni czas od rozwodu, małżonkowie nie żywią do siebie urazy i chcą się skupić na dobru dziecka.

  Alimenty przy opiece naprzemiennej 

  Często to właśnie pieniądze dzielą ludzi. Warto porozmawiać z matką dziecka czy chce ona opieki z uwagi na pragnienie otrzymania jak najwyższego świadczenia alimentacyjnego. Proszę wskazać, że nie zależy Panu na pieniądzach, zaś świadczenie alimentacyjne powinno być przeznaczone na koszty stałe. Należy podkreślić, iż synowi lub córce brakuje kontaktu z ojcem, co dziecko jasno komunikuje. Opieka naprzemienna a alimenty – To bardzo ważne

  Świadkowie w sprawie o opiekę naprzemienną

  Jeżeli jesteście Państwo w stabilnym związku z inną osobą, która uczestniczy w procesie wychowawczym, warto ją powołać na świadka, podobnie jak przyjaciół.

  Okoliczności, które świadkowie powinni potwierdzić:

  1. Ojciec ma dobry kontakt z dzieckiem
  2. Dziecko bardzo chce być z ojcem
  3. Dziecko czuje się dobrze z rodziną ojca
  4. Dziecko ma dobre relacje z nową partnerką ojca
  5. Dziecko aktywnie spędza czas z ojcem

  Kontakty z dzieckiem Jak przygotować się do opieki naprzemiennej?

  Zawsze rekomenduję w takich sytuacjach określenie opieki naprzemiennej oraz wniosek alternatywny, czyli bardzo szerokie kontakty w interwałach, np. 6 dni co 2 weekend oraz w tygodniu bez kontaktu i kontakt od środy do czwartku – z nocowaniem. Pan odbiera dziecko ze szkoły i zawozi je do szkoły.

  Kontakt telefoniczny

  W dni, kiedy nie będzie Pan miał dziecka, warto zaproponować kontakt telefoniczny w godzinach 19:00-20:00.

  Szkoła dla rodziców lub warsztaty komunikacji

  Warto udać się na zajęcia, które pomogą Wam lepiej współpracować w kontekście opieki nad dzieckiem. Warto też przedstawić takie zaświadczenie przed sądem.

  Kontakty

  Propozycja kontaktów powinna wyglądać następująco:

  • Od poniedziałku od odebrania dziecka z placówki oświatowej do następnego poniedziałku do odwiezienia dziecka do placówki oświatowej.

  Ewentualnie

  • Od wtorku od odebrania dziecka do następnego poniedziałku, do momentu, gdy odwiezie Pan dziecko.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące opieki naprzemiennej:

  Czy konieczne jest posiadanie dowodów na to, że jestem dobrym rodzicem, aby uzyskać opiekę naprzemienną?

  Tak, przedstawienie dowodów na zaangażowanie w życie dziecka i zdolność do zapewnienia mu stabilnego środowiska może znacząco wpłynąć na decyzje sądu. Zbieraj dowody na wspólnie spędzany czas, aktywności z dzieckiem, a także wszelką komunikację z drugim rodzicem, która pokazuje, że potrafisz współpracować w sprawach dotyczących dziecka.

  Czy istnieją jakieś kursy lub szkolenia, które mogłyby zwiększyć moje szanse na uzyskanie opieki naprzemiennej?

  Tak, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także specjalistycznych kursach dla rozwiedzionych rodziców może być pozytywnie ocenione przez sąd. Takie działania świadczą o gotowości do współpracy i trosce o dobro dziecka. Zaświadczenia z tych kursów warto przedstawić podczas procesu.

  Jak mogę udowodnić, że opieka naprzemienna jest w najlepszym interesie mojego dziecka?

  Kluczowe jest przedstawienie dowodów na to, że dziecko ma silną więź emocjonalną z obydwoma rodzicami i że obydwoje rodzice są zdolni do zapewnienia mu stabilnego, bezpiecznego środowiska. Zaleca się załączenie opinii psychologa dziecięcego, a także dowodów na aktywne uczestnictwo w życiu dziecka. Ponadto, pokazanie, że jesteś w stanie współpracować z drugim rodzicem w sprawach dotyczących dziecka, może przemawiać za wprowadzeniem opieki naprzemiennej.

  Czy łatwo uzyskać opiekę naprzemienną w Polsce?

  Nie jest to takie proste i trzeba przedstawić się jako dojrzała i współpracująca para rodziców. Zamiast opieki naprzemiennej możesz starać się o bardzo szerokie kontakty.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .