Rozwód kościelny

Jak uzyskać rozwód kościelny – unieważnienie ślubu kościelnego

Rozwód kościelny to określenie potoczne. Co do zasady w kościele katolickim nie ma rozwodów. Jest jednak możliwość stwierdzenia nieważności zawarcia małżeństwa.

Jak unieważnić ślub kościelny?

Ślub kościelny rządzi się innymi prawami aniżeli małżeństwo cywilne. Sakrament małżeństwa nie może być zawarty na jakiś czas, a później przerwany. Tu wymogi są jasne: „dopóki śmierć nas nie rozłączy”, czyli małżeństwo kościelne trwa aż do zgonu jednego z małżonków.
W procesie kanonicznym sąd kościelny sprawdza ważność umowy zawartej w kościele. Jeżeli nie zostały zachowane odpowiednie wymogi, to stwierdza nieważność małżeństwa. Oznacza to ni mniej ni więcej, że ślubu nie było i małżonkowie są stanu wolnego.

Rozwód kościelny – procedury

Sąd kościelny ma za zadanie zweryfikować ważność zawartej umowy. Weryfikuje, czy wola wyrażona przez obie strony była skuteczna, czyli czy małżeństwo faktycznie powstało.

W pierwszym kroku przygotuj akt ślubu, który wystawiła Twoja parafia miejsca zawarcia małżeństwa oraz wyrok wydany w procesie o rozwód wraz z uzasadnieniem. Odpowiednikiem pozwu w procesie cywilnym jest pismo skargowe. Planuję rozwód

Rozwód kościelny – wniosek

Sprawa musi być skierowana do właściwego sądu kościelnego, który określi, jakie dalsze dokumenty będą potrzebne. Zazwyczaj są to akty chrztu obu stron, protokoły ze sprawy rozwodowej oraz dodatkowe dokumenty.

Wniesioną skargę zawierającą konkretny artykuł, który miałby być postawą unieważnienia, rozpatruje przewodniczący trybunału. Wydaje dekret, którym odrzuca ją lub przyjmuje. Chodzi przede wszystkim o to, czy skarga spełnia wymogi formalne. PORADA PRAWNA 

Adwokat do rozwodu kościelnego

W procesie o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego można ustanowić sobie adwokata i pełnomocnika. Będzie to adwokat kościelny, który ma prawo pełnić taką funkcję przy danym sądzie kościelnym i posiada aktualny dekret, który mu na to pozwala. Adwokat ustnie i pisemnie reprezentuje stronę, sporządza skargę powodową i jest obecny na przesłuchaniu stron i świadków. Może zostać powołany również biegły sądowy, zazwyczaj psychiatra i seksuolog.

Orzeczenie wydaje sąd biskupi, nazywany również sądem duchownym lub diecezjalnym. 

Powody stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego

Jest szereg powodów, które mogą skutkować stwierdzeniem nieważności. Kryją się pod skomplikowanymi nazwami takimi jak brak formy kanonicznej, przeszkody zrywające czy wady zgody małżeńskiej.

 

 • Brak formy kanonicznej oznacza błędy podczas zawierania ślubu kościelnego np. brak stosownych uprawnień kapłana udzielającego sakramentu czy niewystarczająca liczba świadków. Zdarza się to jednak rzadko.

 

 • W przeszkodach zrywających znajduje się zbyt młody wiek, ale również niemoc płciowa, czyli impotencja, oraz pokrewieństwo stron w linii prostej. Należą do nich również różnice wyznaniowe. Małżeństwo musi być zawarte świadomie i gdy brakuje wolnej woli, np. w wyniku uprowadzenia i zmuszenia przez osoby trzecie – wtedy jest nieważne.

 

 • Co oznacza wada zgody małżeńskiej? Tutaj powodami mogą być wszelkie zaburzenia psychiczne jak nerwica, zaburzenia osobowości, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa. Do tej grupy należą również odmienne orientacje seksualne czy też tożsamości płciowe stron. Ważne jest, by zaznaczyć, że także uzależnienie od substancji czy np. seksoholizm może być powodem stwierdzenia nieważności. To są powody, które uniemożliwiają podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich.

  Czy zdrada może być przyczyną rozwodu kościelnego? 

  Tak, zdrada należy do tej trzeciej kategorii powodów czyli wad zgody małżeńskiej. Jeśli któryś z małżonków nie miał wiedzy podczas składania przysięgi o braku dziewictwa drugiego – również można stwierdzić nieważność zawarcia małżeństwa. Dotyczy to również oszukiwania na temat stanu finansowego i posiadania długów czy niepoinformowanie o złym stanie psychicznymRozwód a zdrada – 15 najważniejszych rzeczy

  Unieważnienie ślubu kościelnego – ile kosztuje i trwa?

  Proces unieważnienia w tym wypadku podlega regułom Kodeksu Prawa Kanonicznego. Koszty to opłata za złożenie sprawy, która może różnić się w zależności od sądu diecezjalnego. Co do opłat nie ma żadnych odgórnych wytycznych, dlatego trudno podać konkretną kwotę. Kwoty wahają się od 1.000 zł do 3.500 zł, ale trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami, w tym pieniędzmi, które trzeba zapłacić adwokatowi kościelnemu. 

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu kościelnego: 

  • Czy trudno unieważnić małżeństwo kościelne? 

  Wcale nie jest to takie trudne jak wielu się wydaje.  W Polsce ponad 71% spraw kończy się wyrokiem stwierdzającym nieważność. (Źródło: infor.pl)

  • Jakie są różnice między rozwodem cywilnym a rozwodem kościelnym?

  W praktyce nie istnieje rozwód kościelny. Stwierdza się nieważność stwierdzenia ślubu kościelnego. Przede wszystkim w procesie cywilnym skupiamy się na tym, co działo się po zawarciu małżeństwa, a w procesie kościelnym na tym, co było przed – np. co zostało zatajone oraz na momencie zawarcia przysięgi. 

  • Nie wiedziałem o zaburzeniach psychicznych żony przed zawarciem małżeństwa. Czy może to być powód stwierdzenia nieważności?

  Tak, wszelkie zaburzenia mogą być przesłanką do unieważnienia ślubu kościelnego. Trzeba pamiętać jednak, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. 

  • Czy można wziąć ślub kościelny po rozwodzie?

  Rozwód orzeczony w sądzie powszechnym nie ma wpływu na małżeństwo kościelne. W oczach Kościoła nadal jesteście małżeństwem. Musisz ubiegać się o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa. 

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .