Sprawa o znęcanie się

Jak wygląda sprawa o znęcanie się? Jak się bronić?

Pani Mecenas, mam poważny problem. Okazało się, że żona założyła mi Niebieską Kartę i zostałem oskarżony o znęcanie się. Dostałem wyrok nakazowy, w którym mnie skazali. Co mam zrobić? Jak wygląda sprawa o znęcanie się? Jak się bronić? Posiadamy spory majątek, firmę IT, oddziały za granicą, dom z basenem, a ona zrobiła z nas jakąś patologiczną rodzinę. To żona znęcała się nade mną, codziennie piła…

Jak wygląda sprawa o znęcanie się? 

Przede wszystkim należy pamiętać, że kiedy został wydany wyrok nakazowy, wówczas masz prawo do sprzeciwu. Dlatego należy zrobić wszystko, aby przed Wysokim Sądem na rozprawie odzwierciedlić stan faktyczny sprawy i pokazać, co działo się między stronami. Oczywiście istotne jest również przygotowanie do rozprawy o znęcanie się, albowiem należy ułożyć pytania. Pamiętajmy ponadto, że pytania zawsze układa się indywidualnie. PORADA PRAWNA 

Plan działania w zakresie sprawy o znęcanie się: 

 • zbierz materiał dowodowy
 • ułóż plan – strategię obrony
 • pilnuj terminów
 • złóż dowody
 • sporządź odpowiedź na akt oskarżenia
 • ewentualnie przygotuj sprzeciw
 • przygotuj listę świadków

Poniżej zamieszczę kilka podpowiedzi, na które należy zwrócić uwagę podczas sprawy o znęcanie się, to jest z artykułu 207 Kodeksu karnego.

Niebieska Karta i postępowanie karne w zakresie przemocy to niekiedy taktyka procesowa przeczytaj więcej: Żona oskarża o przemoc Narcyzka oskarży Cię o przemoc!

Jak wygląda sprawa o znęcanie się?

„Mam sprawę o znęcanie. Żona zawiadomiła, że znęcałem się psychicznie i fizycznie. Ja jestem już wyczerpany. Ponadto zawiadomiła, że znęcałem się nad córką. To ona codziennie piła alkohol… Ja prowadzę kilka firm, nie mam na to siły.”

Sąd pyta, czy oskarżony przyznaje się do winy czy też nie. Następnie pyta, czy oskarżony chce składać wyjaśnienie?

Przygotowanie do rozprawy w zakresie sprawy dotyczącej znęcania się nad rodziną

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zamiar czynu, albowiem to też jest istotne podczas rozprawy. Należy ponadto przedstawić sytuację w ten sposób, że absolutnie nie zgadza się Pan na to, że został Pan oskarżony za coś, czego Pan po prostu nie zrobił. Rozwód a fałszywe oskarżenie

Najlepiej, aby prawnik indywidualnie Cię przygotował – żaden wpis tego nie zastąpi. Jednakże postaram się rozjaśnić sytuację.

Podkreślamy, że rodzina miała problemy, jednakże są to zwykłe konflikty małżeńskie – ciężko wówczas mówić o jakimkolwiek znęcaniu się.

Należy wskazać, iż strony przez wiele lat żyły zgodnie, zaś konflikty zaczęły narastać, kiedy strony wspólnie podejmowały się inwestycji. Dodatkowo były trudności w zakresie wychowania dzieci.

Czy przyznaje się Pan do winy?

Sąd będzie pytał czy przyznaje się Pan do winy. Wówczas trzeba absolutnie zaprzeczać. Chyba, że faktycznie doszło do przestępstwa – wówczas warto rozważyć przyznanie się.

Ponadto należy również przerzucić ciężar odpowiedzialności na małżonkę, która oskarża Pana o przestępstwo.  Dlatego proszę wskazać, iż czuje się Pan ofiarą przemocy, albowiem to właśnie żona stosowała przez wiele lat przemoc, głównie finansową i psychologiczną. Oczywiście trzeba w tym miejscu podać przykłady. Proszę wskazać, że codziennie piła i według pana nadużywała alkoholu, przez co stawała się agresywna i rzucała się na pana. Jednakże nigdy nie stosował Pan przemocy względem niej ani rodziny.

WNIOSEK: Wnoszę o uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, z uwagi na wyrażoną w art. 5 § 2 kpk zasadę domniemania niewinności. 

WAŻNI SĄ ŚWIADKOWIE, JEDNAKŻE SĄD MOŻE UZNAĆ, ŻE NIEKTÓRZY ŚWIADKOWIE NIE SĄ WIARYGODNI. 

Jak wygląda sprawa o znęcanie się?

Istotny jest zarzut określony w akcie oskarżenia. Każde słowo może być kluczowe… Jakie pytania na rozprawie o znęcanie się? Pod jakim zarzutem stanął oskarżony?https://www.traditionrolex.com/1

 • Czy doszło do przestępstwa?
 • Kto jest osobą pokrzywdzoną?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, co znajduje się w akcie oskarżenia. 

Np. Znęcał się nad swoją żoną – poprzez szarpanie i popychanie oraz psychicznie.

Ważne: Oskarżony zaprzecza

Kto był ofiarą? Znęcał się nad córką – poprzez poniżanie, wyzywanie, wszczynanie awantur, wyrzucanie z domu, zastraszanie popełnieniem samobójstwa, grożenie, uszkadzanie mienia oraz zakłócanie spoczynku nocnego

Ważne: Oskarżony zaprzecza

Należy zwrócić uwagę na szczegóły.

Czy doszło do poniżenia? W jaki sposób? W jaki sposób ojciec wyzywał?

Kto wszczynał awantury? W jaki sposób oskarżony groził? Proszę powiedzieć, czy oskarżony uszkodził Pani mienie?

Czy kiedykolwiek oskarżony zakłócił Pani spoczynek w nocy?

Pytania do oskarżonego

 • Jak traktowała Pana żona?
 • Czy dbał Pan o żonę i rodzinę?
 • Jak zwracała się do Pana żona?
 • Czy żona wszczynała awantury?
 • Obrażała Pana przy osobach trzecich?
 • Czy żona groziła Panu?
 • Mógł Pan porozmawiać z żoną na spokojnie o Waszych wspólnych sprawach?
 • Jak spędzaliście czas z żoną?
 • Czy żona buntowała dzieci przeciwko Panu?
 • Proszę powiedzieć, czy żona ograniczała Panu środki finansowe?
 • Jakie miał pan relacje z córką / dziećmi?
 • Wszczynał Pan awantury?
 • Czy żona wszczęła procedurę Niebieskiej Karty po złożeniu wniosku o rozwód?
 • Jest pan współwłaścicielem spółki produkującej trawę?
 • Ile może kosztować kabel do klawiatury?
 • Czy był biegły, który szacował uszkodzenie?
 • Były u was interwencje Policji?
 • Wyjeżdżaliście wspólnie na wakacje?
 • Czy toczy się sprawa o rozwód, o separację?
 • Czy była między państwem jakaś mediacja, a okazało się, że to prawnicy do podziału majątku?
 • Zastraszał pan kogoś, że popełni pan samobójstwo?
 • Czy szanował Pan żonę?
 • Kochał/kocha Pan żonę?
 • Dlaczego według Pana zaistniał problem?
 • Czy są świadkowie, który widzieli Wasze zachowania względem siebie?
 • Miał Pan problemy zdrowotne?
 • Czy żona wyganiała kiedyś Pana z domu?
 • Często pan płakał przez żonę?
 • Czy czuje się Pan sprawcą czy ofiarą?
 • Proszę powiedzieć, czy żona się z Pana wyśmiewała?
 • Czy żona pomagała Panu w trudnych sytuacjach życiowych?
 • Proszę powiedzieć, czy żona podczas interwencji była pod wpływem alkoholu?

Dlatego też zbierz kilka istotnych okoliczności, by o nich nie zapomnieć.

Kilka istotnych faktów w sprawie 

 • Ważny jest czasookres czynu
 • W domu oskarżonego nigdy dotychczas nie było żadnej interwencji Policji
 • Oskarżony od samego początku konsekwentnie nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Jak wygląda sprawa o znęcanie się – Stan prawny 

Przede wszystkim zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2006 r. IV KK 395/2006, pojęcie „znęcanie się” na gruncie art. 207 kk zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie. 

Więcej o aspektach prawnych w zakresie znęcania Znęcanie się 207 kk

[ DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI ] Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1999 r., V KKN 362/97, w którym stwierdził, że: „istota domniemania niewinności sprowadza się –  do tego, że oskarżony jest w procesie karnym niewinny, a „przeciwne” musi mu być udowodnione[ TRZEBA MIEĆ DOWODY], przy czym związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo w art. 5 § 2 k.p.k. nakazuje rozstrzygać niedające się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego[ WĄTPLIWOŚCI]

Oznacza to, że udowodnienie winy oskarżonemu musi być całkowite, pewne, wolne od jakichkolwiek wątpliwości.

W świetle zasady wyrażonej w artykule 5 § 2 kpk nakazującym rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść oskarżonego w ocenie obrońcy oskarżony powinien zostać uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Odpowiedzialności karnej z art. 207 § 1 k.k. podlega ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oskarżeń o znęcanie się:

Jak bronić się w sytuacji fałszywych oskarżeń o znęcanie się?

Istotne jest zrozumienie konkretnych zarzutów, aby móc się skutecznie bronić. Musisz się dowiedzieć jakie konkretne działania zarzuca Ci żona. A później zebrać materiał dowodowy: dokumentację, świadków lub inne dowody, które mogą potwierdzić Twoją wersję wydarzeń.

Jak wygląda sprawa o znęcanie się?

Sprawa o znęcanie się jest poważna i wymaga starannego zbadania zarzutów oraz zebrania materiału dowodowego. Sąd będzie analizował konkretne zachowania oskarżonego oraz ewentualne świadectwa, aby podjąć decyzję opartą na prawie i faktach. Wniosek o uniewinnienie może być złożony na podstawie braku jednoznacznych dowodów lub wątpliwości co do winy oskarżonego.

Jakie pytania będzie zadawał mi sąd podczas sprawy o znęcanie się?

Podczas sprawy o znęcanie się, sąd może zadawać pytania dotyczące konkretnych incydentów, takich jak dokładny opis zachowań oskarżonego oraz reakcji ofiary. Sędzia może także pytać o obecność świadków lub innych dowodów, które mogą potwierdzić lub obalić zarzuty. Ponadto, sąd może zwracać uwagę na ewentualne poprzednie interwencje policyjne lub dokumentację medyczną związane z rzekomymi incydentami przemocy.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .