Jak zabezpieczyć majątek

Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

Mam sprawę rozwodową i zastanawiam się, jak zabezpieczyć majątek. Z pewnością kwestie majątkowe zawsze przysparzają dużo problemów. Zastanawiamy się, co zalicza się do majątku wspólnego, a co nie.

Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

Pytanie – przed kim chcesz zabezpieczyć majątek? Przed wierzycielami, przed długami, przed żoną, czy może przed alimentami?

Ten wpis dotyczy spraw majątkowych związanych z rodziną. W pierwszej kolejności – czy zawieraliście umowę małżeńską, np. rozdzielność majątkową. Nie? Zacznijmy od początku. Chociaż w internecie możemy znaleźć konkretne źródła o tym, co stanowi majątek osobisty, a co majątek wspólny (nawet ja wstawiałam w tym zakresie wpisy), dalej nie odróżniamy kluczowych kwestii. Masz wątpliwości i potrzebujesz porady? Umów się na konsultację, postaram się pomóc. PORADA PRAWNA

Majątek osobisty – Od tego zacznijmy!

Dlatego też uznałam, że kluczowe jest wyjaśnienie państwu, co to znaczy majątek osobisty. Najczęściej w praktyce zdarzają się dwie sytuacje: majątek osobisty to majątek od naszej rodziny albo od osób trzecich, czyli majątek, którym zostaliśmy obdarowani oraz majątek, który zdobyliśmy wcześniej. Tak, wówczas jest to majątek osobisty.

Podział majątku w Warszawie

Wyobraźmy sobie taką sytuację – małżeństwo z Warszawy – wybudowało dom o wartości 1 000 000 zł. Wówczas kwota 200 000 zł pochodziła tytułem darowizny od jednych z rodziców, zaś jedna ze stron zdobyła majątek osobisty w postaci oszczędności jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jedna ze stron miała 120 000, zaś druga 400 000 zł.

Jak rozliczyć darowizny przy podziale?

Nagle jednak między stronami doszło do rozwodu i należało rozliczyć majątek. Kiedy czeka nas rozwód, wówczas należy rozliczyć wszystkie składniki majątku. Dlatego też pamiętajcie, że jeżeli majątek pochodzi z darowizny albo został zdobyty przed związkiem małżeńskim, wówczas jest to majątek osobistyMieszkanie kupione przed ślubem na kredyt; czy mieszkanie kupione przed ślubem jest majątkiem wspólnym?

Jak zabezpieczyć majątek? Na czym polega podział?

Kiedy czeka cię rozwód, to z pewnością czeka cię również podział. Co to oznacza? Zacznijmy od początku. Podział polega na tym, iż wychodzimy ze współwłasności, w której to małżonkowie nabyli prawa. Oczywiście podział zawsze można dokonać polubownie w formie umowy zawartej przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Sprawa jest zdecydowanie łatwiejsza, kiedy małżonkowie mają w tym zakresie porozumienie. Natomiast w sytuacji, kiedy tego porozumienia nie ma, wówczas należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek o podział majątku wspólnego.

Co należy do majątku wspólnego?

Pamiętajmy, iż do majątku wspólnego wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku.

Najważniejsza jest wspólność małżeńska. Istotne jest, czy zawieraliście umowę małżeńską rozdzielającą czy też nie. Jeżeli nie macie rozdzielności majątkowej, wówczas majątek zdobyty w trakcie związku małżeńskiego należy do obojga małżonków.

Często między małżonkami dochodzi w tym obszarze do różnych konfliktów, albowiem najczęściej osoba, która wszczyna te konflikty, zarabiała zdecydowanie więcej i nie chce zgodzić się na to, aby dokonać równego podziału majątku. Klienci często pytają się mnie: „Pani Mecenas, zarabiam dużo więcej, dlaczego mam się teraz podzielić z żoną połową majątku? To jest niesprawiedliwe! Chcę nierównego podziału majątku!” Nierówny podział majątku po rozwodzie

Jak zabezpieczyć majątek? Co jest ważne?

Aby móc się wypowiadać w tym obszarze, przede wszystkim należy przeanalizować całą sytuację małżonków.

Oczywiście jest coś takiego jak nierówny podział majątku, jednakże w praktyce nie jest on taki łatwy do zrealizowania.

Czy środki zgromadzone na funduszach emerytalnych wchodzą w skład majątku wspólnego? Tak. Czy dochody z majątku osobistego, czyli z najmu mieszkania wchodzą do majątku wspólnego czy są moją własnością? Dochody, czyli czynsz z najmu mieszkania będącego osobistą własnością, wchodzą do majątku wspólnego.

Co należy do majątku osobistego?

Jednakże zawsze musimy pamiętać, co wchodzi w skład majątku osobistego. Są to przede wszystkim rzeczy zakupione i zdobyte przed związkiem małżeńskim oraz odziedziczone w drodze darowizny albo dziedziczenia. Dodatkowo również odszkodowanie za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę stanowią majątek osobisty.

Brak rozdzielności

Nie mieszkam z żoną – czy dostanę rozdzielność majątkową? Jeżeli nie mieszkacie ze sobą, to najprawdopodobniej tak. Pamiętajmy, że w trakcie związku małżeńskiego, kiedy nie mamy rozdzielności majątkowej, a toczy się sprawa o rozwód, nie możemy dokonać podziału majątku. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie mam rozdzielności majątkowej, a chcę podział majątku? Wówczas mamy kilka możliwości – albo składać do Sądu Rejonowego wniosek o rozdzielność majątkową przez sąd, albo poczekać na uprawomocnienie się rozstrzygnięcia w zakresie rozwiązania małżeństwa. Co do zasady uzyskanie rozdzielności majątkowej nie jest rzeczą trudną, gdyż sąd patrzy na okoliczności w sprawie. Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na temat rozdzielności i podziału majątku na moim kanale YouTube:

Case Study – Podział majątku – Grodzisk Mazowiecki 

Pan odziedziczył od swoich rodziców 3 mieszkania i dom. W trakcie związku małżeńskiego zakupił z żoną mieszkanie. Bez konsultacji z prawnikiem, w akcie notarialnym przekazał połowę majątku żonie – nie zdając sobie sprawy, że część tego majątku nie wchodzi w podział między małżonkami.

Przed podejmowaniem decyzji dotyczących podziału majątku w związku małżeńskim, nie działaj pochopnie. To moje osobiste ostrzeżenie dla wszystkich mężczyzn, by swoje działanie konsultowali z prawnikiem.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zabezpieczenia majątku przed rozwodem:

Jakie kroki mogę podjąć, aby zabezpieczyć swój majątek przed ewentualnym rozwodem?

Istotne jest sporządzenie umowy małżeńskiej, wyodrębnienie majątku osobistego poprzez dokumentację i jasne zasady finansowe, a także regularna konsultacja z prawnikiem w celu aktualizacji strategii zabezpieczenia majątku.

Czy majątek osobisty obejmuje tylko rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa?

Nie, majątek osobisty może obejmować również przedmioty otrzymane w darowiźnie lub spadku oraz te, które zostały nabyte w trakcie małżeństwa, ale są wyraźnie zidentyfikowane jako osobista własność jednego z małżonków.

Czy istnieje sposób na rozliczenie darowizn w przypadku rozwodu?

Choć darowizny zazwyczaj nie są poddawane podziałowi, wartości tych darowizn mogą wpłynąć na ostateczny podział majątku wspólnego. Dokładna dokumentacja transakcji darowizn jest kluczowa dla ich uwzględnienia podczas rozwodu.

Czy istnieją sposoby na uniknięcie konfliktów podczas podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

Tak, polubowne porozumienie między małżonkami może ułatwić podział majątku. Jednak w przypadku braku porozumienia, konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnika i wniesienie wniosku do sądu o podział majątku.

Czy środki zgromadzone na funduszach emerytalnych podlegają podziałowi po rozwodzie?

Zazwyczaj tak, środki zgromadzone na funduszach emerytalnych mogą być uwzględnione przy podziale majątku wspólnego, chyba że zostały zabezpieczone w sposób umożliwiający ich wyłączenie z tego podziału.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , .