jak zmienić plan rodzicielski

Jak zmienić plan rodzicielski?

Dotychczas sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem w formie naprzemiennej. Teraz pragniemy to zmienić, bo dzieci nie chcą iść do matki… Jak zmienić plan rodzicielski?

Tak – coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której rodzice z różnych względów przestają dogadywać się w kwestii ustalonej wcześniej opieki nad dzieckiem i szukają innych rozwiązań. Jedni potrafią się porozumieć, drudzy niestety nie… Jeśli masz wątpliwości lub pytania jak przebiega zmiana ustaleń co do opieki na dzieckiem, umów się na konsultację. PORADA PRAWNA 

Pamiętaj, że w przypadku walki o dziecko najważniejsze są dowody w sprawie.

Walka o dziecko – Jak zmienić plan rodzicielski?

  1. Proszę wskazać dowód z rozmów, podczas których drugi rodzic niewłaściwie się zachowuje.
  2. Istotne są również dowody z wiadomości stron. Najlepiej takie wiadomości wydrukować i napisać do nich komentarz, czyli wyjaśnić okoliczności tych smsów. Często dostarczane są dowody bez takiego komentarza i wówczas sądowi ciężko się domyśleć, jakie było podłoże niniejszej sytuacji.
  3. Zeznania świadków. Niekiedy kluczowe są zeznania osób, które są naocznymi świadkami pewnych zdarzeń. Jeżeli pana partnerka widziała sytuacje, które pokazywały niewłaściwe zachowania matki dziecka, wówczas należy takiego świadka powołać.
  4. Dowody, które świadczą o tym, jakie jest życzenie dzieci. Może to być nagranie, sms bądź jakiś list dziecka, z którego wynika, gdzie dziecko chce mieszkać.

Ponadto należy złożyć wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci przy panu oraz wnosić o uregulowanie kontaktów w taki sposób, żeby dzieci były szczęśliwe. Można na przykład ustalić kontakty w każdą środę od odebrania dzieci z placówki szkolnej do następnego dnia oraz co drugi weekend, zaczynając od piątku do niedzieli bądź do poniedziałku. Wszystko zależy, czy dzieci muszą być w poniedziałek przygotowane do szkoły. Jeżeli mama jest w stanie przygotować dzieci, wówczas można ten kontakt określić do poniedziałku do rana, kiedy matka odprowadzi dzieci do placówki edukacyjnej. Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Jeśli między stronami jest konflikt, sąd z pewnością powoła Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, którego zadaniem będzie sprawdzenie sytuacji rodzinnej stron.

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube, w którym opowiadam więcej o OZSS:

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia – Jak zmienić plan rodzicielski?

Należy również złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas postępowania. Niemniej jednak w sytuacji zmiany kontaktów, sądy co do zasady najczęściej oddalają wniosek. Gdy chcemy coś zmienić, wówczas sąd nabiera wątpliwości co do powodów naszej decyzji i chce wyjaśnić całą sytuację od początku do końca. Dlatego też w trybie zabezpieczenia bardzo często taki wniosek jest oddalany, jednakże nie przesądza to o dalszym postępowaniu.

W takich sprawach bardzo ważne jest również zdobycie dowodów, które poświadczą o tym, co chce dziecko. Zdanie dziecka jest niezwykle ważne. Należy również zwrócić uwagę, że kobietom ciężko jest pogodzić się z faktem, iż dzieci mają mieszkać u ojca, zaś ona ma mieć ustalone kontakty. W społeczeństwie utarło się przekonanie, że to głównie matki wychowują dzieci.

Dla sądu najważniejsze jest zdanie dziecka. Bez przeprowadzenia dowodu z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów sąd nie ma możliwości dowiedzieć się, czego dziecko chce. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego

Podsumowanie

Przygotowując się do sporządzenia pierwszego dokumentu w sprawie, należy zacząć od zebrania dowodów. Warto również sporządzić krótki opis, dzięki czemu sąd będzie mógł lepiej zobrazować sobie waszą sytuację. Oczywiście trzeba mieć też na uwadze, żeby nie pisać zbyt dużo – czytanie obszernego pisma będzie dla sędziego po prostu męczące. Najważniejsze są fakty.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące planu rodzicielskiego:

Czy istnieje możliwość zmiany planu rodzicielskiego, jeśli dzieci wyrażają niechęć do przebywania u matki?

Tak, istnieje możliwość zmiany planu rodzicielskiego w sytuacji, gdy dzieci wyrażają wyraźne preferencje co do miejsca zamieszkania. W takich przypadkach dowody z wyrażeniem woli dziecka są istotne dla sądu.

Jakie kroki powinienem podjąć, aby dostarczyć dowody na niewłaściwe zachowanie drugiego rodzica w kontekście opieki nad dziećmi?

Aby dostarczyć dowody na niewłaściwe zachowanie drugiego rodzica, warto gromadzić dokumentację z rozmów, wiadomości oraz zeznania świadków. Kluczowe jest udokumentowanie sytuacji, które pokazują, że zachowanie matki dziecka nie jest odpowiednie w kontekście opieki nad dziećmi.

Jakie znaczenie mają zeznania świadków w procesie zmiany planu rodzicielskiego?

Zeznania świadków mogą mieć kluczowe znaczenie w procesie zmiany planu rodzicielskiego, szczególnie jeśli świadkowie byli naocznymi świadkami sytuacji dotyczących opieki nad dziećmi. Ich zeznania mogą wspierać argumentację jednej ze stron w sądzie.

Czy istnieje możliwość uwzględnienia preferencji dziecka w sądowym procesie zmiany planu rodzicielskiego?

Tak, preferencje dziecka mogą być brane pod uwagę przez sąd w procesie zmiany planu rodzicielskiego. Dowody, takie jak nagrania, wiadomości czy listy dziecka, które wyrażają preferencje co do miejsca zamieszkania, mogą być istotne dla ustalenia nowego planu opieki.

Co będzie najważniejsze w sprawie zmiany ustaleń co do opieki nad dzieckiem?

Zdecydowanie kluczowe będą badania OZSS. Warto do nich się odpowiednio przygotować.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .