nierowny podział majatku po rozwodzie

Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

Rozdzielność majątkowa –  decyzja, która może zmienić zasady gry w zarządzaniu finansami między małżonkami. W momencie zawarcia małżeństwa, bez specjalnych ustaleń, Wasze dobra materialne stają się wspólne. Jednak wiele par decyduje się na zmianę tego stanu prawnego przez zawarcie intercyzy, pozwalającej na pełną niezależność majątkową.

Dlaczego intercyza?

Podpisana intercyza oferuje większą swobodę i bezpieczeństwo finansowe, eliminując konieczność podziału majątku w razie rozwodu. Każdy z małżonków zachowuje pełną kontrolę nad własnymi aktywami, długami oraz inwestycjami. Intercyza – po co mężczyźnie, który prowadzi własną firmę?

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną – czy to możliwe?

Choć najlepiej jest zawrzeć intercyzę przed ślubem lub podczas trwania małżeństwa, istnieje możliwość uzyskania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną po rozwodzie. To możliwe przez złożenie wniosku do sądu, który może ustanowić rozdzielność majątkową z powrotem, jeśli zaistnieją ważne powody, takie jak rażąca niegospodarność czy trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków. Jest to trudne do uzyskania, ale nie niemożliwe. 

Jak skutecznie przeprowadzić rozdzielność?

  • Skonsultuj się ze specjalistą: Rozważenie za i przeciw wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem.
  • Przygotuj wniosek: W przypadku dążenia do uzyskania rozdzielności majątkowej po rozwodzie, należy przygotować i złożyć wniosek do sądu.
  • Zbierz dowody: Dowody na trwonienie majątku, niegospodarność czy inne ważne powody są kluczowe.

Decyzja o rozdzielności majątkowej jest ważna i może mieć długofalowe konsekwencje. Zanim podejmiesz decyzję, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację, skonsultować się z ekspertem i przygotować solidne podstawy prawne do wniosku.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube dotyczącego rozdzielności i podziału majątku:

Jak zrobić rozdzielność majątkową, gdy żona się nie zgadza?

Czasem konieczne jest znalezienie innych sposobów, jeśli nie ma szans na akt notarialny. W takich przypadkach kluczowa jest pomoc profesjonalnego adwokata, który pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie i skutecznie przeprowadzić proces zmiany.

Co mówią przepisy? Zmiana na rozdzielność majątkową wymaga istnienia ważnych powodów, które muszą być dobrze uzasadnione i poparte odpowiednimi dowodami.

Jeżeli żona nie zgadza się na rozdzielność u notariusza – można wystąpić do Sądu Rejonowego. 

Rozdzielność majątkowa – Jak wygrać?

Co mówią przepisy? Musimy mieć ważne powody!

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z 13.01.2000 r., II CKN 1070/98, w którym wskazano, że:

Ważnym powodem […] nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

Rozdzielność majątkowa – Wyrok Sądu

W przywołanym wyżej wyroku SN z 31.01.2003 r. wskazano wprost: „przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny”.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozdzielności:

Dlaczego intercyza jest istotna dla mężczyzny, zwłaszcza prowadzącego własną firmę?

Intercyza zapewnia zachowanie pełnej kontroli nad aktywami i inwestycjami nawet w przypadku rozwodu, co jest kluczowe dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Czy istnieje możliwość uzyskania rozdzielności majątkowej z datą wsteczną po rozwodzie?

Tak, możliwe jest to poprzez złożenie wniosku do sądu, jednak wymaga istnienia ważnych powodów takich jak rażąca niegospodarność lub trwonienie majątku wspólnego.

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę statusu majątkowego po rozwodzie?

Przeprowadzenie zmiany wymaga skonsultowania się z prawnikiem, przygotowania wniosku i zebrania odpowiednich dowodów na istnienie istotnych powodów.

Co zrobić, jeśli żona nie zgadza się na rozdzielność majątkową u notariusza?

W takim przypadku należy wystąpić do Sądu Rejonowego w celu rozpatrzenia sprawy rozdzielności majątkowej.

Jakie są kluczowe przepisy dotyczące uzyskania rozdzielności majątkowej?

Uzyskanie rozdzielności wymaga istnienia ważnych powodów, co musi być odpowiednio uzasadnione i poparte dowodami zgodnie z przepisami prawnymi i stanowiskiem Sądu Najwyższego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , , , .