Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę

Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę

Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę. Pani adwokat, bardzo proszę o pomoc. Żona oskarża mnie o porwanie dziecka. Jak mam się bronić?

Porwanie dziecka a art. 211 Kodeksu karnego

W pierwszej kolejności, aby mówić o porwaniu, trzeba zwrócić uwagę na art. 211 Kodeksu karnego. Porwać dziecko może tylko osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, która uprowadza lub zatrzymuje małoletniego. PORADA PRAWNA 

Kiedy nie możemy mówić o porwaniu? 

Ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nie może być skazany i nie poniesie odpowiedzialności z art. 211 Kodeksu karnego. Wobec powyższego sąd musi wskazać, kto jest rodzicem pierwszoplanowym i ustalić miejsce zamieszkania dziecka. 

Porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem

Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy, gdy oboje rodziców posiada pełnię praw rodzicielskich, a jeden z rodziców rzeczywiście miał ustalony wspólny pobyt z dzieckiem, jednak, mimo braku zgody drugiego rodzica, wydłuża go. Władza rodzicielska – co musi wiedzieć każdy ojciec Porwanie rodzicielskie jest uznawane za konflikt rodzinny. Nie jest to przestępstwo, a więc służby bardzo często odmawiają wszczęcia postępowania. 

Jeśli więc posiadasz władzę rodzicielską, nie musisz się więc przejmować zarzutami ze strony żony. 

Porwanie czyli uprowadzenie – kiedy?

Sprawcą uprowadzenia może być właściwie wyłącznie rodzic, któremu ograniczono, zawieszono lub pozbawiono władzy rodzicielskiej. Uprowadzenie dziecka jest przestępstwem ściganym z urzędu. Po otrzymaniu takich informacji, służby rozpoczną śledztwo. Porwanie dziecka przez rodzica – co powinieneś wiedzieć o porwaniach rodzicielskich?

Konwencja haska z 1980 r. Kiedy ojciec porywa dziecko za granicę

Kiedy porwanie odbywa się w Polsce bądź w innym kraju Unii Europejskiej, obowiązuje konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Konwencja ma na celu zapewnienie powrotu dziecka do domu. 

Konwencja stanowi, że wszystkie umawiające się państwa podejmą wszelkie stosowne środki dla zapewnienia w granicach ich terytoriów realizacji celów konwencji. Dla osiągnięcia tego wykorzystają one dostępne sposoby postępowania w nagłych wypadkach.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może odebrać Ci władzę rodzicielską i o to może się starać Twoja żona. W jednym z wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że uprowadzenie małoletniego za granicę oznacza pozbawienie go naturalnego środowiska rodzinnego, a na dodatek brak możliwości wychowywania się z rodzeństwem. Tym samym orzekł pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Ojciec porywa dziecko za granicę – kara

Jeśli więc masz ograniczone prawa rodzicielskie i bez zgody żony, wywiozłeś dziecko za granicę (musi mieć ono poniżej lat 15), musisz liczyć się z konsekwencjami. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Pamiętaj, że nie ma znaczenia czy dziecko wyraziło zgodę czy też nie, nie będzie to argumentem w sądzie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczą porwania dziecka za granicę:

Czy jako ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej mogę być oskarżony o porwanie dziecka za granicę?

Ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nie może być skazany ani ponieść odpowiedzialności zgodnie z art. 211 Kodeksu karnego. Sąd musi ustalić, kto jest rodzicem pierwszoplanowym i miejsce zamieszkania dziecka.

Czym jest porwanie rodzicielskie i czy jest uznawane za przestępstwo?

Porwanie rodzicielskie występuje, gdy oboje rodziców posiada pełnię praw rodzicielskich, a jeden z rodziców wydłuża pobyt dziecka pomimo braku zgody drugiego rodzica. Nie jest to przestępstwo, lecz konflikt rodzinny, co często powoduje odmowę wszczęcia postępowania przez służby.

Kto może być sprawcą uprowadzenia dziecka za granicę?

Sprawcą uprowadzenia może być jedynie rodzic, któremu ograniczono, zawieszono lub pozbawiono władzy rodzicielskiej. Uprowadzenie dziecka jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Jakie są konsekwencje porwania dziecka za granicę dla ojca?

Jeśli ojciec, mający ograniczone prawa rodzicielskie, wywiózł dziecko za granicę bez zgody żony, może być zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .