Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem. Pracujesz za granicą? Tęsknisz za swoim dzieckiem? Nie masz kontaktu ze swoim byłym partnerem?

Zdarza się, że sytuacja rodzinna jest skomplikowana, a rodzice nie chcą lub nie potrafią ze sobą rozmawiać. W takim wypadku jedyną możliwością jest wejście na drogę sądową. Orzeczenie Sądu zapewnia formalne ramy kontaktów i zobowiązuje drugą stronę do ich przestrzegania.

Masz wątpliwości, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Podam przykład.

Pan Paweł mieszka na co dzień w Holandii. Jest po rozwodzie. Była żona została z 15-letnim synem w Polsce. Niestety, przez wiele lat utrudniała mu kontakt z dzieckiem. W rezultacie syn nigdy nie przyjechał odwiedzić ojca.

Po konsultacji z adwokatem pan Paweł zdecydował się uregulować kontakty na drodze sądowej.

Sąd ustalił kontakty codziennie w godzinach wieczornych – od 20:00 do 21:00 ojciec ma prawo skontaktować się z synem przez telefon bądź komunikatory takie jak Messenger.

Co więcej, syn – bez matki – będzie przyjeżdżał do ojca do Holandii w trakcie ferii, (10 dni), w wakacje (25 dni) oraz w Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dodatkowo można ustalić, że w latach parzystych będzie przyjeżdżał np. w Święta Wielkanocne, zaś w nieparzyste będzie odwiedzał ojca w Boże Narodzenie.

Ważne jest, że Sąd również nie widział żadnych przeszkód, aby ustalić kontakty.

Kto ma prawo do kontaktów?

Przede wszystkim prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje każdemu rodzicowi, niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej. Tak więc nawet rodzic, który ma ograniczone prawa albo jest ich pozbawiony, ma możliwość kontaktu z dzieckiem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest to istotne zagwarantowanie równości w prawach rodzicielskich oraz umożliwienie dziecku budowania relacji z oboma swoimi rodzicami. To kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Dlatego też, niezależnie od okoliczności, koniecznie należy dążyć do stworzenia warunków umożliwiających dziecku kontakt z oboma rodzicami, zgodnie z jego najlepiej pojętym interesem.

Jak egzekwować kontakty? Adwokat Rodzinny Warszawa

Co w sytuacji, gdy drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z orzeczenia Sądu lub ugody?

Egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem sprowadza się do dwóch etapów.

Etap pierwszy obejmuje groźbę nakazania oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Drugi etap to spełnienie groźby i nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. W takiej sytuacji egzekucja staje się niezbędnym narzędziem zapewnienia realizacji prawa dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Jej celem jest oczywiście ochrona interesów dziecka i zapewnienie mu możliwości budowania relacji z oboma rodzicami.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty

„Wnioskodawca pragnie uniknąć negatywnych konsekwencji mogących wystąpić w rozwoju dzieci, będących następstwem sporu i nieudanego związku rodziców.

Remedium na powyższe jest umożliwienie Wnioskodawcy efektywnego uczestniczenia w życiu małoletnich.

Żadne obiektywne przesłanki czy okoliczności nie wskazują na fakt, by małoletni miał podstawy do obaw przed ojcem. Nie zaistniały takie okoliczności, które by wskazywały, że nierealizowanie kontaktów wnioskodawcy z dziećmi można uznać za niezawinione ze strony Uczestniczki postępowania”. 

Jakie prawa ma ojciec? Test – Czy dziecko jest manipulowane?

Relacje ojca z dziećmi

[opisz relacje z dzieckiem, dziećmi]

„Ojciec pragnie otoczyć swoją córkę i syna miłością. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy ojciec planuje czas z dziećmi, lecz nie dochodzi do kontaktu z winy uczestniczki. 

Uczestniczka jest pierwszoplanowym opiekunem. Jej obowiązkiem jest takie działanie i praca z dziećmi, aby nie wprowadzać ich w konflikty osób dorosłych. Matka absolutnie nie może indukować dzieciom lęku czy niechęci stosunku do drugiego rodzica. Musi dopilnować, by spotkania małoletnich z ich ojcem wynikające z [….]  były realizowane”.

Działania matki

[opisz działania uczestniczki]

Przykład.

„Trudno nie zauważyć, że uczestniczka nie potrafi zaakceptować istniejącego stanu rzeczy. Swoje przykre emocje i doświadczenia przelewa na dzieci Matka niestety manipuluje dziećmi, nie licząc się z ich potrzebami […]. 

Aktualna postawa matki małoletnich godzi w dobro dzieci. Jej postawa przejawia się w dyskredytowaniu ojca oraz lekceważeniu obowiązku przygotowywania oraz wydania dzieci. Niewątpliwie celem matki jest zerwanie więzi łączących ich z ojcem.

Wnioskodawca darzy swe dzieci ogromnym uczuciem – kocha je najbardziej na świecie i pragnie pogłębiać więzi emocjonalne […].

Uczestniczka zobowiązała się do wydawania dzieci wnioskodawcy w wyznaczonych terminach kontaktów.

Zgodnie z artykułem 598 [15]§1 KRO, jeśli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, Sąd Opiekuńczy, uwzględniający sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej na kazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę, ażeby sąd zagroził uczestniczce nakazaniem zapłaty kwoty 1000,00 zł na rzecz wnioskodawcy za każdy kolejny przypadek naruszenia obowiązku wynikającego z ugody regulującej kontakty wnioskodawcy z dziećmi”.

Wnioski Kontakty z dzieckiem Prawo rodzinne Warszawa

Reasumując, relacje rodzinne niewątpliwie są fundamentem zdrowego rozwoju dziecka, a obecność obu rodziców jest niezwykle istotna. Matka, jako opiekunka, powinna aktywnie wspierać kontakt dziecka z ojcem. Dążenie do współpracy i otwartej komunikacji z drugim rodzicem przynosi korzyści nie tylko dziecku, ale również całej rodzinie.

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontaktów z dzieckiem

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Orzekanie sądowe lub ugoda regulująca kontakty są jednymi z głównych sposobów uregulowania kontaktów z dzieckiem. W niektórych przypadkach konieczne jest wejście na drogę sądową, szczególnie gdy nie ma możliwości porozumienia między rodzicami.

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej. Zapewnienie dziecku możliwości budowania relacji z oboma rodzicami jest kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Jak egzekwować kontakty, gdy drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązków?

W przypadku nieprzestrzegania orzeczenia sądowego lub ugody, istnieją mechanizmy egzekucyjne, które mogą być stosowane w celu zapewnienia realizacji prawa dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Jednym z nich może być groźba nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów.

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązków?

W sytuacji, gdy drugi rodzic nie przestrzega orzeczenia sądowego lub ugody, można podjąć kroki w kierunku egzekucji kontaktów. Pierwszym etapem jest zazwyczaj groźba nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, a następnie spełnienie groźby i nakazanie zapłaty na rzecz osoby uprawnionej.

Jakie działania podejmować w przypadku braku kontaktów z dzieckiem?

W przypadku trudności z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Prawnik może pomóc w przygotowaniu wniosku i reprezentować interesy rodzica przed sądem.

Relacje rodzinne są kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka, dlatego ważne jest, aby obaj rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu dziecka. Dążenie do współpracy i otwartej komunikacji z drugim rodzicem może przynieść korzyści nie tylko dziecku, ale również całej rodzinie.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .