Koszt rozwodu

Koszt rozwodu – kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty i rozwód?

Jakie są koszty rozwodu i kto je ponosi? Czy rozwiązanie małżeństwa zawsze oznacza ogromne koszty? Przyjrzymy się również temu, kto pokrywa opłaty sądowe w sprawach o alimenty oraz przy podziale majątku. Czy można otrzymać zwolnienie z opłat sądowych w przypadku rozwodu? A co z wynagrodzeniem adwokata w sprawach, gdzie orzeka się o winie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Koszt rozwodu – pozew rozwodowy i adwokat

Jakie będą koszty to najczęstsze pytanie jakie nasuwa się przy rozwodzie. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł, a w przypadku gdy będzie ugoda wówczas sąd zwróci 300 zł. Jednakże żeby doszło do ugody jeszcze daleka droga.

Opłata sądowa za wniesienie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie wynosi 600 zł. Jeżeli rozwód kończy się ugodą, istnieje możliwość obniżenia tej opłaty do 300 zł. Jednak, warto pamiętać, że te kwoty dotyczą jedynie opłat sądowych. Rozwód bez orzekania o winie

Dodatkowe koszty mogą obejmować wynagrodzenie adwokata, średnie koszty wynagrodzenia adwokata wynoszą około 5000 zł. Masz pytanie o wycenę swojej sprawy, wyślij maila z zapytaniem na: kontakt@adwokatwnuk.pl

Rozwód koszty – to zależy jaki rozwód

Koszt rozwodu może być różny w zależności eskalacji konfliktu. 

Koszty rozwodu jest uzależnione od rodzaju rozwodu. Mamy trzy rodzaje rozwodu:

  1. Rozwód bez orzekania o winie – jest to najkrótszy rozwód i najmniej kosztowny
  2. Rozwód z wyłącznej winy – to rozwód, który najczęściej długo trwa i związane są z tym koszty
  3. Rozwód z orzeczeniem winy obu stron – jest najczęściej konsekwencją orzekania o winie i sąd uznaje wówczas że winę ponoszą dwie strony i orzeka rozwód z winy obu stron.
    Wtedy też bardzo często strony decydują się na apelacje w sprawie rozwodowej co wiąże się z kosztami. PORADA PRAWNA

Przykładowy koszt rozwodu z orzeczeniem winy – opłaty za rozwód

Jeżeli będzie rozwód z winy – koszty mogą być wysokie – dla przykładu:

  • 600 zł – startowa opłata do sądu 
  • 2000-8000 zł –  koszty badań biegłych kuratorów 
  • ok. 5000 zł – wynagrodzenie pełnomocnika 
  • W przypadku przegrania – ok. 1000 złotych – koszty pełnomocnika drugiej strony.

Chcesz się dowiedzieć czego nie robić podczas rozprawy rozwodowej? Obejrzyj film na moim kanale YouTube: 

Koszty rozwodu – wynagrodzenie pełnomocnika

Koszty rozwodu to kluczowa sprawa, gdyż przede wszystkim muszą być zabezpieczone Twoje interesy. Nie rekomenduję rozliczenie jednorazowego. 

Koszty rozwodu to też wynagrodzenie pełnomocnika. Wynagrodzenie pełnomocnika jest również uzależnione od rodzaju rozwodu. W przypadku bez orzekania o winie możemy mówić tutaj o kosztach około 4 000 zł netto + VAT. 

Rekomenduję, aby w sprawie rozwodowej zawsze w umowie było wskazane ile godzin pełnomocnik przeznacza na tą sprawę. Uważam, że bardzo często dochodzi do problemów między pełnomocnikiem a klientem, bo miał być łatwy rozwód, a okazuje się, że jest trudny. Dzięki temu, że w umowie będzie limit godzin tudzież będzie wskazane, co w sytuacji, gdy jedna strona będzie chciała rozwód z wyłącznej winy. Wówczas można określić jakąś dodatkową opłatę i dzięki temu unikniemy sytuacji, w której nasze interesy jako klienta nie zostaną zabezpieczone.

Rozwód z orzeczeniem o winie – koszty adwokata

A zatem rekomenduję żeby bardzo wnikliwie przeczytać umowę z pełnomocnikiem i ustalić co w przypadku gdy konflikt będzie eskalował. A zatem koszty adwokackie na rok 2024 w mojej ocenie oscylują w granicach 4 000 zł netto + VAT i rosną w zależności od eskalacji sporu. Ważne jest również czy para rozwodząca się posiada dzieci, ponieważ rozstrzygnięcia dotyczące dzieci to dodatkowy, często wydłużający postępowanie element. Jak napisać wniosek o kontakty z dziećmi?

Koszta rozwodowe – kurator oraz biegli sądowi

Koszta rozwodowe to oprócz opłaty do sądu oraz wynagrodzenia pełnomocnika również inne koszty np. za udział kuratora albo przypadku gdy będzie konieczność powołania biegłego również trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. W większości przypadków koszt opinii biegłego sądowego jest pokrywany przez stronę, która zleciła badanie. W niektórych przypadkach koszt opinii może być również pokryty przez ubezpieczyciela.

Kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty

Sprawa o alimenty może być połączona z rozwodem i odbywać się w Sądzie Okręgowym. Może to też być oddzielna sprawa i toczyć się w Sądzie Rejonowym. Przy rozwodzie koszty są wciągnięte w rozwód i nie opłaca się dodatkowych opłat z tytułu alimentów, zaś w przypadku Sądu Rejonowego, gdzie ustalane są same alimenty, koszty mogą być wysokie. W szczególności dla pozwanego, jeżeli strona powodowa wykaże, że zobowiązany zalega z opłacaniem alimentów.

Jeśli zobowiązany nie uiszczał alimentów do których był zobowiązany, wówczas sądy bardzo często zasądzają opłaty sądowe od pozwanego na rzecz strony powodowej. Mogą to być  koszty nawet około 10 000 zł to wszystko zależy jaka jest wartość przedmiotu sporu tzw. wps.

Jeżeli dla przykładu pozwany przegra może być zobowiązany zapłacić koszty drugiej strony. 

Koszt rozwodu. Opłaty za czynności adwokackie

Minimalne stawki są uregulowane rozporządzaniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 października 2015 roku w Dziennik Ustaw.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§  2.  [Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy] Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Kto ponosi koszty rozwodu bez orzekania o winie?

W pierwszej kolejności ponosi strona, która wniosła pozew o rozwód i uiszcza opłatę 600 zł.

Jednakże jeżeli uda się faktycznie ugodowy rozwód sfinalizować – wówczas pozwana strona będzie zobowiązana zwrócić 150 zł. A sąd zwróci 300 zł. Podsumowując ostatecznie każdą ze stron będzie taki rozwód kosztował 150 zł. 

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Koszty przy podziale majątku a są bardziej skomplikowane niż przy rozwodzie, ponieważ wszystko zależy jaka jest wartość przedmiotu sporu czyli jaka jest wartość wspólnych nieruchomości. Kiedy mamy ustaloną wartość przedmiotu sporu czyli o jaką kwotę będą małżonkowie walczyli w sądzie można ustalić wówczas opłatę adwokata. Tutaj po raz kolejny istotne jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości, której podałam wyżej.

Najczęściej jeżeli wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 200 000 zł, koszt adwokata w sprawach o podział majątku oscyluje w granicach 10 000 zł. Musimy się również liczyć z kosztami biegłego, który wycenia nieruchomości. Dodatkowo jeżeli w toku postępowania druga strona wykaże, że jedna strona nie chciała ugodowo dojść do porozumienia w zakresie podziału majątku i eskalowała i utrudniała, może się zdarzyć że sąd zasądzi od drugiej strony koszty postępowaniaPozew o rozwód i podział majątku Wzór

Kto płaci za biegłego przy podziale majątku?

Koszty za biegłego przy podziale majątku co do zasady najczęściej strony płacą po połowie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kosztów przy rozwodzie:

Jakie są podstawowe koszty związane z wniesieniem pozwu o rozwód?

Podstawowym kosztem związanym z wniesieniem pozwu o rozwód jest opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Czy istnieje możliwość zmniejszenia opłat sądowych w przypadku ugody w rozwodzie?

Tak, w przypadku ugody w rozwodzie istnieje możliwość obniżenia opłaty sądowej do 300 zł, jednakże należy pamiętać, że droga do ugody może być długa.

Kto zazwyczaj pokrywa koszty zatrudnienia biegłych sądowych w procesie rozwodowym?

Zazwyczaj koszty zatrudnienia biegłych sądowych w procesie rozwodowym ponosi strona, która zleciła przeprowadzenie badań lub ekspertyz. Jednakże w niektórych przypadkach koszty te mogą być pokrywane również przez ubezpieczyciela lub sąd. Przy podziale majątku, strony zazwyczaj dzielą się tym kosztem po połowie. 

W jaki sposób różnią się koszty w zależności od rodzaju rozwodu?

Koszty różnią się w zależności od rodzaju rozwodu, np. rozwód bez orzekania o winie może być mniej kosztowny niż rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy lub winy obu stron.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .