Kredyt frankowy

Kredyt frankowy a rozwód! To nie problem!

Kredyt frankowy a rozwód. Nowy wyrok Sądu Najwyższego wprowadza istotną zmianę dla osób posiadających kredyty frankowe, zwłaszcza w kontekście trwających lub zakończonych procesów rozwodowych. Od teraz, rozwód nie będzie już przeszkodą do unieważnienia abuzywnej umowy frankowej. To przełomowe orzeczenie oznacza, że w sprawach przeciwko bankom o ustalenie nieważności umowy kredytowej nie jest konieczne współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców. Sądy powszechne nie będą mogły oddalić roszczeń dotyczących kredytów frankowych, gdy o unieważnienie umowy wnosi tylko jeden z rozwiedzionych małżonków. A zatem rozwód to nie przeszkoda!

Podział majątku przy kredycie 

Podział majątku wspólnego małżonków, zwłaszcza gdy w grę wchodzi kredyt, może być skomplikowany i wymagać szczególnego podejścia. Oto kilka metod podziału majątku w takich sytuacjach:

  1. Podział majątku w drodze ugody: Najlepszym i najbardziej elastycznym sposobem podziału majątku jest osiągnięcie porozumienia między stronami. Ugoda pozwala na indywidualne dostosowanie warunków podziału, w tym ustalenie, kto przejmie odpowiedzialność za spłatę kredytu oraz jak będą podzielone pozostałe składniki majątku. Podział majątku
  2. Przypisanie kredytu jednej stronie: Jedna ze stron może przejąć na siebie pełną odpowiedzialność za spłatę kredytu w zamian za większą część majątku wspólnego lub inne ustępstwa finansowe od drugiej strony. Taka opcja wymaga zgody banku na zmianę warunków kredytu.
  3. Sprzedaż majątku i podział środków: Jeśli małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość obciążoną kredytem, mogą zdecydować się na jej sprzedaż. A następnie dokonać podziału uzyskanych środków po spłacie zobowiązania kredytowego. Taka opcja jest często wybierana, gdy żadna ze stron nie jest w stanie samodzielnie sprostać zobowiązaniom kredytowym.
  4. Wykupienie udziałów drugiej strony: Jeśli jeden z małżonków chce pozostać właścicielem nieruchomości obciążonej kredytem, może wykupić udziały drugiej strony, w tym także jej część długu. Wymaga to jednak zwykle zewnętrznego finansowania lub dostępnych środków własnych.
  5. Zatrzymanie majątku w współwłasności: W niektórych przypadkach małżonkowie mogą zdecydować się na pozostawienie nieruchomości (lub innego majątku) w współwłasności na określony czas, np. do momentu osiągnięcia pełnoletniości przez dzieci, z jednoczesnym ustaleniem zasad pokrywania kosztów kredytu i użytkowania majątku.
  6. Podział długu: Możliwe jest również dokonanie podziału długu kredytowego na obie strony, przy czym każda z nich zobowiązuje się do spłaty swojej części. Taka decyzja musi być jednak zaakceptowana przez bank i formalnie odnotowana w umowie kredytowej. Kredyty rozwód – Czy sąd dzieli długi?

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady oraz może wymagać negocjacji i mediacji, aby osiągnąć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ważne jest, aby w procesie podziału majątku wspomagał Cię doświadczony adwokat, który pomoże Ci wybrać najlepszą opcję i zadba o formalną stronę całego procesu. PORADA PRAWNA 

Zapraszam Cię na film na moim kanale YouTube na temat kredytu przy rozwodzie:

Kredyt frankowy: Nowe możliwości dla frankowiczów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w sprawie Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa C-260/18) zapoczątkował serię zmian w podejściu do umów kredytowych indeksowanych kursem CHF. Trybunał przyznał, że jeśli mechanizm przeliczania waluty jest nieuczciwy, musi zostać usunięty z umowy, a polski sąd nie może go zastąpić innym zapisem. To dało kredytobiorcom możliwość domagania się unieważnienia niekorzystnych umów lub ich modyfikacji na bardziej korzystne warunki.

Co zmienia nowy wyrok Sądu Najwyższego?

Nowy wyrok Sądu Najwyższego dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców, uznając, że proces unieważnienia umowy może zostać przeprowadzony nawet po rozwodzie, bez konieczności wspólnego występowania byłych małżonków przeciwko bankowi. To ważna informacja dla osób, które po rozwodzie chcą podjąć kroki prawne przeciwko bankowi w związku z kredytem frankowym, ale obawiały się dotychczasowych przeszkód proceduralnych.

Dla kogo wyrok jest ważny?

Wyrok ten jest istotny nie tylko dla osób bezpośrednio zainteresowanych, czyli frankowiczów, ale także dla instytucji takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, które od lat zwracały uwagę na abuzywne klauzule w umowach kredytowych.

Co dalej z kredytem frankowym?

Osoby posiadające kredyty frankowe powinny rozważyć możliwość skorzystania z nowych przepisów i orzecznictwa, aby zmniejszyć swoje obciążenia finansowe lub nawet całkowicie unieważnić niekorzystne umowy. To szansa na odzyskanie znacznych kwot nadpłaconych bankowi oraz na uzyskanie sprawiedliwszych warunków spłaty pozostałego zadłużenia.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytu frankowego i rozwodu:

Czy po rozwodzie mogę samodzielnie wystąpić przeciwko bankowi w sprawie kredytu frankowego?

Tak, nowe orzeczenie Sądu Najwyższego umożliwia osobom rozwiedzionym samodzielne występowanie przeciwko bankowi w sprawie unieważnienia abuzywnej umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF. Nie jest już wymagane współuczestnictwo obu byłych małżonków w procesie.

Jak podzielić majątek i dług z kredytem frankowym przy rozwodzie?

Istnieje kilka metod, w tym podział majątku w drodze ugody, przypisanie kredytu jednej stronie, sprzedaż majątku i podział środków, wykupienie udziałów drugiej strony, zatrzymanie majątku w współwłasności lub podział długu. Wybór metody zależy od indywidualnych ustaleń i możliwości finansowych stron.

Co robić, jeśli chcę zostać jedynym właścicielem nieruchomości obciążonej kredytem frankowym?

Możesz wykupić udziały drugiej strony, włączając w to jej część długu. Wymaga to jednak zgody banku oraz, w wielu przypadkach, zewnętrznego finansowania lub dostępnych środków własnych.

Czy sprzedaż wspólnej nieruchomości jest dobrym rozwiązaniem?

Sprzedaż i podział środków może być dobrym rozwiązaniem, jeśli żadna ze stron nie jest w stanie samodzielnie sprostać zobowiązaniom kredytowym. Pozwala to na czysty podział majątku i zobowiązań, ale może wymagać znalezienia nabywcy i porozumienia co do warunków sprzedaży.

Jakie korzyści mogę uzyskać z unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF może przynieść znaczne korzyści finansowe, takie jak odzyskanie nadpłaconych kwot oraz możliwość renegocjacji warunków spłaty pozostałego długu na bardziej korzystnych warunkach. To szansa na redukcję obciążeń finansowych związanych z kredytem.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .