Kredyt na mieszkanie a rozwód

Kredyt na mieszkanie a rozwód

Rozwód nie tylko kończy związek małżeński, ale również rodzi pytania o podział majątku wspólnego, w tym kredytu hipotecznego. Istotne jest zrozumienie, jak prawo reguluje te kwestie, by podejmować świadome decyzje.

Podział majątku a kredyt hipoteczny

Zgodnie z orzecznictwem, długi, w tym kredyt hipoteczny, nie są przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd nie ustala ich istnienia, wysokości ani nie orzeka o ich spłacie. To oznacza, że kredyt hipoteczny zaciągnięty przez małżonków nadal pozostaje ich wspólnym zobowiązaniem. Podczas podziału majątku wspólnego, sąd skupia się na aktywach – takich jak nieruchomości, wierzytelności, prawa majątkowe.

Mimo rozstania, małżonkowie nadal pozostają współzobowiązanymi w stosunku do banku. W praktyce to znaczy, że obie strony muszą znaleźć sposób na zarządzanie tym zobowiązaniem po rozwodzie.

Jeśli masz pytania w sprawie podziału majątku i potrzebujesz pomocy kliknij tutaj: PORADA PRAWNA

Wyrok – Sąd nie podzieli kredytu

„W sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej w orzecznictwie ugruntował się pogląd – dotyczący także innych spraw działowych – że przedmiotem podziału są tylko aktywa, a wśród nich przede wszystkim prawo własności (współwłasności) rzeczy, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone, a także wierzytelności, inne roszczenia i prawa majątkowe oraz ekspektatywy ich nabycia. Podział nie obejmuje natomiast długów – w każdej postaci – co oznacza, że sąd w zasadzie nie ustala ich istnienia i wysokości (wartości) ani nie orzeka o ich spłacie

(np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1968 r., III CRN 209/68, OSNCP 1969, nr 6, poz. 112, z dnia 26 stycznia 1972 r., III CRN 477/71, OSPiKA 1972, nr 9, poz. 174, z dnia 12 stycznia 1978 r., III CRN 333/77, nie publ., oraz z dnia 20 września 2000 r., I CKN 295/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 32).

Przyjęto, że długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać, gdyż mimo podziału majątku wspólnego dług nadal się utrzymuje, a przerzucenie długu tylko na jednego z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli”. [źródło: sygn. akt III CZP 21/18 Uchwała SN z dnia 28 marca 2019 r.]

Opcje przy podziale, gdy mieszkanie jest obciążone kredytem 

 • Sprzedaż nieruchomości – spłata kredytu i podział środków po połowie
 • Żona przejmuje kredyt z mieszkaniem i spłaca męża
 • Mąż przejmuje kredyt z mieszkaniem i spłaca żonę
 • Kiedy jest spór to sąd rozstrzygnie co dalej

  Jak rozliczyć kredyt przy podziale majątku?

  Kluczowym elementem jest wycena nieruchomości zakupionej na kredyt. Wartość ta będzie podstawą do dalszych rozliczeń. Jako małżonkowie musicie zdecydować, czy jeden z nich przejmie nieruchomość i zobowiąże się do dalszej spłaty kredytu, czy też nieruchomość zostanie sprzedana, a dług spłacony ze wspólnych środków.

  Jak przygotować się do podziału?

  Uzyskaj dokumenty z banku – zobacz jakie jest saldo kredytu. Zbierz wszystkie dokumenty finansowe związane z kredytem. Należą do nich umowy kredytowe, dowody wpłat i wszelkie inne dokumenty potwierdzające wkład finansowy każdej ze stron.

  Rozważ mediację lub negocjację, aby dojść do porozumienia co do podziału długu. Porozumienie pozasądowe może być mniej kosztowne i szybsze. Przeanalizuj wpływy i wydatki – sprawdź na rzecz nieruchomości kto wpłacał więcej, Ty czy żona.

  Najczęściej zadawane pytania:

  • Czy kredyt hipoteczny jest dzielony przez sąd podczas rozwodu?

  Nie, zgodnie z orzecznictwem, długi, w tym kredyt hipoteczny, nie są przedmiotem podziału w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd nie ustala ich istnienia, wysokości ani nie orzeka o ich spłacie. Kredyt hipoteczny zaciągnięty przez małżonków pozostaje ich wspólnym zobowiązaniem.

  • Co zrobić z mieszkaniem obciążonym kredytem po rozwodzie?

  Istnieje kilka możliwości. Możecie sprzedać nieruchomość, spłacić kredyt i podzieli środki po połowie. Innym rozwiązaniem jest, by jeden z małżonków przejął kredyt i spłacić drugiego. W przypadku spory są rozstrzygnie. 

  • Czy możliwe jest przejęcie kredytu hipotecznego i nieruchomości przez jedną stronę po rozwodzie?

  Tak, jest to możliwe. Jedna ze stron może zdecydować się na przejęcie kredytu i nieruchomości, zobowiązując się do dalszej spłaty kredytu. W takim przypadku, w zależności od ustaleń, może być konieczne wypłacenie kompensaty drugiej stronie, aby uwzględnić jej udział w majątku.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie – Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , .