prawnicy rozwodowi warszawa

Majątek przed ślubem – To majątek osobisty

Majątek przed ślubem: Co musisz wiedzieć? Zarządzanie majątkiem osobistym i wspólnym w małżeństwie to często niewyczerpane źródło pytań i wątpliwości. Oto co powinieneś wiedzieć o majątku nabytym przed ślubem oraz jak są traktowane kredyty i nakłady w trakcie małżeństwa.

1. Majątek nabyty przed ślubem

Majątek zgromadzony przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa zalicza się do jego majątku osobistego. Oznacza to, że drugi małżonek nie ma do niego prawnego roszczenia. Przedmioty takie jak nieruchomości, pojazdy czy oszczędności, nabyte przed ślubem, pozostają własnością tego małżonka, który je nabył. Rozwód a dom na działce żony

Majątkiem osobistym są również przedmioty nabyte na podstawie dziedziczenia, zapisu lub darowizny. 

2. Rozdzielność majątkowa

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej przed małżeństwem, majątek nabywany po ślubie również nie będzie majątkiem wspólnym, lecz zostanie przydzielony do majątków osobistych każdego z małżonków. Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce? Rozdzielności majątkowej możesz dokonać w trakcie rozwodu. 

3. Majątek wspólny i jego podział

W przypadku braku rozdzielności majątkowej, wszystko co nabyte jest w trakcie małżeństwa staje się majątkiem wspólnym. Oznacza to, że zarówno korzyści jak i zobowiązania finansowe dzielone są między małżonków.

Dochody z pracy każdego z małżonków w trakcie małżeństwa, nawet jeśli zarabiane są osobno, mogą być uznawane za majątek wspólny. Oznacza to, że pieniądze zarobione przez jednego z małżonków są wspólne, nawet jeśli nie zostały bezpośrednio przekazane na konto wspólne. Warto o tym pamiętać. Podobnie w przypadku inwestycji takich jak akcje, obligacje czy nieruchomości zakupione w trakcie małżeństwa, zyski z nich uzyskane są  traktowane jako majątek wspólny. 

4. Kredyt zaciągnięty przed ślubem

Za długi zaciągnięte przed ślubem odpowiada osoba, która je zaciągnęła. Jednak spłata kredytu zaciągniętego na zakup np. domu przed ślubem, ale spłacanego już po zawarciu małżeństwa, wymaga rozliczeń pomiędzy małżonkami. Kredyt frankowy a rozwód. To nie problem! Osoba, która nie zaciągnęła kredytu, ale przyczyniała się do jego spłaty, może domagać się zwrotu poniesionych nakładów.

5. Rozliczenie nakładów za kredyt

Jeśli dojdzie do podziału majątku, ważne jest, aby uwzględnić nakłady jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego, np. spłatę kredytu. Rozliczenia te mogą mieć wpływ na ostateczny podział majątku.

Dla przykładu – przez 10 lat (120 miesięcy) płaciliście raty 4 000 zł na Twoje mieszkanie. A zatem musisz spłacić drugiego małżonka 240 000 zł.

 

6. Ochrona majątku osobistego

Aby uniknąć nieporozumień, warto rozważyć sporządzenie intercyzy, która jasno określa, co stanie się z majątkiem w przypadku ewentualnego rozwodu. Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem? 

Pamiętaj, że bez przygotowania testamentu, Twój majątek osobisty trafi do Twojej żony (oraz dzieci). Testament pozwoli sprecyzować, jak mają być podzielone aktywa w przypadku Twojej śmierci, co może pomóc uniknąć niejasności i sporów. Jest to szczególnie przydatne podczas rozwodu, gdy jeszcze jesteście małżeństwem, ale już w praktyce żyjecie oddzielnie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące majątku osobistego:

  • Czy majątek zgromadzony przed ślubem jest automatycznie uznawany za majątek osobisty?

Tak, majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa jest zazwyczaj traktowany jako majątek osobisty jednego z małżonków, bez roszczeń drugiego małżonka. Musisz pamiętać, że w trakcie małżeństwa następują przepływy z majątkiem osobistego do wspólnego, więc sprawa może wyglądać bardziej skomplikowanie. 

  • Jakie są konsekwencje braku rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa?

W przypadku braku rozdzielności majątkowej, wszystko nabyte w trakcie małżeństwa staje się majątkiem wspólnym, co obejmuje zarówno korzyści, jak i zobowiązania finansowe.

  • Chcę ustanowić rozdzielność majątkową, ale żona się nie zgadza. Co mam zrobić?

Jeśli małżonka nie wyraża zgody lub nie chce udać się do notariusza w tej sprawie to musisz wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

  • Czy dochody z mojej pracy będą automatycznie traktowane jako majątek wspólny z moją żoną?

Tak, wynagrodzenia za pracę oraz inne dochody każdego z małżonków należą do majątku wspólnego, jeżeli nie macie ustalonej rozdzielności majątkowej. 

  • Odziedziczyłem spadek, czy to mój majątek osobisty? 

Tak. Podobnie jak darowizna wchodzi on w skład majątku osobistego, chyba że w testamencie jest zapis, że ma być on własnością obu małżonków. Jest to jest jednak wyjątkowa sytuacja.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .