Nękanie psychiczne przez męża

Nękanie przez męża lub byłego partnera w trakcie rozwodu

Nękanie, znane również jako stalking, to poważny problem społeczny, który dotyczy wszystkich niezależnie od płci. Chociaż często mówi się o nękaniu kobiet przez mężczyzn, nękanie mężczyzn przez kobiety to również realne zjawisko, które może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiar. Stalking obejmuje różnorodne zachowania, od nachodzenia, nieustannego wysyłania wiadomości, po groźby i manipulację.

Przykłady nękania mężczyzn przez kobiety – Kilka przykładów:

 1. Nieustanne wysyłanie wiadomości i dzwonienie: Mężczyzna otrzymuje dziesiątki wiadomości tekstowych, maili czy telefonów dziennie od kobiety, z którą kiedyś się spotykał lub która wyraziła wobec niego zainteresowanie. W wiadomościach mogą pojawiać się zarówno deklaracje miłości, jak i groźby lub obraźliwe komentarze.
 2. Śledzenie w mediach społecznościowych i w życiu rzeczywistym: Kobieta obserwuje aktywność mężczyzny w mediach społecznościowych, komentując wszystkie jego posty, a nawet śledzi go w miejscach publicznych – pracy, siłowni czy w domu.
 3. Włamywanie się do prywatnej przestrzeni online: Uzyskiwanie dostępu do kont w mediach społecznościowych, skrzynek mailowych czy telefonu bez zgody, często w celu monitorowania aktywności mężczyzny lub manipulowania jego treścią.
 4. Rozpowszechnianie fałszywych informacji: Rozsiewanie nieprawdziwych informacji na temat mężczyzny wśród jego znajomych, rodziny czy w miejscu pracy, co może prowadzić do izolacji społecznej ofiary.
 5. Wysyłanie niechcianych prezentów: Mężczyzna otrzymuje niechciane prezenty lub listy od kobiety, które mogą być zarówno miłe, jak i przerażające (np. osobiste przedmioty).

Nękanie przez byłego partnera. Jak się bronić?

 1. Dokumentuj wszystko: Zachowaj dowody nękania, takie jak wiadomości, zdjęcia, nagrania, które mogą być wykorzystane w postępowaniu prawnym.
 2. Ogranicz kontakt: Nie odpowiadaj na próby komunikacji ze strony stalkera, unikaj miejsc, w których możesz się z nią spotkać.
 3. Zawiadom władze: W sytuacji, gdy nękanie staje się uciążliwe lub groźne, zgłoś sprawę na policję. Stalking jest przestępstwem, a dokumentacja może pomóc w jego udowodnieniu.
 4. Skorzystaj z blokowania i ustawień prywatności: Wykorzystaj możliwości mediów społecznościowych do blokowania dostępu i zwiększenia prywatności swoich kont.
 5. Zasięgnij wsparcia profesjonalnego: Rozważ konsultację z prawnikiem specjalizującym się w takich sprawach lub wsparcie psychologiczne.

Nękanie to zjawisko, które nie powinno być lekceważone, bez względu na płeć ofiary. Ważne jest, by pamiętać, że pomoc jest dostępna i że nie trzeba radzić sobie samemu z tak trudną sytuacją.

W przypadku wątpliwości zapisz się na PORADĘ PRAWNĄ.

Podstawa prawna – Nękanie psychiczne przez byłego partnera

Przytoczmy artykuł 190a Kodeksu karnego, który określa czym jest nękanie:

Art.190a 

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Co zrobić, gdy żona oskarża Cię o nękanie?

Kobiety często potem chcą wycofać się z zarzutów, które w przypływie złości wniosły przeciwko mężowi. Fałszywe oskarżenia to temat na kolejny wpis.

Jak uniknąć zarzutu o nękanie? 

Jednak zadaj sobie pytanie: Czy masz problem z agresją i wybuchami złości? Często to kobiety określa się mianem histerycznych, jednak obserwując mężczyzn podczas rozwodu, widzę, że ich reakcje również potrafią być gwałtowne i nieprzemyślane. Często ich obroną jest atak.

Powinieneś zwracać szczególną uwagę na swoje słowa i czyny, bo różnego rodzaju działania, które Tobie mogą wydawać się akceptowalne, a nawet służyć dobru – mogą być katastrofalne w skutkach. Nękanie to przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Cechuje je uporczywość czyli nieustępliwość w działaniu i powtarzalności oraz dłuższy czas trwania (nie ma określonych ram). Ważnym elementem jest wzbudzanie zagrożenia – intensywne niechciane kontakty, w tym nachodzenie, ale również telefony i wiadomości tekstowe, śledzenie, do tego można również włączyć wypytywanie bliskich o byłą żonę. Nie rób tego. Mimo emocji, staraj się uszanować wolę braku kontaktu. Możesz walczyć o dzieci i widzenie z nimi. Kontakty z dzieckiem. Jak mężczyzna powinien przygotować się do badań OZSS? Jednak powstrzymaj się od nieustannego dzwonienia i wysyłania smsów do byłej żony. 

Była żona może nękać mężczyznę?

Tak, była żona może nękać mężczyznę, podobnie jak były mąż może nękać kobietę. Nękanie, znane także jako stalking, nie zna granic płciowych i może dotyczyć każdego, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą. To zachowanie może przybierać różne formy, w tym:

 • Nieustanne wysyłanie wiadomości, telefonowanie, e-mailowanie bez zgody osoby odbierającej te próby kontaktu.
 • Śledzenie w mediach społecznościowych lub w rzeczywistości, próby kontaktu przez osoby trzecie.
 • Rozpowszechnianie fałszywych informacji lub plotek na temat danej osoby.
 • Grożenie lub wywieranie presji w celu wywołania strachu lub niepokoju.

Nękanie psychiczne przez byłego partnera. Jak można się bronić?

Zachowaj wszelkie dowody nękania, w tym wiadomości tekstowe, e-maile, zapisy rozmów telefonicznych czy screeny z mediów społecznościowych. W miarę możliwości, jasno zakomunikuj byłej żonie, że jej zachowania są nieakceptowalne i że nie życzysz sobie żadnego kontaktu (o ile jest to możliwe, szczególnie gdy nie ma wspólnych dzieci). Większość platform mediów społecznościowych oraz telefonów komórkowych oferuje możliwość blokowania numerów telefonów i użytkowników, którzy są źródłem nękania. Rozwód z psychopatką

Czymś innym jest nękanie a przemoc w rodzinie 

Art. 207 §1 Kodeksu karnego w Polsce dotyczy przestępstwa znęcania się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. Sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Znęcanie psychiczne w małżeństwie

Znęcanie psychiczne w małżeństwie to forma przemocy domowej, polegająca na działaniach jednego z partnerów, które mają na celu kontrolę, zastraszenie lub poniżenie drugiego partnera. Najczęściej jest to forma przestępstwa z art. 207 kk Może to obejmować różne zachowania, takie jak:

 • Stałe krytykowanie, wyśmiewanie lub obrażanie: Uporczywe negatywne komentarze na temat wyglądu, zachowania, zdolności czy osiągnięć partnera.
 • Izolacja od rodziny i przyjaciół: Kontrolowanie kontaktów społecznych partnera, zakazywanie spotkań z bliskimi lub utrudnianie ich.
 • Kontrola finansowa: Ograniczanie dostępu do wspólnych lub osobistych środków finansowych, wymuszanie uzasadnienia każdego wydatku.
 • Zagrożenia: Groźby skierowane przeciwko partnerowi, jego bliskim lub zwierzętom domowym.
 • Stalking: Nieustanne śledzenie, nękanie telefoniczne lub elektroniczne, co powoduje poczucie ciągłego zagrożenia.
 • Manipulacja emocjonalna: Wykorzystywanie uczuć, aby wywierać presję, wzbudzać poczucie winy lub wywoływać lęk.
 • Zachowania mające na celu poniżenie: Publiczne poniżanie, prywatne upokorzenia, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Nękanie psychiczne może mieć poważne skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary, w tym depresję, lęk, problemy z samooceną i nawet myśli samobójcze. Przemoc psychiczna jest często trudniejsza do udowodnienia niż przemoc fizyczna, ale jest równie szkodliwa.

Znęcanie psychiczne w domu

Jeśli doświadczasz nękania psychicznego w domu, ważne jest, abyś wiedział, jakie masz możliwości działania oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 • Zgłoś sprawę na policję

Jeśli jesteś ofiarą nękania psychicznego, masz prawo zgłosić to na policji. Nękanie może być traktowane jako przestępstwo, zwłaszcza gdy ma miejsce w kontekście przemocy domowej.

Dokumentowanie przypadków nękania psychicznego może być pomocne w przypadku podjęcia kroków prawnych. Może to obejmować zapisywanie dat, godzin, opisów incydentów, zachowywanie dowodów w postaci wiadomości tekstowych, e-maili, nagrania rozmów (o ile jest to zgodne z prawem) i świadectw świadków.

 • Niebieska Karta

Procedura „Niebieska Karta” jest uruchamiana w przypadkach podejrzenia przemocy domowej. Można ją zainicjować poprzez:

 • Zgłoszenie na policję,
 • Zgłoszenie w ośrodku pomocy społecznej,
 • Zgłoszenie w poradni zdrowia psychicznego lub innym punkcie medycznym.

Procedura ta ma na celu ochronę ofiar i obejmuje interdyscyplinarne działania, takie jak pomoc psychologiczna, prawna, a także interwencje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofierze.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nękania psychicznego:

Czym jest przestępstwo nękania?

Nękanie znane również jako stalking, to niepożądane i uporczywe zachowania, które obejmują m.in. ciągłe wysyłanie wiadomości, dzwonienie, śledzenie w mediach społecznościowych, włamywanie się do prywatnej korespondencji lub kont oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Czy mężczyźni również padają ofiarami nękania?

Tak, był partnerki dopuszczają się stalkingu i poszukują kontaktu, często niszcząc zdrowie psychiczne byłych partnerów. 

Jak uniknąć zarzutów o nękanie byłej partnerki? 

Nie nachodź jej, nie wysyłaj dużej ilości wiadomości, nie dzwoń. Szanuj jej granice, nie śledź jej w mediach społecznościowych, a tym bardziej nie komentuj jej poczynań. Rozstaliście się, czas iść do przodu. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .