Niebieska Karta Procedura

Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Niebieska Karta. Procedura „Niebieskiej Karty” jest jednym z mechanizmów ochrony ofiar przemocy domowej w Polsce. W sytuacji, gdy zostaje ona wszczęta przeciwko Tobie, ważne jest zrozumienie, co to oznacza, jakie mogą być konsekwencje i jak się bronić. PORADA PRAWNA

Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Poniżej prezentuję najważniejsze informacje na temat procedury „Niebieskiej Karty” i jej potencjalnych skutków. Wskazuję też jak możesz się bronić. 

1. Czym jest procedura „Niebieskiej Karty”?

Procedura „Niebieskiej Karty” to formalny proces uruchamiany przez policję, pracowników socjalnych lub inne uprawnione organy w przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej. Jej celem jest dokumentacja przypadków przemocy, wsparcie dla ofiar oraz podjęcie działań mających na celu zapobieganie dalszej przemocy. Założenie Niebieskiej Karty nie oznacza skazania. Nie zawsze będziesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ale możesz być – o tym opowiem poniżej. 

2. Jak uruchamiana jest procedura?

Procedura może zostać uruchomiona, gdy funkcjonariusz policji, pracownik socjalny lub inny uprawniony podmiot stwierdzi sytuację, która może wskazywać na przemoc domową. Wypełniana jest wtedy karta A, która inicjuje proces.

3. Jakie informacje są zbierane?

Gdy żona zakłada „Niebieską Kartę”, może to oznaczać poważne konsekwencje dla męża, zarówno w wymiarze prawnym, jak i osobistym.

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. W takiej sytuacji, żona może przedstawić różnego rodzaju dowody, aby wesprzeć swoje twierdzenia. 

Dowody, które mogą zostać przedstawione:

 • Świadectwa świadków: Osoby trzecie, które były świadkami zachowań mogących wskazywać na przemoc, mogą zostać poproszone o złożenie zeznań. Mogą to być sąsiedzi, rodzina, przyjaciele, czy współpracownicy.
 • Nagrania audio i wideo: W dzisiejszych czasach, gdzie prawie każdy posiada smartfon z możliwością nagrywania, materiały audio i wideo mogą stanowić mocny dowód. Mogą to być nagrania kłótni, groźby lub innych zachowań agresywnych.
 • Korespondencja: SMS-y, e-maile, wiadomości na portalach społecznościowych zawierające groźby, obraźliwe uwagi, czy próby manipulacji mogą zostać przedstawione jako dowody.
 • Raporty medyczne: Dokumentacja medyczna odnotowująca obrażenia cielesne, wizyty w szpitalu, czy konsultacje psychologiczne mogą być wykorzystane do wykazania skutków przemocy fizycznej lub psychicznej.
 • Raporty detektywistyczne: W niektórych przypadkach, strona mogąca podejrzewać przemoc w rodzinie, może wynająć detektywa, aby zgromadził dowody na potwierdzenie swoich podejrzeń. Mogą to być zdjęcia, nagrania, czy raporty z obserwacji.

Niebieska Karta Procedura. Jak się bronić?

 • Znajdź dobrego adwokata: Pierwszym i najważniejszym krokiem jest znalezienie doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i sprawach o przemoc domową.
 • Zbieraj własne dowody: Jeśli masz dowody, które mogą obalić zarzuty (np. alibi, świadków, korespondencję wykazującą prawdziwy kontekst wymiany zdań), zbierz je i przedstaw swojemu adwokatowi.
 • Zachowaj spokój: Choć sytuacja jest stresująca, ważne jest, aby zachować spokój i skupić się na racjonalnych działaniach. Unikaj eskalacji konfliktu, co tylko mogłoby pogorszyć Twoją sytuację.
 • Skorzystaj z prawa do obrony: W trakcie postępowania masz prawo do przedstawienia swojej wersji wydarzeń, przedstawienia dowodów na swoją obronę oraz korzystania z pomocy prawnej.
 • Rozważ mediację: W niektórych przypadkach, gdzie konflikt wynika z nieporozumień, mediacja z udziałem profesjonalnego mediatora może pomóc znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wsparcie prawne jest nieocenione w tak delikatnych sprawach, jak oskarżenia o przemoc domową.

4. Jakie działania są podejmowane?

Uruchomienie procedury może skutkować szeregiem działań, w tym interwencją policji, wsparciem psychologicznym i prawnym dla ofiar, a także – w niektórych przypadkach – interwencją sądową. Musisz się liczyć z odwiedzinami np. dzielnicowego lub innych osób, które będą sprawdzać jaka jest sytuacja w domu.

5. Czy procedura „Niebieskiej Karty” oznacza automatycznie postępowanie karne?

Sam fakt uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest równoznaczny z rozpoczęciem postępowania karnego. Może jednak prowadzić do zgłoszenia sprawy do prokuratury, jeśli zebrane dowody wskazują na popełnienie przestępstwa.

6. Jakie konsekwencje prawne mogą wynikać z procedury?

W przypadku, gdy w wyniku procedury zostanie zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Może to oznaczać na przykład dozór policyjny, zakaz zbliżania się do ofiar przemocy, a w niektórych przypadkach nawet tymczasowe aresztowanie.

7. Jak się bronić?

Jeżeli uważasz, że procedura „Niebieskiej Karty” została uruchomiona niesłusznie, ważne jest skorzystanie z pomocy prawnej. Adwokat może pomóc w przygotowaniu obrony, przedstawieniu dowodów na Twoją niewinność oraz reprezentowaniu Cię przed organami ścigania i sądem.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego (kk) dotyczy przestępstwa znęcania się nad członkiem rodziny lub inną osobą pozostającą w trwałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, a także nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Znęcanie się może przyjmować różne formy – od fizycznego, przez psychiczne, po seksualne i ekonomiczne.

Treść art. 207 § 1 kk:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ważne przepisy Niebieska Karta:

 • § 2 przewiduje surowszą karę (od roku do 10 lat pozbawienia wolności) w przypadku, gdy ofiara próbuje popełnić samobójstwo w wyniku znęcania.
 • § 3 dotyczy sytuacji, gdy ofiara doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innej poważnej konsekwencji, a sprawca znęcał się nad nią w sposób szczególnie okrutny. W takich przypadkach kara może wynieść od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
 • § 4 odnosi się do skutku śmiertelnego, gdzie za znęcanie się, które doprowadziło do śmierci ofiary, grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do 15.

Czy można zostać skazanym za znęcanie się?

Tak, można zostać skazanym za znęcanie się, jeśli zgromadzone dowody potwierdzą, że sprawca dopuścił się czynu opisanego w art. 207 kk. Wymagane jest udowodnienie, że doszło do umyślnego działania (lub zaniechania), które miało na celu zadanie bólu fizycznego, cierpień moralnych, naruszenie godności lub inne formy znęcania się. Jak wygląda sprawa o znęcanie się? Jak się bronić?

Co jest kluczowe, by doszło do skazania?

 • Umyślność działania: Sprawca musiał działać umyślnie, rozumiejąc skutki swoich działań i dążąc do ich osiągnięcia.
 • Powtarzalność lub intensywność: Znęcanie się może być czynem jednorazowym, ale o szczególnie intensywnym charakterze, lub czynnością powtarzającą się w czasie.
 • Związek ofiary ze sprawcą: Ofiara musi być osobą najbliższą, małoletnią, nieporadną lub inną osobą pozostającą w zależności od sprawcy.

Przypadki znęcania się są traktowane bardzo poważnie przez polskie prawo, a skazanie za tego typu przestępstwo niesie za sobą poważne konsekwencje, w tym długotrwałe pozbawienie wolności. Jeśli ktoś znajduje się w sytuacji podejrzenia o znęcanie się, niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, aby zapewnić sobie odpowiednią obronę w postępowaniu karnym.

8. Co robić, gdy zostanie uruchomiona procedura?

Nie ignoruj procedury i wezwania do złożenia wyjaśnień. Postępuj zgodnie z zaleceniami organów prowadzących sprawę, ale jednocześnie zadbaj o własną obronę, korzystając z pomocy prawnika. 

9. Znaczenie współpracy z organami

Współpraca z organami prowadzącymi procedurę może pomóc w szybszym wyjaśnieniu sprawy. Jednocześnie ważne jest zachowanie ostrożności w składanych oświadczeniach i korzystanie z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania bez obecności adwokata.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Niezależnie od okoliczności, ważne jest, aby podejść do sprawy poważnie i zabezpieczyć swoje prawa na każdym etapie postępowania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Niebieskiej Karty:

Kto może uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty” i w jaki sposób?

Procedura może być uruchomiona przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego lub osobę, która zauważy podejrzenie przemocy domowej. Uruchamia się ją poprzez wypełnienie karty A.

Jakie rodzaje dowodów mogą być zgromadzone w trakcie procedury „Niebieskiej Karty”?

Wśród dowodów mogą być świadectwa świadków, nagrania audio i wideo, korespondencja elektroniczna, raporty medyczne oraz detektywistyczne.

Czy procedura „Niebieskiej Karty” zawsze prowadzi do postępowania karnego?

Nie, uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” nie zawsze prowadzi do postępowania karnego. Jednakże, może to być krok w kierunku zgłoszenia sprawy do prokuratury, jeśli istnieją dowody przestępstwa.

Jakie mogą być skutki prawne dla sprawcy w wyniku procedury „Niebieskiej Karty”?

Skutki prawne mogą obejmować pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, co może prowadzić do nałożenia kary pozbawienia wolności, dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do ofiar, czy też skierowania sprawy do sądu rodzinnego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .