Opieka Naprzemienna

Opieka naprzemienna Alimenty – to bardzo ważne. Czy dzieci zostają z mamą czy z tatą? A może opieka naprzemienna?

Osobiście jestem ogromną zwolenniczką opieki naprzemiennej. Sama wychowuję tak swojego syna i uważam, że jest to jeden z lepszych systemów, w jakim można wychowywać dziecko po rozwodzie. Wszystko oczywiście zależy od tego, ile dziecko ma lat.

Opieka naprzemienna w praktyce

W postępowaniu naczelnym paradygmatem jest dobro małoletnich.

Jeżeli dziecko jest starsze i przyzwyczai się do jednego domu, to może być ciężko zmienić nagle swoje nawyki i mieszkać w innym domu co kilka dni. Jednakże jeżeli dziecko jest małe i są warunki ku temu, by mieszkało w dwóch domach, to myślę, że jest to najlepszy pomysł. Często się zastanawiamy, jak rozliczyć koszty związane z dziećmi przy systemie opieki naprzemiennej.

Czy przy opiece naprzemiennej są alimenty?

Tak.

Często mylnie wydaje nam się, że przy opiece naprzemiennej nie ma kosztów. Nawet jak żyliście razem w związku małżeńskim, to ponosiliście koszty związane z dzieckiem, a zatem te koszty są. Wszystko zależy od tego, czy dziecko chodzi do prywatnej placówki, czy ma zajęcia dodatkowe i jakie są koszty. Dlatego każdą sytuację należy rozpatrzyć indywidualnie. Dla przykładu, jeżeli dziecko chodzi do prywatnej placówki oraz ma zajęcia dodatkowe i koszty związane z edukacja, wówczas możecie w porozumieniu ustalić system, w jakim dzielicie koszty związane z dzieckiem.

Rozwód – Opieka naprzemienna Alimenty – to bardzo ważne

A zatem opieka naprzemienna wcale nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

Niestety w praktyce często zdarza się tak, że kobiety nie godzą się na opiekę naprzemienną z uwagi na fakt, iż chcą mieć zapewnione alimenty. Może się tak zdarzyć w szczególności, gdy sytuacja materialna matki jest zła, a ojca bardzo dobra.

Wysokie zarobki ojca

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to mężczyzna zarabia 70 000 zł miesięcznie, zaś kobieta 4000. Wtedy najczęściej kobieta dąży do tego, aby przejąć całkowicie pieczę nad dzieckiem bądź dziećmi i pozwać męża o alimenty. W praktyce jest to dość częste. Wtedy kobiety nie wyobrażają sobie jak z taką pensja mają wychowywać dzieci i dlaczego mają dzielić się z mężem dziećmi. Niestety, jeżeli jest duża różnica w zarobkach, to walka może być niezwykle zacięta. Dlatego oczywiście wszystko zależy od warunków materialnych i celu stron.

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

Pozew o rozwód – Opieka naprzemienna Alimenty – to bardzo ważne

Przejdźmy do pozwu o rozwód. W tym miejscu należy skupić się na sprawach związanych z dziećmi. Jeżeli jesteś ojcem i chcesz złożyć pozew o rozwód, to możesz zaproponować wysokość alimentów. W sytuacji kiedy dzieci zostały z matką, kwestia związana z alimentami jest nie do uniknięcia. A zatem zaproponuj swoją wysokość alimentów. 

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Jak wyliczyć koszty dziecka do rozwodu?

Przedstaw w tabeli wyliczenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Tak, to bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ sąd rozwiązując małżeństwo zobowiązany jest również określić wysokość alimentów. W tym celu sąd musi ustalić, ile dzieci bądź dziecko kosztuje. Proponuję sporządzić bardzo dokładne wyliczenie. Pamiętaj, że żona może przedstawić zupełnie inną rzeczywistość.

Alimenty – to bardzo ważne

Wyobraźmy sobie sytuację, że żona składa wyliczenie kosztu utrzymania dziecka. Powołuje się, że wyżywienie wynosi około 800 zł, posiłki w szkole 500 zł, leczenie stomatologiczne 200, rozrywka 700, edukacja 1500, zajęcia dodatkowe 1500… Okazuje się wówczas, że według wyliczenia matki koszt utrzymania dziecka oscyluje w granicach 5000 zł. W związku z tym wnosi, aby ojciec poniósł 70% kosztów utrzymania dziecka.

Rzecznik praw dziecka – Opieka naprzemienna Alimenty – To bardzo ważne

Na problem nierespektowania prawa dziecka do wyrażania własnego zdania wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Dziecka.

Ważne jest też wysłuchanie małoletniego.

Wysłuchiwany małoletni powinien konsekwentnie reprezentować stanowisko, że chciałby być „po równo” u obojga rodziców i że w obu domach czuje się równie dobrze!

Kierowanie się rozsądnymi, uargumentowanymi życzeniami małoletnich jest w sądach opiekuńczych ważne. Jednakże istotny jest również całokształt okoliczności.

Należy w tym względzie odnotować niezwykle istotną zmianę nowelizacyjną. Ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1062) uwzględnił dążenie do nadania priorytetowego znaczenia takiemu rozstrzygnięciu, w którym Sąd będzie wydając orzeczenie opiekuńcze w przypadku rozłączenia rodziców pozostawiał władzę rodzicielską obojgu rodzicom i to nawet wówczas, gdy nie przedłożą oni pisemnego porozumienia co do sposobu wykonywania tej władzy.

Władza rodzicielska

To sami rodzice powinni decydować i sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej na wypadek rozłączenia.

Czy Sąd może określić opiekę naprzemienną?

Tak.

Czy możliwa jest opieka naprzemienna?

Tak.

Sąd może orzec, by dziecko mieszkało naprzemiennie u każdego z rodziców w okresach wskazanych w orzeczeniu.

Słusznie podnosi się zatem, że w obecnym stanie prawnym prawo dziecka do bycia wychowywanym przez oboje rodziców góruje nad ewentualnym konfliktem między rodzicami.

Do systemu prawnego wprowadzono zasadę wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej, tj. wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów (pismo MS z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. DSRiN-II-071-1/16).

Istotne źródła – Opieka naprzemienna Alimenty – to bardzo ważne

pismo MS z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. DSRiN-II-071-1/16

art. 3, 5, 16, 27 Konwencji o prawach dziecka,

Rekomendacja RE Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, Rozporządzenie Rady (WE) z 27 listopada 2003 r.

Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. Urz. UE L z 2009 r., Nr 338, s. 1).

Zasady europejskiego prawa rodzinnego dotyczące władzy rodzicielskiej” („Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities”) opracowanych przez Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego.

Zawsze należy kierować się dobrem dziecka

Rozważając określenie opieki naprzemiennej należy kierować się dobrem dziecka. Co najwyżej można by rozważać, czy przemawia za tymi diametralnie rozbieżnymi stanowiskami stron dobro samych rodziców, choć i to jest w gruncie rzeczy wątpliwe.

Wychowanie dziecka przez oboje rodziców

Kierując się przewidzianą przez ustawodawcę hierarchią preferencji należy wskazać, że zgodne z dobrem dziecka jest przede wszystkim wychowywanie dziecka przez oboje rodziców. 

Pamiętajmy, iż związek/małżeństwo może się nie udać, ale zawsze możecie być dobrymi rodzicami!

Kłótnie występują zawsze. To, że dwie osoby mogą mieć inne spojrzenie na określone kwestie, nie jest niczym dziwnym. Jednakże dziecko potrzebuje obojga rodziców.

Z dziećmi nie można wziąć rozwodu. 

A zatem w mojej ocenie Sąd powinien rozważać pieczę naprzemienną w pierwszej kolejności.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz