Plan rozprawy rozwodowej

Plan rozprawy rozwodowej 

Rozprawa rozwodowa odbywa się za zamkniętymi drzwiami, bez możliwości udziału publiczności. Są to sprawy prywatne, często intymne wiążące się dużymi emocjami. Co dzieje się podczas rozprawy? Rozprawa rozwodowa przebiega zazwyczaj według określonego schematu.

Plan rozprawy rozwodowej 

W pierwszej kolejności następuje:

 1. Otwarcie rozprawy przez sędziego – Sędzia otwiera posiedzenie, stwierdza obecność stron, ich pełnomocników oraz świadków. Następnie wyjaśnia cel rozprawy i możliwe są procedury wstępne, takie jak próba mediacyjna czy ostatnie wezwanie do polubownego rozwiązania sprawy.
 2. Przesłuchanie stron – Sędzia najpierw słucha stron rozprawy (powoda i pozwanego) – tylko informacyjnie. Główne słuchanie stron następuje po dokonaniu analizy całego materiału dowodowego. Wówczas strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania sądu.

Jeżeli jest eskalacja konfliktu – to sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Jeśli masz pytania dotyczące rozwodu lub innej sprawy rodzinnej, zapraszam na konsultację. PORADA PRAWNA

3. Przesłuchanie świadków – Zwykle najpierw pytania do świadka zadaje sąd, a następnie strona, która powołała świadka, ma prawo zadawać pytania. Później również druga strona może zadawać pytania.

 • Pytania ze strony sądu mogą być otwarte w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji.
 • Strona, która powołała świadka, może również zadawać pytania otwarte, ale również te bardziej szczegółowe.
 • Druga strona, czyli strona przeciwna, w mojej ocenie powinna zadawać pytania oparte na faktach i  pytania zamknięte, by ograniczyć możliwość swobodnych odpowiedzi, które mogłyby wpłynąć na interpretację zeznań na korzyść powołującego.

Przykładowe pytania do świadków:
– Pytania otwarte: – „Proszę opowiedzieć, co widział(a) Pan(i) w dniu X?”
– „Jakie są Pana/Pani obserwacje dotyczące relacji między stronami?”

– Pytania zamknięte:
– „Według wiedzy świadka w jakich godzinach X pracuje ?

Pytania zamknięte są szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy chce się uzyskać konkretne informacje lub potwierdzenie określonych faktów bez dawania świadkom dużego zakresu do interpretacji lub rozszerzania odpowiedzi.

Na koniec, sąd może zadać dodatkowe pytania, jeśli uzna to za potrzebne lub udzielić głosu stronom. Następnie rozprawa jest zamykana, a wyrok może być ogłoszony zaraz po jej zakończeniu lub w późniejszym terminie, zależnie od złożoności sprawy. Co mówić na rozprawie w sądzie?

Plan rozprawy rozwodowej – o czym pamiętać 

Podczas rozprawy ważne są formalności, kilka zasad jest kluczowych. A mianowicie:

 • Nie zapomnij dowodu osobistego.
 • Odpowiadając na pytania zawsze zwracaj się do Sądu i używaj sformułowania „Wysoki Sądzie”
 • Udzielaj odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie – nie klucz i nie poruszaj pobocznych wątków. 
 • Używaj jasnych sformułowań, a nie dużej liczby szczegółów, w których można się zagubić. 
 • Zachowaj spokój, a na pewno nie podnoś głosu i nie okazuj irytacji.  

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube dotyczącym rozprawy rozwodowej:

Oto 30 przykładowych pytania o koszty utrzymania dzieci 

 1. Jakie są średnie miesięczne koszty utrzymania jednego dziecka?
 2. Jakie są największe wydatki związane z wychowywaniem dziecka?
 3. Jakie są przewidywane koszty edukacji dziecka?
 4. Jak zmieniają się koszty opieki zdrowotnej dla dziecka w różnych etapach jego życia?
 5. Czy korzystają Państwo z jakichś ulgi podatkowych dla rodziców na pokrycie kosztów utrzymania dzieci?
 6. Jakie są koszty związane z wyżywieniem dziecka?
 7. Jakie są typowe koszty ubrań?
 8. Jakie są koszty związane z rekreacją i rozwojem hobby dziecka?
 9. Jakie koszty są związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach pozaszkolnych?
 10. Jakie koszty są związane z wakacjami i podróżami z dziećmi?
 11. Jakie są koszty związane z wyposażeniem pokoju dziecka?
 12. Jak zmieniają się koszty opieki nad dzieckiem w sytuacji choroby?
 13. Jakie są koszty związane z organizacją urodzin i innych świąt dla dzieci?
 14. Jakie są koszty związane z technologią i elektroniką dla dzieci?
 15. Jakie są typowe koszty związane z opieką stomatologiczną dla dzieci?
 16. Jakie są koszty związane z opieką nad noworodkiem?
 17. Jakie są koszty związane z karmieniem dziecka (mleko, żywność dla niemowląt)?
 18. Jakie koszty należy przewidywać w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami?
 19. Jakie są koszty związane z transportem dzieci (do szkoły, na zajęcia)?

Różne pytania – do obu stron podczas rozprawy rozwodowej

Zastanawiasz się jakie pytania mogą być kierowane do drugiej strony? W tym zestawie znajdują się również takie.

 1. Czy może Pani opisać, jak dbała Pani o dzieci podczas chorób i jak to wpłynęło na Pani decyzje zawodowe?
 2. Jakie były konsekwencje dla Pani zdrowia związane z opieką nad dziećmi i rezygnacją z awansów zawodowych?
 3. Czy może Pan szczegółowo opisać, jakie środki podjął Pan, aby zapewnić dzieciom opiekę zdrowotną, w tym leczenie skóry i problemy z oddychaniem?
 4. Jakie działania podjął Pan, aby pomóc synowi  w radzeniu sobie z nawykowym ssaniem palców?
 5. Jakie wsparcie psychologiczne otrzymała Pani i jak to wpłynęło na Pani zdolność do opieki nad dziećmi?
 6. Jak Pan zareagował na diagnozę emocjonalnego nietrzymania moczu u córki i jakie działania podjął Pan, aby jej pomóc?
 7. Jakie są Pana główne obowiązki w zakresie opieki nad dziećmi, które miały wpływ na Pana decyzje życiowe i zawodowe?
 8. Jakie czynniki wpływają na Pana zdolność do pełnienia roli głównego opiekuna dzieci?
 9. Jakie wyzwania napotkała Pani jako samotny rodzic w kontekście opieki nad dziećmi?
 10. Czy może Pani opisać, jak pogorszenie stanu zdrowia wpłynęło na Pani zdolność do pracy i opieki nad dziećmi?

Pytania mogą być bardzo różne i warto przed rozprawą podczas zapoznawania się ze wszelkimi pismami w sprawie i dowodami, zastanowić się nad odpowiedziami na ewentualne pytanie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozprawy rozwodowej:

Co się dzieje podczas rozprawy rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa rozpoczyna się od otwarcia przez sędziego, który stwierdza obecność stron, ich pełnomocników i świadków, a następnie wyjaśnia cel rozprawy. Przebiega ona w kilku etapach: przesłuchanie stron, przeprowadzenie postępowania dowodowego, przesłuchanie świadków, a kończy się zakończeniem rozprawy przez sędziego i, w zależności od przypadku, ogłoszeniem wyroku.

Czy rozprawa rozwodowa jest jawna?

Nie, rozprawy rozwodowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami, co oznacza, że udział publiczności jest wykluczony. Ma to na celu ochronę prywatności osób zaangażowanych oraz intymnego charakteru sprawy.

Jakie są kluczowe zasady zachowania podczas rozprawy rozwodowej?

Ważne jest, aby mieć przy sobie dowód osobisty, zawsze zwracać się do sądu mówiąc „Wysoki Sądzie”, odpowiadać tylko na konkretne zadane pytania, unikać pobocznych wątków, używać jasnych sformułowań i zachować spokój bez okazywania irytacji.

Jaka jest rola świadków w procesie rozwodowym?

Świadkowie mogą być przesłuchiwani przez sąd oraz przez strony. Świadkom mogą być zadawane pytania otwarte dla uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji lub pytania zamknięte, które służą uzyskaniu konkretnych informacji. Pełnią oni istotne źródło wiedzy na temat rozwodzących się stron. 

Co się dzieje, jeśli strony nie dojdą do porozumienia podczas rozprawy?

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia podczas rozprawy, sąd przeprowadza dalsze postępowanie dowodowe, co może obejmować dalsze przesłuchania stron i świadków. Ostatecznie, na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd wydaje wyrok, który może być ogłoszony zaraz po zakończeniu rozprawy lub w późniejszym terminie, w zależności od złożoności sprawy.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , .