Podział majątku

Podział majątku – jak to zrobić? Oczywiście jest kilka form podziału majątku i wszystko zależy od tego, czy państwo jesteście zgodni czy nie.

Majątek można podzielić częściowo lub całkowicie. Dlatego jeżeli dokonujecie podziału w formie aktu notarialnego, proszę, aby tego przypilnować.

Tak, można dokonać podziału w formie aktu notarialnego dzięki jednej wizycie u notariusza! Dodatkowo w sytuacji, kiedy między stronami nie ma zgody co do podziału majątku, konieczne jest  skierowanie się do sądu z prośbą o podział majątku. Wówczas toczy się postępowanie sądowe o podział majątku. Musimy również pamiętać, że jest coś takiego jak nierówny podział majątku. Czy jest możliwy nierówny podział majątku?

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

6 rzeczy, które musisz wiedzieć przy podziale majątku wspólnego małżonków

 1. Rozdzielność Majątkowa – żeby w ogóle móc podzielić majątek, musisz wyjść z ustroju wspólności. 
 2. Rozdzielność z datą wsteczną – możesz również domagać się zniesienia wspólnoty majątkowej z datą wsteczną. 
 3. Mediacja – warto porozmawiać o podziale wspólnych dóbr 
 4. Podział majątku – podziału majątku możesz dokonać również w formie umowy przed notariuszem.
 5. Sąd – w przypadku braku porozumienia musisz złożyć wniosek o podział majątku do właściwego  Sądu Rejonowego 
 6. Jak podzielić majątek? Podział majątku może nastąpić w wybrany przez ciebie sposób. Sąd może przyznać rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność. Można również określić obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka albo podział w naturze. Jak? Podział w naturze zakłada, że nieruchomość można podzielić w formie aktu notarialnego, albo w drodze egzekucji, czyli sprzedaży rzeczy.

Rozwód jest zakończeniem małżeństwa, jednakże nie kończy łączących nas spraw. W szczególności tych związanych z majątkiem. I tutaj najczęściej dochodzi do konfliktów. Najwięcej kłótni jest o pieniądze. Jaki zdobyliście majątek? Macie dom, mieszkanie, działkę letniskową, samochód, firmę, oszczędności na kontach bankowych, a może kredyt? Sprawy o podział majątku należą do tych bardziej skomplikowanych. Toczą się długo i nie zawsze mają finał, który satysfakcjonuje obie strony. Jak więc przygotować się do sprawy? Czego możemy się spodziewać? O tym w dzisiejszym wpisie!

Czy można dokonać podziału majątku przy rozwodzie?   

Sąd w wyroku orzekającym rozwód zasadniczo nie interesuje się sprawami o podział majątku wspólnego. Oczywiście można tego dokonać na zgodny wniosek stron. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd może wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, jeżeli nie spowoduje to zwłoki. Co to znaczy? Sąd dzieli majątek przy rozwodzie tylko wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni w tym zakresie.

Co stanowi majątek? Czy zawsze jest wspólny?

Przygotowując się do rozprawy o podział majątku, musimy dokładnie przeanalizować jego składniki. Jak? W tym celu należy ocenić, czyją własnością jest dana rzecz. W małżeństwie zasadniczo istnieją trzy rodzaje majątku:

 • wspólny – czyli ten, który razem zdobyliście. 
 • osobisty męża,
 • osobisty żony.

Ponadto, wszystko, co małżonkowie nabyli po ślubie oraz to, co zarabiają, wchodzi do majątku wspólnego, chyba że zostało ustalone inaczej. Majątek wspólny jest dość specyficzną sprawą. Niekiedy jego podział przysparza wiele problemów i kłótni małżeńskich. Co więcej, w myśl artykułu 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można żądać nierównego podziału, w tym podziału majątku.

Co to jest rozdzielność majątkowa? 

Ustrój majątkowy obowiązujący w małżeństwie można zmienić w sposób dogodny dla obu stron. Można to zrobić poprzez akt notarialny lub w drodze postępowania sądowego. Jeżeli między nami jest porozumienie w zakresie podziału wspólnych dóbr, wówczas najszybszą formą jest zawarcie umowy przed notariuszem. Jednakże jeżeli nie ma w tym zakresie porozumienia, czeka nas rozprawa w sądzie.

Kiedy nie można żądać podziału majątku?

Nie można żądać podziału majątku wspólnego, dopóki między wami trwa wspólność ustawowa. Co to jest? Wspólność ustawowa wchodzi w życie z dniem zawarcia związku małżeńskiego, chyba że małżonkowie postanowią inaczej. Dzięki rozdzielności majątkowej możemy  zmienić zasady korzystania ze wspólnych dóbr. 

Na czym polega podział majątku?

Kiedy uzyskamy rozdzielność majątkową, wówczas można podzielić majątek wspólny. Podział polega na wyjściu ze wspólności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabyli różne rzeczy wspólnie. Podziału można dokonać spornie, czyli w sądzie albo polubownie w formie umowy zawartej przed notariuszem. Zdarzają się czasami ugodowe rozprawy sądowe o podział majątku. Decyzja zawsze należy do stron.

Jak podzielić majątek przy rozwodzie?

Niezależnie od trybu, na jaki się zdecydujecie, dzieląc majątek, warto zawsze rozmawiać o tym z partnerem. Dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować wspólnie kompromis. Z mojego doświadczenia wynika, że często walczymy o rzeczy, jednak nie jesteśmy świadomi swoich szans na wygraną w procesie. Dlatego bardzo ważna jest mediacja w zakresie podziału majątku. Jeśli podział majątku nie nastąpi przy rozwodzie na wniosek jednego z Was, warto poszukać mecenasa od spraw majątkowych. 

Podział majątku

Aby podzielić majątek, należy mieć rozdzielność majątkową. Możliwość podzielenia majątku mamy dopiero wówczas, gdy nie mamy już wspólności ustawowej i zostało to ustalone w orzeczeniu rozwodu, orzeczeniu sądu albo na mocy umowy o rozdzielność. Podział polega na wyjściu ze wspólności, która łączyła nas przez wiele lat, a wraz z tym przestają być ważne związane z nią prawa i obowiązki. Oczywiście zawsze można dokonać podziału majątku polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem. Jednakże niestety nie zawsze się to udaje, w szczególności w sytuacjach spornych. Często okazuje się, że podział majątku nie jest taki łatwy, jak nam się wydaje.

Oszczędności, obligacje, lokaty, inwestycje, fundusze, bitcoiny, nakłady na majątek wspólny, nakłady na majątek osobisty, rozliczenie kredytów przy podziale, rozliczenie długów, nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, rozliczenie zobowiązań… To obszary, które najczęściej są źródłem sporu. Zatem strony muszą się zastanowić, jak chcą podzielić majątek, a następnie spisać składniki majątku. Jednakże sytuacja nie zawsze jest zawsze prosta. W przypadku rozliczenia nakładów i zobowiązań niekiedy jest to dość skomplikowane.

Klasyczne sposoby. Jeden z małżonków otrzymuje na wyłączność jakiś składnik majątku, ale musi spłacić drugiego. 

Podział majątku

Przede wszystkim zawsze wszystko zależy od tego, jaki jest nasz cel. Najczęściej spotykam się z sytuacją, kiedy jeden z małżonków otrzymuje na własność jakiś składnik z zobowiązaniem spłaty drugiego małżonka. Pytanie – co z zaciągniętymi wspólnie kredytami? Pomoc adwokata przy podziale majątku zdecydowanie ułatwi państwu sprawę. W sytuacjach, kiedy jest sporo składników majątku, a dodatkowo są zobowiązania finansowe, nie zawsze jest łatwo. Przede wszystkim sąd nie chce ingerować w kwestie związane z zobowiązaniami.

Dlatego zawsze trzeba szczegółowo przeanalizować swoją sytuację materialną. Niekiedy stronom mylą się kwestie takie jak majątek osobisty i majątek odrębny. 

„Nie rozwiodła się z małżonkiem, bo otrzyma darowiznę od rodziców, a przecież to również się mi należy”. Tak nie jest w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje darowiznę – wówczas jest to majątek odrębny. Dlatego też musimy wszystko bardzo dokładnie przeanalizować, albowiem możesz popełnić bardzo dużo błędów. Stąd też wiem, że sprawy związane z podziałem majątku są bardzo ważne.

Ustawowa wspólność majątkowa

Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstają 3 masy majątkowe, tj. majątek:

 • wspólny małżonków – art. 31§2 k.r.o.
 • osobisty żony – art. 33 k.r.o.
 • osobisty męża – art. 33 k.r.o.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny! W razie wątpliwości skieruj się do doświadczonego adwokata, który pomoże Ci w rozwiązaniu Twojego problemu.Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl