nierowny podział majatku po rozwodzie

Podział majątku a ukrycie pieniędzy. Czy sąd może sprawdzić ile mam na koncie?

Podział majątku a ukrycie pieniędzy. Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego małżonków.

W celu ustalenia czy przedmiotem majątku wspólnego są oszczędności blokowane przez małżonka na rachunkach bądź lokatach bankowych, sąd może zasięgać w odpowiednim banku informacji o stanie, a także o zawartości skrytek sejfowych oraz przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych. Niniejsza sytuacja została uregulowana w prawie bankowym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. w artykule 105. 

Co może zrobić sąd?

Sąd może sprawdzić rachunki bankowe, a także pozyskiwać informacje w celu ustalenia składników majątku. Sąd może również zwrócić się do funduszy emerytalnych o informację na temat stanu jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach przez każdego z małżonków. Istnieje również możliwość uzyskania danych z zakładu ubezpieczeń na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez małżonków.

Zatem sąd ma możliwość uzyskania pewnych informacji o tym, jaki jest stan majątkowy. Zgodnie z artykułem 684. Kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu ustala skład majątku wspólnego, zaś sam podział powinien obejmować cały majątek. 

W praktyce najczęściej Sąd zobowiązuje strony do ujawnienia informacji – jeżeli informacje są niepełne – wówczas podejmuje odpowiednie kroki. Chcesz dowiedzieć się więcej? PORADA PRAWNA 

Dochodzenie sądu – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

Czy mając na uwadze przepisy regulujące podział majątku sąd musi prowadzić dochodzenie z tej sprawie? W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż sąd powinien pouczyć małżonków i zwrócić im uwagę na potrzebę wykazania wszystkich składników majątku.

Niniejszy przepis nie daje wprost możliwości przeprowadzenia z urzędu dochodzenia jakie są składniki majątku i czy w ogóle istnieją. Jednakże jeżeli dla przykładu druga strona podejrzewa, że na rachunkach oszczędnościowych są ukryte pieniądze, to nie stanowi żadnej przeszkody ku temu, aby żądać od sądu zobowiązania drugiej strony do przedłożenia salda albo bezpośredniego zwrócenia się do banku w celu uzyskania informacji.

Rolą sądu jest ustalenie składników majątku. Ukrycie pieniędzy jest ekstremalnie trudne. Jeżeli sąd będzie chciał to sprawdzić, z pewnością to zrobi. W swojej 15-letniej praktyce widziałam różne metody ukrycia majątku… Publicznie o tym powiedzieć nie mogę, zapraszam na konsultację. 

Jednakże pytanie czy faktycznie sąd będzie zwracał się o wykaz salda? Sąd przede wszystkim będzie nakłaniał małżonków do zgodnego podziału majątku. Być może w przypadku pojawienia się problematycznej kwestii będzie chciał skierować strony do mediacji. Więcej o podziale majątku przeczytasz tu: Podział majątku i rozwód – znajduje się tu szereg istotnych informacji.

A może usunę pieniądze i ich nie będzie?

W orzeczeniu z 18 sierpnia 1958 r. (1 CR 547/58) Sąd Najwyższy przyjął, że w razie nieuzasadnionego zbycia przedmiotów wspólnych przez jednego z małżonków i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody, temu ostatniemu należy się odszkodowanie w wysokości wartości połowy zbytego przedmiotu

Pamiętaj – Liczy się wysokość salda na dzień rozdzielności. Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

Ważny wyrok – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

W przypadku zużycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasadnionych potrzebami, współmałżonek nie może domagać się rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody (postanowienie SN z 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozdzielności i podziału majątku zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pieniędzy przy rozwodzie:

  • Czy żona może sprawdzić stan moich kont bankowych?

Nie, może podejrzewać, że ukrywasz pieniądze, ale nie ma narzędzi, by to sprawdzić. Ale może się zdarzyć, że może znajdzie jakieś wydruki pozostawione przez Ciebie i to naprowadzi ją na istnienie Twoich innych rachunków.

https://www.traditionrolex.com/29
  • Czy sąd może żądać wykazu salda z rachunków bankowych w przypadku podejrzeń o ukrywanie pieniędzy?

Tak, sąd może zobowiązać drugą stronę do przedstawienia salda lub sam zwrócić się do banku w celu uzyskania informacji na temat stanu rachunków bankowych.

  • Czy sąd może sprawdzić ile pieniędzy mam na koncie?

Tak, jeśli zajdą podejrzenia, że ukrywasz majątek to sąd ma narzędzia, by sprawdzić stan Twoich rachunków bankowych. Może również prosić o informację zarówno fundusze emerytalne jak i zakłady ubezpieczeń społecznych. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .