Podział majątku w Warszawie

Podział majątku w Warszawie – Torebka Hermes

Podział majątku w Warszawie. Przez torebkę rozwód przedłużał się dwa lata. Czy tak naprawdę chodziło o jedną torebkę? Czy o kilka? Okazuje się, że niektórzy inwestują pieniądze w torebki. Do takiej sytuacji doszło w pewnym małżeństwie. Mąż zorientował się, że we wspólnym budżecie coraz częściej brakuje znacznych sum. Jak to skomentowała żona? Otóż dokonywała przecież inwestycji, albowiem kupowała bardzo drogie torebki. Jak się okazało, stanowiły one również przedmiot podziału majątku. Żona posiadała torebki o wartości powyżej 250 000 zł.

Podział majątku w Warszawie 

Czy takie przedmioty mogą w ogóle stanowić przedmiot podziału majątku? Oczywiście – wszystkie rzeczy wartościowe, w tym nieruchomości i ruchomości stanowią przedmiot podziału majątku wspólnego małżonków. Rzecz jasna wszystko zależy od wartości ruchomości. Zdarzyły mi się bowiem sprawy sądowe, gdzie strony walczyły w sądzie o żelazko za 20 zł. Jednakże najważniejsze przy rozwodzie to opracować całą strategię procesową, jak krok po kroku rozwieść. To są bardzo istotne rzeczy, albowiem okazuje się, że w przypadku podziału sprawy w sądzie mogą trwać nawet kilka lat. A zatem w pierwszej kolejności trzeba zrobić wszystko, aby ugodowo zaplanować rozstanie. Oczywiście jeżeli będzie to niemożliwe, trzeba zebrać siły na wieloletnie prowadzenie sprawy rozwodowej. Być może po tej sprawie będzie czekała kolejna, a mianowicie o podział majątku. PORADA PRAWNA

Mój najdłuższy pozew o podział majątku wspólnego w Warszawie miał 364 strony. Dlatego szczerze mówiąc odradzam Państwu sprawę o podział majątku przed Sądem Rejonowym, gdyż zazwyczaj bardzo długo one trwają. Okazuje się, że małżonkowie zdobywają przez wiele lat majątek, kupują drogie torebki, inwestują pieniądze na giełdzie, kupują akcje, zaciągając zobowiązania spłacają kredyty, zakupują rzeczy ruchome i nieruchomości, a później podział w Sądzie Rejonowym trwa kilka lat. 

Jak sąd ustala skład majątku?

Należy zauważyć, iż w  trakcie postępowania o podział majątku wspólnego Sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość. Zgodnie z art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3k.p.c.

Podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku. Ustalając skład majątku wspólnego, Sąd nie wlicza tych przedmiotów, które były co prawda objęte wspólnością, ale zostały zbyte lub zużyte w sposób zgodny z prawem. Przy dokonywaniu podziału są zaś uwzględniane przedmioty zbyte lub zużyte bezpodstawnie albo roztrwonione w ten sposób, że ich wartość zaliczana zostaje na poczet udziału tego z małżonków, którego zawinione zachowanie spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego. Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

Pamiętajmy, iż skład majątku podlegającego podziałowi powinien być ustalany na chwilę, w której ustaje wspólność majątkowa małżeńska, tj. majątek objęty wspólnością małżeńską majątkową przestaje być majątkiem wspólnym i staje się majątkiem, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego (art. 46 k.r.o.).

Podział majątku w Warszawie – Jak dokonać podziału?

To wszystko później trzeba podzielić. Jak dokonać podziału? Niestety w sytuacji, kiedy nie jesteśmy zgodni co do podziału, musimy liczyć się z tym, że będzie trwało to dość długo. W sprawach o podział majątku najczęściej zawsze powoływany jest biegły, które szacuje wartość składników majątku. Miało to miejsce w przedmiotowej sprawie, gdzie spór dotyczył wartości torebki. Czy to możliwe, że torebka kosztowała 100 000 zł? Jak się okazuje biegły oszacował wartość torebki w wysokości 60 000 zł. Podział majątku a ukrycie pieniędzy Czy sąd może sprawdzić ile mam na koncie?

Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi w życiu brać udział w sporze co do wartości torebki, który to dodatkowo zaangażował czterech prawników. Ale tak też się stało. Okazuje się, że oprócz tej torebki Hermesa, małżonka posiadała również cztery inne torebki firmy Chanel, cztery torebki Louis Vuitton i jeden plecak Louis Vuitton. Okazuje się, że kosztowności żony oscylowały w granicach 250 000 zł.

Podział majątku w Warszawie – Zwrot nakładów?

Czy to ma znaczenie? Małżeństwo, którego dotyczył spór było dosyć krótkie, trwało niespełna dwa lata. Mieli jedno dziecko, żyli na wysokim poziomie i stać ich było na posiadanie luksusowych przedmiotów. Po rozwodzie małżonka wystąpiła przeciwko swojemu byłemu mężowi o podział majątku, żądając zwrotu nakładów, które nanieśli w trakcie związku małżeńskiego z uwagi na fakt, iż spłacali kredyt hipoteczny na mieszkanie męża. Dodatkowo mąż również miał leasing, który w trakcie związku małżeńskiego spłacił.

Okazało się, że ta kobieta była tak naprawdę z tym mężczyzną dla pieniędzy, jednakże kiedy ten się zorientował, poprosił ją o podpisanie intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. Wtedy też powiedziała mu wprost, że nic nie podpisze. Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce? Wyszła za niego za mąż, ponieważ chciała mieć godne życie i potrzebowała w życiu pieniędzy. 

Małżeństwo dla pieniędzy

Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i tak naprawdę było zawarte bez miłości, a kobiecie w głównej mierze zależało na tym, aby dobrze się w życiu ustawić. Na początku ich związku kupowała torebki i inne kosztowności. Niestety okazało się, że stan majątkowy mężczyzny nie wyglądał tak dobrze, jak się wcześniej wydawało. Regularnie popadał w zadłużenia i z każdym rokiem jego zobowiązania coraz bardziej rosły.

A zatem żona, myśląc, że mężczyzna jest milionerem, bardzo się pomyliła. Zaraz po ślubie mąż kupił żonie torebkę Hermes, spełniając marzenie kobiety. Oczywiście ten mężczyzna bez wątpienia zarabia dość dobre pieniądze, jednak nie są to sumy, aby móc sobie pozwolić na takie zakupy, o jakich marzyła żona. Oczywiście na początku związku nie chciał ujawniać prawdy o sobie, gdyż chciał zdobyć tę kobietę.

Szukajmy porozumienia!

Niestety tam, gdzie nie ma miłości, małżeństwo jest tylko fikcją. Okazuje się, że po rozwodzie spotkaliśmy się w Sądzie Rejonowym w zakresie podziału majątku, zaś sprawy trwały latami. Małżonka stwierdziła przecież, że są to jej osobiste rzeczy i to, że posiada luksusowe rzeczy o wartości około 250 000 zł, które zakupiła w trakcie związku małżeńskiego, nie ma znaczenia i nie mogą podlegać przy podziale majątku. Jest to nieprawda!

Wszystkie rzeczy, które zostały zakupione w trakcie związku małżeńskiego, kiedy strony są we wspólności małżeńskiej i zostały zakupione za środki finansowe pochodzące z wspólnych pieniędzy, są majątkiem wspólnym. Oczywiście nie rozlicza się przy podziale majątku zużytych spodni o wartości 10 zł. Jednakże w sytuacji, gdy kupuje się torebkę za kilka tysięcy złotych, należy to rozliczyć.

Najlepszą i najprostszą sprawą jest znalezienie porozumienia w tej kwestii i dokonanie podziału majątku u notariusza. Wystąpienie o podział majątku do sądu trwa zdecydowanie dłużej. Niestety są sytuacje, w których to strony nie mogą znaleźć porozumienia. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku:

Jak mogę zabezpieczyć swoje interesy majątkowe przed rozwodem?

Istnieje kilka sposobów, włączając w to sporządzenie intercyzy, która może określić, jak majątek będzie podzielony w przypadku rozwodu.

Czy wartość przedmiotów oznaczonych jako osobiste może być zakwestionowana przez sąd?

Sąd przede wszystkim może zbadać, czy przedmioty oznaczone jako osobiste faktycznie są majątkiem osobistym, czy też zostały nabyte w trakcie małżeństwa i stanowią majątek wspólny. Podobnie jest z wartością poszczególnych składników, często wyceną zajmuje się biegły sądowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu podziału majątku po rozwodzie?

Wymagane dokumenty mogą obejmować akta notarialne, umowy małżeńskie, dokumenty dotyczące nieruchomości, kont bankowych, aktywa finansowe i inne dokumenty potwierdzające posiadane majątki.

Czy przedmioty takie jak torebki mogą być brane pod uwagę podczas podziału majątku?

Tak, zwłaszcza jeśli mam do czynienia z dobrami luksusowymi, warto pamiętać, że one również należy do majątku wspólnego i można dokonać podziału uwzględniając te dobra.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , .