Jak podzielić majątek?

Jak podzielić majątek małżonków przy rozwodzie?

Jak podzielić majątek? Kiedy stajemy przed wyzwaniem podziału majątku, wiele pytań wypełnia naszą głowę. Jak sprawiedliwie podzielić majątek? Czy fakt, że żona zarabiała mniej ma znaczenie? W tym artykule odpowiemy na te i wiele innych pytań, pomagając ci zrozumieć kluczowe aspekty podziału majątku.

Jak podzielić majątek? Majątek wspólny vs. majątek osobistego

Podział majątku to ważna kwestia przy rozwodzie, która może wydawać się skomplikowana. Dla mężczyzn, którzy stają w obliczu tej sytuacji, istnieje wiele ważnych kwestii do rozważenia. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących podziału majątku przy rozwodzie:

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Nie tylko przedmioty nabyte po ślubie, ale także dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków oraz środki zgromadzone na rachunkach i funduszach emerytalnych każdej ze stron.

Przykładowe składniki majątku:

Ustalenie składników majątkowych to proces, który może być istotny w różnych kontekstach, takich jak podział majątku podczas rozwodu.

Ustalenie składników majątkowych obejmuje szeroki zakres elementów, takich jak nieruchomości, w tym domy, mieszkania i nieruchomości komercyjne, pojazdy, np. samochody osobowe, ciężarowe, motocykle oraz łodzie, rachunki bankowe, w tym konta oszczędnościowe i bieżące oraz lokaty terminowe. Do majątku zalicza się także inwestycje finansowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i konta emerytalne, a także metale szlachetne, np. złoto i srebro. Ważne są również ubezpieczenia na życie z wartością odkupu, prawa własności intelektualnej, w tym patenty i prawa autorskie, udziały w przedsiębiorstwach i własne firmy. Nie można zapomnieć o kolekcjach wartościowych, jak sztuka, monety czy wino, oraz o długach i zobowiązaniach, w tym kredytach hipotecznych, pożyczkach konsumpcyjnych i kartach kredytowych. 

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, przedmioty uzyskane przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, oraz przedmioty służące wyłącznie do osobistych potrzeb jednego z małżonków. Majątek przed ślubem –  To majątek osobisty Dokładnie reguluje to art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Do osobistego majątku należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę…

  Jak podzielić majątek?

  Czy zawsze podział poł na pół? – Nie. Trzeba pamiętać, że co do zasady majątek wspólny można tak podzielić. Często nie udaje się dokonać idealnie równego podziału majątku, wtedy strona otrzymująca mniej w może domagać się rekompensaty pieniężnej. Jest to dopłata przy podziale majątku, mająca na celu wyrównanie straty. Aby można było ustalić wysokość dopłaty lub spłaty, konieczne jest ustalenie wartości składników majątku wspólnego. Wartości te ustalają pomiędzy sobą małżonkowie. Jeśli kwestia jest zbyt sporna, wartość składników majątku wspólnego ustala biegły rzeczoznawca sądowy. Zostaje on powołany przez sąd niemniej jednak na koszt małżonków. PORADA PRAWNA 

  Czy trudna sytuacja majątkowa ma znaczenie przy podziale majątku?

  Trudna sytuacja majątkowa nie jest argumentem do obniżenia spłaty lub dopłaty. Strona zobowiązana do dopłaty może powołać się na sytuację majątkową i złożyć wniosek o ustalenie zapłaty w ratach. Należy pamiętać jednak, że sąd w takich sprawach bierze pod uwagę interesy obu stron. Maksymalny okres karencji to 10 lat.

  W takim wypadku sąd ustala w orzeczeniu kończącym sprawę terminy spłat poszczególnych rat i wysokość odsetek. Odroczenie czy płatności ratalne nie zawsze są możliwe.

  Rozłożenie spłat i dopłat na raty stanowi wyjątek od reguły i każdorazowo powinno być uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Przepis art. 212 § 3 k.c. nie przewiduje w jakich okolicznościach spłata ma być dokonana jednorazowo, a w jakich uzasadnione jest jej rozłożenia na raty, bądź odroczenie płatności którejkolwiek z rat.

  Co z kredytem podczas podziału majątku?

  Sąd zwykle nie dzieli długów, ale dzieli aktywa. To oznacza, że w przypadku istnienia kredytu, małżonkowie muszą zdecydować, kto przejmie dług, a kto zachowa majątek. Najtrudniejsze podziały są z osobami narcystycznymi : Podział majątku z narcystyczną żoną

  Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona niezależnie od rozwodu. Można ustalić rozdzielność majątkowej przed ślubem, a po ślubie lub w trakcie rozwodu można załatwić tę kwestię u notariusza. Umowy majątkowe, takie jak intercyza, mogą wpłynąć na sposób podziału majątku. Więcej : Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

  Jak podzielić majątek? Dzieci a podział majątku

  Kwestia opieki nad dziećmi jest oddzielna od podziału majątku. To, że jedno z małżonków zajmuje się wychowywaniem dzieci, nie powinno wpływać na podział majątku.

  Nie musisz iść do sądu

  Podziału majątku możesz dokonać w sądzie lub w ramach zawartej z drugą stroną ugody.Pamiętaj że przed podziałem musi być rozdzielność majątkowa a zatem kiedy jesteś w trakcie rozwodu musi być rozdzielność by podział majątku miał skutki procesowe. Dodatkowo gdy jest nieruchomość – również musi być zachowana forma aktu notarialnego by móc mówić o skutecznym podziale majątku.

  Jakie są sposoby podziału majątku?

  •  podział w naturze (np. wyodrębnienie dwóch lokali w budynku, podział pieniędzy)
  •  przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka
  •  sprzedaż przez sąd – egzekucyjna sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży – NIE WARTO

  Przykładowe pytania 

  1. Czy majątek nabyty przed ślubem wchodzi w skład majątku wspólnego? Nie, majątek nabyty przed ślubem, a także przedmioty uzyskane przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, oraz przedmioty służące wyłącznie do osobistych potrzeb jednego z małżonków, są traktowane jako majątek osobisty.
  2. Czy podział majątku zawsze odbywa się po równo? Niekoniecznie. Majątek wspólny można dzielić po równo, ale często zdarza się, że podział nie jest idealnie równy i wtedy strona otrzymująca mniej może domagać się rekompensaty pieniężnej, czyli dopłaty.
  3. Jakie znaczenie przy podziale majątku ma trudna sytuacja majątkowa jednego z małżonków? Trudna sytuacja majątkowa nie jest argumentem do obniżenia wysokości spłaty, ale małżonek może zawnioskować o rozłożenie płatności na raty, choć takie rozwiązanie stanowi wyjątek i musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami.
  4. Czy długi zaciągnięte w trakcie małżeństwa są dzielone podczas podziału majątku? Zazwyczaj sąd nie dzieli długów, a aktywa. W przypadku kredytów małżonkowie muszą zdecydować, kto przejmuje dług, a kto zachowa odpowiednie składniki majątkowe. Można to uregulować przez umowy majątkowe, takie jak intercyza, lub notarialnie ustaloną rozdzielność majątkową.

  Z poważaniem, 

  Adwokat Marta Wnuk

  Umów się na spotkanie  Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , , .