Polityka prywatności

Będę przetwarzać podane przez Ciebie dane jako ich Administrator. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami co się z nimi dzieje.

Informacje Ogólne

Korzystając ze strony zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki prywatności.

Administratorem strony i danych osobowych jest Marta Wnuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk, ul. Elektoralna 26/3, 00-892 Warszawa, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez adres e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Dane Administratora

Administratorem strony i danych osobowych jest Marta Wnuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 26/3, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu :

  • realizacji umowy o korzystanie z treści zamieszczonych w tym serwisie, w sytuacjach gdy umieszczasz w serwisie komentarz i podajesz swoje dane osobowe;
  • wysyłania newslettera, na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
  • realizacji Usług i sprzedaży Produktów, o których mowa w Regulaminie,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

III. Cofnięcie zgody i sprzeciw

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:

a) do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie,

b) do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu,

c) w przypadku danych, które podałeś przy zapisie na newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres 1 roku na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

d) w przypadku danych, które podałeś przy realizacji Usług lub Produktów, o których mowa w Regulaminie – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez czas niezbędny do ochrony roszczeń wynikających z tych usług.

V. Odbiorcy danych

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

  • GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309), al. Grunwaldzkiej 413– w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego GetReponse,
  • lh.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Fakturownia Sp. z o.o.,00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
  • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
  • zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej oraz realizacji Usług. 

VI. Przekazywanie do Państw trzecich

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abym te dane przetwarzał, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że konieczne w celu realizacji Usług i zakupu Produktów. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi korzystanie z Usług i Produktów, za wyjątkiem możliwości przeglądania treści serwisu.

X. Profilowanie

Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podobnie jak większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia mi ulepszanie strony https://adwokatodrozwodow.pl/ pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony.

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

3. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

4. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to:

-Google Analytics,

-Facebook Pixel,

-wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, LinkedIn.

Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw.

5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

6. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

7. Informuję Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony.

8. Zgoda na cookies.

Podczas pierwszego wejścia na stronę:

https://mezczyznairozwod.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Opublikowano w dniu: 26.01.2024 r.

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2024 r.