Porada prawna u prawnika od rozwodów

Porada prawna u prawnika od rozwodów

Porada prawna u prawnika od rozwodów to kluczowy etap przygotowania do rozwodu. Dlaczego? Często piszę o błędach popełnianych podczas sprawy o rozwód. Sama jestem rozwódką i wielokrotnie zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi, którzy przez swoje błędy przy rozwodzie zniszczyli sobie życie. Doświadczyli uprowadzenia dzieci, wysokich alimentów, niezakończonych i nieuregulowanych spraw majątkowych. Przecież rozwód to konsekwencje na przyszłość. Ważny i skomplikowany na pewno bywa podział majątku, o którym jest druga część tego wpisu. 

Porada prawna u prawnika od rozwodów

Porada prawna u dobrego prawnika to zasada numer jeden. Jaki prawnik do sprawy rozwodowej będzie najlepszy? Wskazane jest, aby Twój pełnomocnik był adwokatem albo radcą prawnym. To są profesjonaliści, którzy mogą reprezentować Cię przed sądem. PORADA PRAWNA 

Specjalizacja prawnika

Gdy boli nas serce, idziemy do kardiologa; kiedy mamy problem z pęcherzem moczowym, kierujemy się do urologa. My, prawnicy, nie mamy formalnego podziału na specjalizacje, ale rynek niejako wymusił na nas, aby wyspecjalizować się w danej dziedzinie. Ja jako adwokat wyspecjalizowałam się w sprawach rodzinnych i mogę z całą pewnością powiedzieć, że jestem dobra w tym, co robię. Na temat obszarów prawa, które nie są moim „konikiem”, nie wypowiadam się. Dlatego też wybierając prawnika do rozwodu musisz przeanalizować, w czym się specjalizuje i na tym opierać decyzję o podjęciu współpracy.

Zatem wyszukując w internecie takie frazy jak „dobry prawnik do rozwodu”, „prawnik do spraw rodzinnych”, „adwokat do rozwodu”, „radca prawny do spraw rodzinnych”, z pewnością znajdziesz osobę, która się w tym specjalizuje. Jeżeli dana osoba jest zapraszana do telewizji, wypowiada się w gazetach albo pisze artykuły w tym obszarze, świadczy to o tym, że lubi to, co robi.

Ile kosztuje rozwód?

Konsultacja prawna nie oznacza od razu reprezentacji w sprawie. Możesz skonsultować się z jedną osobą, a możesz skonsultować się z kilkoma kancelariami i porównać oferty cenowe. W tym zakresie jest bardzo dużo rozbieżności. Najprostszy rozwód to cena około 3500 – 4500 zł. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy.

Kieruj się intuicją

Uważam, że w życiu należy kierować się intuicją. Jeżeli intuicja podpowiada Ci, że „ten prawnik będzie dobry!”, idź za głosem serca. Pamiętaj również, że prawnika zawsze można zmienić.

Pani mecenas, czy w sądzie może walczyć kobieta przeciwko kobiecie? Chcę pozwać żonę, ale czy mam wziąć prawnika-kobietę?

Uważam, że płeć nie ma tu najmniejszego znaczenia. Adwokaci i radcowie prawni to profesjonaliści, którzy podchodzą do tego zadaniowo. Dla mnie najważniejszy jest cel. To, czy na sali walczę z kobietą czy z mężczyzną, ma dla mnie drugorzędne znaczenie. 

Zapraszam Cię do obejrzenia rozmowy ze mną, w której odpowiadam na wiele ciekawych pytań: 

Jaki jest Twój cel? Porada prawna u prawnika od rozwodów

Określenie celu jest kluczowe. Musisz wiedzieć, czego oczekujesz od sprawy.

Dobry prawnik powie Ci, co jest możliwe do osiągnięcia, a co nie. Nie polecam wynajmować prawnika, który będzie mówił to, co chcesz usłyszeć. Kiedy trzeba, mówię swoim klientom, że danej kwestii po prostu nie da się załatwić. Zbyt długo jestem na rynku i mam za duże doświadczenie, żeby wprowadzać klienta w błąd. Uwierzcie mi, że po 14 latach pracy w sprawach rozwodowych dobry prawnik jest w stanie przewidzieć rozstrzygnięcie sądu. Najdłużej trwają na pewno rozwody z orzekaniem o winie. Sprawa o rozwód – Żona chce mojej winy!

Strategia procesowa

Wszystko zaczyna się od celu, a kończy na strategii. Jako osoba, którą czeka rozwód, musisz wiedzieć krok po kroku, co będzie się działo w Twojej sprawie. Nie możesz martwić się o kwestie procesowe i formalne. Jeżeli masz pytania, nie wahaj się ich zadawać swojemu pełnomocnikowi. Po to płacisz prawnikowi, aby zadbał o Twoje interesy prawne.

Co jeśli masz problem z podziałem majątku? Podział majątku a fizyczny podział

Takimi sprawami też może zająć się prawnik do rozwodu. Rozjaśnię Ci kilka kwestii.

W myśl art. 46 KC do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Z kolei dotyczący działu spadku art. 1035 KC przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, tj. przepisów art. 210 i następne KC. Z przepisów art. 211 i 212 KC wynika, że ustawa zna trzy sposoby zniesienia współwłasności:

1) NP. DOM NA PÓŁ – przez podział rzeczy wspólnej (tzw. podział fizyczny),

2) NP. DOM DLA 1 OSOBY – przez przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli oraz

3) SPRZEDAŻ – przez sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Małżonkowie muszą podjąć decyzję, co wybierają.

Przede wszystkim zgodnie z art. 211 KC każdy ze małżonków może się domagać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej.pr

Zasadą jest przeto, że w razie braku odmiennej woli małżonka, podział majątku powinien nastąpić przez fizyczny podział rzeczy wspólnej. [ FIZYCZNY] W sprawie o podział majątku sąd powinien rozważyć, czy nie jest możliwe wyjście z niepodzielności w taki właśnie sposób. Dopiero po stwierdzeniu, że to nie jest możliwe lub dopuszczalne, winien przystąpić do oceny, który z dwóch pozostałych sposobów jest bardziej odpowiedni ze względu na całokształt okoliczności w sprawie.

Podział majątku a fizyczny podział – Okoliczności

Istotne znaczenie mają okoliczności istniejące w chwili podziału tego majątku, a nie w chwili ustania wspólności ustawowej. Dlatego też ocena co do tego, jaki sposób podziału najlepiej odpowiada usprawiedliwionym interesom każdego z małżonków, wymaga rozważenia sytuacji osobistej, majątkowej i rodzinnej małżonków, istniejącej w chwili dokonywania podziału. Niewątpliwie podział fizyczny jest najbardziej sprawiedliwy z punktu widzenia indywidualnych interesów byłych małżonków. [ KAŻDĄ SYTUACJĘ NALEŻY BADAĆ INDYWIDUALNIE ] Każdy z nich jest bowiem traktowany przy tym podziale w sposób jednakowy. Ponadto każdy otrzymuje w naturze część tego, co stanowiło jego własność przed podziałem. Fizyczny podział jest pożądany także z tego względu, że nie prowadzi do zasądzenia wysokich, często nierealnych spłat. Wniosek o podział majątku. Żona mieszka i nie chce spłacić

Podział w naturze 

Zgodnie z treścią art. 211 k.c. uprawnieniem każdego ze współwłaścicieli jest żądanie podziału rzeczy w naturze. Podział fizyczny jest bowiem podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, wyraźnie preferowanym przez kodeks cywilny.[ PYTANIE ZASADNICZE CO JEST PREFEROWANE PRZEZ MAŁŻONKÓW] .  Na podkreślenie zasługuje zgodne stanowisko judykatury i piśmiennictwa. Akcentuje ono fakt, że spośród trzech sposobów zniesienia współwłasności podział fizyczny jest najbardziej pożądany z punktu widzenia indywidualnych interesów współwłaścicieli. Każdy z nich traktowany jest jednakowo, zwłaszcza gdy podział sankcjonuje istniejący stan rzeczy. (por. m.in. postanowienie SN z dnia 26.10.1976, III CRN 227/76, OSNC 1977/5-6/98; z 30.10.1978, III CRN 214/78, niepubl; z 13.03.1997, III CKN 19/97 OSNC 1997/8/115).

Kiedy nie można podzielić nieruchomości – Brak możliwości technicznej

Przeszkodą w zniesieniu współwłasności przez dokonanie fizycznego podziału rzeczy jest niewątpliwie brak możliwości technicznego podziału rzeczy. W niniejszej sprawie takiego problemu nie ma, albowiem dom jest wybudowany w stylu ”bliźniak”. Tymczasem, jeśli konstrukcja budynku i techniczne względy nie będą sprzeciwiać się podziałowi, a nieporozumienia między współwłaścicielami nie będą rażące, ustanowienie odrębnej własności lokali jest w pełni zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Jest nim własność budynku mieszkalnego, w którym właściciele zaspakajają potrzeby mieszkaniowe, a z uwagi na wiek i zasoby finansowe nie są w stanie w inny sposób rozwiązać swej sytuacji mieszkaniowej.

Podział majątku a fizyczny podział

Zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. Podział fizyczny rzeczy jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 09 września 2011r., I CSK 674/10, Lex nr 960518 ). Z punktu widzenia indywidualnych interesów współwłaścicieli, taki podział jest najbardziej sprawiedliwy. Każdy z nich ma wówczas możliwość otrzymania części rzeczy wspólnej w naturze.

Odnośnie jednak do wypadku zniesienia współwłasności polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokali – które to rozwiązanie jest swoistym „podziałem fizycznym nieruchomości” (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 05 lutego 2010r., III CSK 195/09, Lex nr 585823 ) – spotkać można w orzecznictwie obok orzeczeń prezentujących powyższy punkt widzenia ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04 sierpnia 1999r., II CKN 549/98, Lex nr 56815; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04 października 2002r., III CKN 1283/00, OSNC 2003, nr 12, poz. 170 ) również orzeczenia opowiadające się za odstąpieniem przez Sąd od tego podziału – ze względu właśnie na wspomniany wyżej konflikt, którego – wobec konieczności dalszego współposiadania, współkorzystania oraz wspólnego zarządzania tzw. nieruchomością wspólną – nie zlikwiduje wyodrębnienie lokali ( za Teresą A. Filipiak, Komentarz do art. 211 Kodeksu cywilnego, Lex/el ).

Ponadto w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 07 kwietnia 2000r., IV CKN 8/00 Lex nr 52677 stwierdzono, że poważny konflikt, istniejący między współwłaścicielami, może uzasadniać odstąpienie przez Sąd od zniesienia współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali. Jest on bowiem jedną z istotnych okoliczności, która powinna być brana pod uwagę przy decyzji o zniesieniu współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali.

Podział majątku a fizyczny podział – Zdanie Sądu Najwyższego 

Podobnie Sąd Najwyższy wypowiedział się w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2002 r., IV CKN 975/00, Lex nr 57201. Stwierdził, że przymus pozostawania w stosunku współwłasności nieruchomości wspólnej ( art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali) wraz z konsekwencjami co do obowiązku współdziałania w zarządzie sprawia, iż rezultat prawny tego sposobu zniesienia współwłasności sytuuje się między podziałem zupełnym a pozostawaniem we współwłasności. Dlatego przy rozstrzyganiu o tym sposobie zniesienia współwłasności, zwłaszcza nieruchomości małych, większą wagę należy przywiązywać do stosunków osobistych między współwłaścicielami.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wyboru prawnika do rozwodu: 

Dlaczego porada prawna u prawnika od rozwodów jest ważna?

 Porada prawna u prawnika jest kluczowa, ponieważ rozwód to proces prawny o znaczących konsekwencjach na przyszłość, takie jak podział majątku, opieka nad dziećmi i alimenty. Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych pomoże zrozumieć prawa i obowiązki, chroniąc interesy klienta i minimalizując ryzyko niekorzystnych decyzji.

Jak wybrać odpowiedniego prawnika do sprawy rozwodowej?

 Zaleca się wybór prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych, takiego jak adwokat lub radca prawny. Przeszukując w internecie frazy takie jak „dobry prawnik do rozwodu” czy „prawnik do spraw rodzinnych” i czytając opinie, można znaleźć profesjonalistę o ugruntowanej reputacji w danej dziedzinie.

Jakie są koszty związane z rozwodem i konsultacją prawną?

Koszty rozwodu mogą się różnić w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Najprostszy rozwód może wynieść około 3500 – 4500 zł. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z kilkoma prawnikami i porównać oferty cenowe.

Czy płeć prawnika ma znaczenie w sprawie rozwodowej?

Nie, płeć prawnika nie ma istotnego znaczenia. Ważne jest, aby prawnik był profesjonalistą i potrafił skutecznie reprezentować interesy klienta i traktował klientów z takim samym zaangażowaniem i uwagą.

Jakie są kluczowe elementy do ustalenia przed rozpoczęciem procesu rozwodowego?

Kluczowe jest określenie celu, czyli tego, czego się oczekuje od sprawy rozwodowej. Dobry prawnik pomoże ustalić realistyczne cele i opracować odpowiednią strategię procesową, uwzględniającą wszystkie istotne kwestie, takie jak podział majątku czy kwestie opieki nad dziećmi.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .