Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Istotne w sprawie jest nadanie postanowienie wykonalności alimentów, a zatem od razu jako mężczyzna jesteś zmuszony płacić! Konsekwencje niepłacenia mogą być bolesne – komornik, a nawet więzienie…

Jeśli się nie zgadzasz, to mimo wykonalność, powinieneś skarżyć postępowanie dotyczące alimentów!

Czym jest postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

 • Definicja: Jest to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, ustalające obowiązek alimentacyjny do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Ma na celu ochronę interesów uprawnionego do alimentów, zwykle dziecka, w trakcie trwania procesu sądowego.
 • Cel: Zapewnia finansowe wsparcie dla uprawnionego, np. dziecka, w okresie, gdy trwa postępowanie rozwodowe lub alimentacyjne. Pozew o alimenty. Jak odpisać na pozew o alimenty?

  Wykonalność alimentów – co to znaczy?

  Klauzula wykonalności oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu alimentów ma moc prawną i może być egzekwowane przez komornika, nawet jeśli nie jest jeszcze prawomocne. Musisz pamiętać, że gdy postanowienie zawiera klauzulę wykonalności, zobowiązany do płacenia alimentów musi rozpocząć ich wypłatę zgodnie z wyznaczonym terminem i kwotą.

  Co robić, gdy masz wątpliwości?

  Konsultacja z prawnikiem: Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojej sytuacji prawnej i zobowiązań alimentacyjnych. PORADA PRAWNA

  Od kiedy płacić alimenty – Przykład wyliczeń

  Pierwszy przykład wyliczeń

  Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego zostało wydane dnia 18 sierpnia 2022 r.

  Aby uzyskać wysokość stawki dziennej, należy podzielić zasądzoną kwotę przez liczbę dni w miesiącu.

  Sąd zasądził kwotę 3220 zł na rzecz jednego dziecka i kwotę 1680 zł na rzecz drugiego dziecka, tj. łącznie kwotę 4900 zł. Niniejszą łączną kwotę należy podzielić przez liczbę dni miesiąca, w którym wydano postanowienie – w tym wypadku jest to sierpień. Zatem dokonujemy następującego działania: 4900/31= 158 zł (w zaokrągleniu). Stawka dzienna wynosi 158 zł.

  Płatność obowiązuje włącznie z dniem wydania postanowienia. Wobec tego, jeżeli postanowienie wydano 18 sierpnia, od liczby dni w miesiącu (np. sierpień – 31) należy odjąć dni nieobjęte płatnością.

  31 dni – 17 dni = 14 dni

  Następnie liczbę dni objętych płatnością (14) mnożymy przez wyliczoną wyżej stawkę dzienną (158).

  14*158 = 2212 zł [wyrównanie]

  Należy sprawdzić czy w postanowieniu sąd określił, od kiedy ma nastąpić płatność. Jeżeli takiej informacji nie ma, wówczas płatność liczy się od dnia wydania postanowienia włącznie.

  W powyższym przypadku kwota wyrównania za sierpień wynosi 2212 zł.

  Aby uniknąć sytuacji, że ktoś wystąpi z postępowaniem egzekucyjnym do komornika, należy tytułować przelew „alimenty”. Dodatkowo zawsze można wysłać maila potwierdzającego rozliczenia. Wobec tego jeśli otrzymujemy postanowienie, niezwłocznie należy uiścić opłatę.

  Drugi przykład wyliczeń

  Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego zostało wydane dnia 18 sierpnia 2022 r. Sąd zobowiązał do uiszczenia płatności 2200 zł miesięcznie począwszy od dnia 21 kwietnia 2022 r.

  Aby uzyskać wysokość stawki dziennej, należy podzielić zasądzoną kwotę przez liczbę dni w miesiącu, w którym Sąd zobowiązał do uiszczenia pierwszej płatności – od 21 kwietnia 2022 r. Sąd zasądził kwotę 2200 zł na rzecz dziecka.

  Kwiecień 2200 zł/30 dni = 73 zł (w zaokrągleniu) – stawka dzienna

  Od liczby dni w miesiącu, od którego obowiązuje postanowienie (tutaj: kwiecień – 30 dni) należy odjąć dni nieobjęte płatnością.

  Kwiecień: 30 dni – 20 dni = 10 dni

  Następnie liczbę dni objętych płatnością (10) mnożymy przez wyliczoną wyżej stawkę dzienną (73 zł).

  10 dni * 73= 730 zł [kwota wyrównania za kwiecień]

  Maj 2200 zł (pełny miesiąc)

  +
  Czerwiec 2200 zł (pełny miesiąc)

  +
  Lipiec 2200 zł (pełny miesiąc)

  +
  Sierpień 2200 (pełny miesiąc)

  = 8800 zł

  ŁĄCZNIE: 8800 zł + 730 zł = 9530 zł

  Nie ma co ukrywać, alimenty i zabezpieczenie alimentów to konkretne kwoty, dlatego trzeba wszystko dokładnie wyliczyć. Najlepiej nie zostawać z tym samemu, ale skonsultować się z prawnikiem. Oszczędzi to wiele stresu i poszukiwania informacji na własną rękę.

  Najczęściej zadawane pytania:

  • Jak szybko trzeba zacząć płacić alimenty po decyzji sądu?

  Płatność alimentów rozpoczyna się od dnia wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów. Należy uiścić należną kwotę od tego dnia, zgodnie z wyliczeniem stawki dziennej.

  • Co to jest zabezpieczenie alimentów?

  Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, które ustala obowiązek płacenia alimentów do czasu wydania ostatecznego orzeczenia, mające na celu ochronę finansową osoby uprawnionej, np. dziecka, podczas trwania procesu sądowego.

  • Czy można zaskarżyć wysokość alimentów?

  Tak, jeśli nie zgadzasz się z wysokością zasądzonych alimentów, masz prawo zaskarżyć to postanowienie. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się o możliwych krokach prawnych.

  • Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

  Niepłacenie alimentów może skutkować interwencją komornika, a w skrajnych przypadkach nawet karami więzienia. To poważne naruszenie obowiązków rodzicielskich i praw dziecka.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , , .