Pozew o podwyższenie alimentów Adwokat

Pozew o podwyższenie alimentów – matka dziecka chce podwyższyć alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów adwokat. W pierwszej kolejności, jeżeli podejmuję rozmowy w zakresie podwyższenia alimentów, na etapie przedsądowym proponuję sporządzić zestawienia kosztów, które Pan ponosi względem zarobków:

  • Mieszkanie – Najem – Media
  • Dotychczasowe alimenty
  • Kredyty / Raty / Inne koszty
  • Transport / Samochód
  • Wyżywienie
  • Lekarstwa / Opieka medyczna
  • Koszty ponoszone na rzecz dzieci poza zasądzonymi alimentami.

Proponuję zrobić zestawienie w formie tabelki i wyliczyć kwotę, jaką Pan co miesiąc wydaje.

W przypadku sprawy sądowej sąd szczegółowo pyta, jakie koszty ponosi zobowiązany. Proponuję skupić się na przedstawieniu swoich kosztów i wykazaniu, czy jest miejsce na podwyższenie alimentów. W drugiej kolejności skupiamy się na zakwestionowaniu kosztów utrzymania dziecka. Proponuję zrobić zestawienie. Jeżeli z pewnymi kosztami się nie zgadzamy, wówczas trzeba je zakwestionować.

Masz wątpliwości? Umów się na PORADĘ PRAWNĄ 

Etap sądowy Pozew o podwyższenie alimentów Adwokat

Jeżeli matka dziecka złoży pozew o podwyższenie alimentów, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, czy w pozwie został zawarty wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Proponuję założyć profil w portalu informacyjnym sądów powszechnych. Dzięki temu w przypadku wpłynięcia nowej sprawy jest duża szansa, że od razu dostanie Pan powiadomienie.

Wówczas, nie czekając na korespondencję, można umówić się do sądu na przejrzenie akt w sprawie. Nie wywołuje to skutku doręczenia. Dzięki temu ma Pan możliwość przygotowania i złożenia odpowiedzi do sądu.

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia?

Po otrzymaniu pozwu o podwyższenie alimentów musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, czy do pisma zostało załączone postanowienie dot. zabezpieczenia alimentów. Jeżeli tak, wówczas mamy 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie niniejszego postanowienia.

Zagrożenie: Postanowienie jest wykonalne – tzn. trzeba płacić. Mając uzasadnienie, możemy wnieść odwołanie od niniejszego postanowienia, tj. napisać zażalenie.

Jeżeli chodzi o wniosek o udzielenie zabezpieczenia – odpowiedź powinna być sporządzona nie później niż w ciągu 7 dni – najlepiej niezwłocznie. Dlatego nie czekaj – działaj jak najszybciej.

Pozew o podwyższenie alimentów

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz adwokata, gdy żona składa pozew o podwyższenie alimentów? Otóż absolutnie tak! Musisz walczyć! Dzięki zaangażowaniu adwokata w sprawę i Twojej pomocy naprawdę można dużo zdziałać.

Oczywiście czasem takie koszty jak jedzenie bądź leczenie są stałe, jednakże często zdarza się, że koszty są „pompowane”.  Wtedy trzeba twardo powiedzieć, że się na to nie zgadzasz.

Ile można zapłacić?

Ostatnio klient powiedział, że nie wziął adwokata o podwyższenie alimentów, bo nie podejrzewał, jaki zrobi się z tego problem – Sąd zasądził 1500 zł. W związku z tym przyszedł do mnie z prośbą o odwołanie od tej decyzji. Udało się – w apelacji Sąd obniżył do 1100 zł. Zażalenie na alimenty. Co najważniejsze w alimentach!

Różnica jest!

20 lat x 12 msc. x 400 zł (różnica) = 96 000 złotych. 

Tyle klient by zapłacił na przestrzeni lat, gdyby nie odwołał się od tego wyroku. Często klienci usprawiedliwiają się, że koszt pełnomocnika profesjonalnego jest zbyt wysoki. Nie mogę się z tym zgodzić. Średni koszt reprezentacji w takiej sprawie to ok. 3000 netto, dodatkowo masz możliwość zapłaty w ratach.

Wracając do tematu…

Pozew o podwyższenie alimentów – Co napisać w odpowiedzi?

Pan Jarek z Warszawy otrzymał pozew o podwyższenie alimentów. W odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazał, że roszczenie jest nieuzasadnione, bowiem przy uzyskiwanych przez niego dochodach 4050,63 zł netto ma na utrzymaniu jeszcze jedną córkę.

Potrzeby określone przez matkę dziecka jego zdaniem są zawyżone. Widuje się z córką, kupuje jej prezenty i utrzymuje stały kontakt telefoniczny. Spotkania są sporadyczne wyłącznie z winy matki oraz dyspozycji dziecka. Brak widzeń z dzieckiem – mam problem z widzeniami z córką

Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego dziecka

Istotne są koszty utrzymania dziecka, należy zwrócić uwagę ile matka dziecka przedstawia – jakie są koszty i co na to Sąd.

Koszty utrzymania wynoszą ok. 2400 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą: koszty żywności – 440 zł, ubrania – 150 zł, leczenie – 100 zł, opłata za basen – 120 zł, zajęcia z siatkówki – 70 zł, strzelnica – 100 zł, udział w kosztach mieszkaniowych – 440-500 zł, korepetycje z matematyki – 320 zł, koszty szkolne – 100 zł, telefon – 39 zł, koszty wypoczynku wakacyjnego i feryjnego – 300 zł, dojazdy – 150 zł, środki czystości – 60 zł.

 Jak wygląda sprawa o alimenty?

Jakie jest zdanie sądu w zakresie pozwu o podwyższenie alimentów?

Zgodnie z treścią przepisu art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców.

Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego wysokość alimentów zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Kiedy może przyjść pozew o podwyższenie alimentów? Nawet po kilku miesiącach po rozwodzie!

Nie budzi żadnych wątpliwości Sądu teza, że potrzeby dziecka wraz z wiekiem zwiększają się. Obejmują one już nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, edukacyjne, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się do kiedy musisz płacić alimenty, przeczytasz o tym tutaj: Do kiedy alimenty na dziecko? Fakty i mity

Ważne –  zmiana musi być istotna!

Sąd musi uznać, czy w przedmiotowym okresie nastąpiła istotna zmiana sytuacji małoletniej powódki.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji.

Jeżeli Sąd uzna, że potrzeby małoletniej się zwiększyły, a możliwości zarobkowe ojciec ma – zwiększy alimenty. 

Pozew o podwyższenie alimentów: Najczęstsze pytania

Kiedy matka dziecka może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Matka dziecka może złożyć pozew o podwyższenie alimentów, gdy uzna, że potrzeby dziecka wzrosły lub gdy zmieniły się możliwości zarobkowe lub majątkowe ojca dziecka.

Czy istnieje konieczność sporządzenia zestawienia kosztów przed rozpoczęciem sprawy sądowej?

Tak, warto sporządzić zestawienie kosztów ponoszonych na rzecz dziecka, takich jak mieszkanie, wyżywienie, lekarstwa, koszty szkolne itp. Zestawienie to pomoże w ustaleniu, czy istnieje potrzeba podwyższenia alimentów.

Jakie dokumenty i dowody są potrzebne w sprawie o podwyższenie alimentów?

Istotne są dokumenty potwierdzające koszty ponoszone na rzecz dziecka, takie jak rachunki, faktury, umowy najmu mieszkania, wyciągi bankowe itp.

Jakie są kroki postępowania po złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów?

Po złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pozew oraz ewentualne zgłoszenie wniosku o uzasadnienie postanowienia dotyczącego zabezpieczenia alimentów.

Czy potrzebuję adwokata w sprawie o podwyższenie alimentów?

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże w skutecznej obronie przed zarzutami podwyższenia alimentów oraz reprezentacji przed sądem.

Czy możliwe jest zmienienie orzeczenia dotyczącego alimentów w późniejszym czasie?

Tak, możliwe jest zmienienie orzeczenia dotyczącego alimentów w przypadku istotnej zmiany okoliczności, np. wzrostu potrzeb dziecka lub zmiany sytuacji finansowej jednego z rodziców.

Jak uzasadnić odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

W odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów warto przedstawić argumenty dotyczące aktualnych potrzeb dziecka oraz własnych możliwości finansowych.

Jakie są podstawy prawne uzasadniające podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów może być uzasadnione zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, które mówią o konieczności zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowania zgodnych z jego wiekiem, stanem zdrowia oraz statusu rodziców.

Czy wysokość alimentów może być negocjowana przed rozpoczęciem procesu sądowego?

Tak, warto próbować rozwiązać sprawę pozasądowo poprzez negocjacje między stronami. Jednakże, jeśli nie osiągnie się porozumienia, konieczne może być rozstrzygnięcie sprawy przez sąd.

Jakie konsekwencje może mieć niezgłoszenie odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów?

Niezgłoszenie odpowiedzi na pozew może skutkować wydaniem wyroku zaocznie lub przyjęciem zarzutów zawartych w pozwie przez sąd.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanieKalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Opublikowano w: alimenty. Tagi: , , , , .