Pozew o rozwód Zgodny podział majątku

Pozew o rozwód i podział majątku Wzór

Pozew o rozwód Podział majątku. Z reguły sąd nie orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym. Może to zrobić na wniosek małżonków, jednakże małżonkowie muszą być w tym zakresie zgodni i konkretni, zaś podział nie może wpłynąć na znaczące przedłużenie postępowania.

Pozew o rozwód i podział majątku – kiedy?

Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o.: 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Składając wniosek o podział majątku – zarówno częściowy, jak i całkowity – konieczne jest wskazanie w sposób konkretny i precyzyjny składników majątku objętych podziałem. Ich istnienie należy udowodnić, załączając odpowiednie dokumenty (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, potwierdzenia zakupu).

Koszt wniosku o podział majątku przy rozwodzie 

 

Od wniosku o zgodny podział majątku należy uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Opłata od pozwu o rozwód wynosi zaś 600 zł. Proszę pamiętać, aby potwierdzenia opłat dołączyć do pozwu.

Pobierz wzór: Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o zgodny podział majątku:

Jakie są korzyści ze zgodnego podziału majątku przy rozwodzie? 

Podział majątku jest jednym z kluczowych etapów procesu rozwodowego, który może znacząco wpłynąć na przyszłość obu stron. Zgodne rozstrzygnięcie w tej kwestii może przynieść liczne korzyści zarówno emocjonalne, jak i praktyczne. Pierwszą z nich jest redukcja stresu i konfliktu. Kiedy małżonkowie potrafią porozumieć się co do podziału majątku bez konieczności interwencji sądu, proces rozwodowy staje się mniej bolesny i mniej kosztowny zarówno finansowo, jak i emocjonalnie. Dodatkowo, zgodne porozumienie pozwala zachować większą kontrolę, unikniesz ryzyka, że decyzje dotyczące majątku będą podejmowane przez kogoś zewnątrz. Często do wyceny majątku powołuje się biegłych.

Ponadto, zgodny podział majątku może pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji między byłymi małżonkami, co jest szczególnie istotne, jeśli mają wspólne dzieci. Umożliwia to współpracę przy wychowywaniu dzieci i podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ich przyszłości. Wreszcie, zgodny podział majątku może przyczynić się do szybszego zakończenia procesu rozwodowego, co pozwala obu stronom skupić się na rozpoczęciu nowego rozdziału w życiu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku:

Czy sąd może dokonać podziału majątku w wyroku rozwodowym?

Z reguły sąd nie orzeka o podziale majątku w wyroku rozwodowym. Może to zrobić na wniosek małżonków, jednakże małżonkowie muszą być w tym zakresie zgodni i konkretni, zaś podział nie może wpłynąć na znaczące przedłużenie postępowania.

Kiedy można złożyć wniosek o podział majątku przy rozwodzie?

Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o., sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o podział majątku?

Konieczne jest wskazanie w sposób konkretny i precyzyjny składników majątku objętych podziałem oraz udowodnienie ich istnienia poprzez załączenie odpowiednich dokumentów, np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, potwierdzenia zakupu.

Jaka jest opłata za wniosek o podział majątku przy rozwodzie?

Opłata za wniosek o zgodny podział majątku wynosi 300 zł, natomiast opłata od pozwu o rozwód to 600 zł. Potwierdzenia opłat należy dołączyć do pozwu.

Jakie są korzyści ze zgodnego podziału majątku przy rozwodzie?

Zgodny podział majątku może przynieść liczne korzyści emocjonalne i praktyczne, takie jak redukcja stresu i konfliktu, większa kontrola nad decyzjami dotyczącymi majątku, utrzymanie pozytywnych relacji między byłymi małżonkami, a także przyspieszenie procesu rozwodowego, pozwalając skupić się na nowym rozdziale życia.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku, rozwód, Wzory. Tagi: , , , , .