pozew o rozwód sposób korzystania z mieszkania

Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania Wzór

Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania. Pani mecenas, chcę rozwieść się z żoną bez orzekania o winie. Jednocześnie chciałbym ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, ponieważ zupełnie nie potrafimy się porozumieć…

Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania Wzór

W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że pozew o rozwód bez orzekania o winie jest pismem procesowym, które ma na celu rozwiązać nasz związek małżeński. Musimy jednak pamiętać, że przy rozwodzie należy podjąć decyzje nie tylko w obszarze samego małżeństwa, ale również w zakresie majątku wspólnego, mieszkania czy wspólnych dzieci. PORADA PRAWNA

Ustalenie sposobu korzystania z mieszkania jest możliwością prawną, dzięki której małżonkowie mogą wskazać, w jaki sposób będą korzystać ze wspólnego mieszkania bądź domu niezależnie od tego, kto jest właścicielem i jak wygląda kwestia prawa własności.  

Na czym polega ustalenie sposobu korzystania z mieszkania? Kiedy się określa? 

Podstawy prawne: W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.), jednakże zaniecha orzekania w tym zakresie na zgodny wniosek stron. 

Pobierz darmowy wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania:

Dom jest tylko moją własnością – Czy drugi z małżonków ma do niego prawo? 

Nie ma znaczenia, czy mieszkanie małżonków należy do ich majątku wspólnego, czy zostało nabyte przed ślubem lub w trakcie trwania rozdzielności majątkowej. Warto załączyć do wniosku rysunek planu mieszkania z wyraźnie zaznaczonymi pomieszczeniami.

Można również złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w tym zakresie, co może być szczególnie istotne w sytuacji, gdy istnieje ryzyko sporu lub potrzeba ochrony interesów jednego z małżonków.

Zabezpieczenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania 

Podstawa prawna.

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd, w tym w sprawie o rozwód, można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). 

Kto może żądać? Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 k.p.c.).

Zatem sposób korzystania ze wspólnego mieszkania ustala się w sprawach, w których faktycznie małżonkowie wspólnie ze sobą mieszkają. Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem, wówczas sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej. Zatem odpowiadając na pytanie, czy drugi małżonek, nie będąc właścicielem, może mieć prawo do mieszkania – tak, możePodział majątku. Bezumowne korzystanie z rzeczy wspólnej

Co trzeba zawrzeć w pozwie? Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania

W niektórych sytuacjach nie ma możliwości, aby małżonkowie zamieszkali oddzielnie. Wówczas warto ustalić sposób, w jaki małżonkowie będą korzystać ze wspólnej nieruchomości.

W pozwie należy wskazać, czy wnosimy o ustalenie sposobu korzystania. Jeżeli nie, koniecznie musimy wskazać, że prosimy o nieustalanie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Taki zapis musi się znaleźć. Jeżeli nie zawrzemy takiego zapisu, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych, żądając określenia naszego stanowiska w tym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu i sposoby korzystania z mieszkania:

Czy mogę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie oraz jednocześnie zażądać ustalenia sposobu korzystania z mieszkania?

Tak, jest to możliwe. Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania może zostać złożony jednocześnie z pozwem o rozwód bez orzekania o winie.

Czy istnieje możliwość, że żona, nie będąc właścicielem, może mieć prawo do mieszkania?

Sąd może ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, niezależnie od kwestii prawa własności.

Czy mogę zażądać udzielenia zabezpieczenia w sprawie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania?

Tak, każda strona w postępowaniu rozwodowym może żądać udzielenia zabezpieczenia w sprawie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli uprawdopodobni roszczenie oraz posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Co powinienem zawrzeć w pozwie dotyczącym rozwodu na temat sposobu korzystania z mieszkania?

W pozwie należy jasno określić, czy wnioskujemy o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania. Jeśli nie chcemy takiego ustalenia, konieczne jest wyraźne oświadczenie w pozwie, że nie prosimy o jego ustalenie. Brak takiego zapisu może skutkować koniecznością uzupełnienia pozwu przez sąd.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: Wzory. Tagi: , , , , .