Pozew o rozwód Zgodne stanowisko

Pozew o rozwód Zgodne stanowisko Wzór

Jesteście zgodni co to decyzji o rozwodzie? To bardzo dobry punkt wyjścia, by rozwód był szybki i bezbolesny. Jednak nadal trzeba przemyśleć kilka ważnych punktów.

Pozew o rozwód Zgodne stanowisko

7 najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując ugodowy wspólny pozew o rozwód:

  1. Zgoda na rozwód bez orzekania o winie: Pierwszym i najważniejszym krokiem jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami, że rozwód nastąpi bez orzekania o winie. To znacząco upraszcza sprawę i pozwala uniknąć niepotrzebnych konfliktów i negatywnych emocji. Do pozwu dołącz ugodę że obie strony zgadzają się na rozwód.
  2. Kwestie alimentacyjne: Mimo zgody na rozwód, sprawy alimentacyjne mogą być źródłem sporów. Warto już na etapie przygotowywania pozwu ustalić, czy i jakie alimenty będą płatne, zarówno na rzecz dzieci, jak i ewentualnie byłego małżonka. Jeżeli macie dzieci – czy w tym zakresie jest porozumienie?
  3. Podział majątku: Kolejnym ważnym elementem jest podział majątku wspólnego. Należy jasno określić, jak majątek będzie podzielony, aby uniknąć przyszłych nieporozumień. Wspólny pozew o rozwód to dobra okazja, aby porozumieć się w tej kwestii.
  4. Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi: Należy dokładnie określić, jak będzie wyglądała władza rodzicielska po rozwodzie oraz ustalić harmonogram kontaktów z dziećmi. Sąd oceni, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z dobrem dziecka.
  5. Złożenie wspólnego pozwu: Złożenie wspólnego pozwu o rozwód wymaga precyzyjnego spisania wszystkich ustaleń i zgód, zarówno w kwestiach majątkowych, jak i dotyczących dzieci. Pozew powinien zawierać jasne i konkretne postanowienia. PORADA PRAWNA 
  6. Mediacja: Nawet w przypadku zgody na rozwód, warto rozważyć mediację, aby upewnić się, że wszystkie kwestie zostały rozwiązane w sposób satysfakcjonujący obie strony. Mediator może pomóc w wypracowaniu najlepszego rozwiązania.
  7. Wsparcie prawne: Pomimo zgody na rozwód i wspólnego pozwu, warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w prawidłowym sformułowaniu pozwu i doradzi w kwestiach, które mogą wydawać się problematyczne. Profesjonalne doradztwo może oszczędzić wiele nerwów i czasu.

Pamiętaj, że rozwód to zawsze trudny czas dla obu stron oraz dla dzieci, jeśli są w rodzinie. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do niego z rozwagą i szacunkiem dla drugiej strony, a wspólny pozew o rozwód może być krokiem w stronę pokojowego i konstruktywnego rozwiązania tej trudnej sytuacji. Rozwód bez winy i opieka naprzemienna 

Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron

Pani mecenas, jesteśmy zdecydowani na rozwód – chcemy rozwód bez orzeczenia o winie. Taki ugodowy wspólny pozew. Czy Pani nam pomoże? Obawiam się jedynie, że małżonka będzie chciała wysokie alimenty.

No właśnie zwróćmy uwagę na kilka ważnych elementów. Niby pozew ugodowy, a jednak sporne świadczenie alimentacyjne. Musimy pamiętać, że z rozwodem wiążą się również takie kwestie, jak alimenty na rzecz drugiego małżonka oraz alimenty na rzecz dzieci. Należy również podzielić wspólny majątek i uregulować kwestie finansowe między małżonkami. Tak – okazuje się, że kwestia winy czy też odstąpienia od orzekania o winie jest tylko jednym z elementów całej układanki pt. „rozwód”. 

Ostatnio jeden z moich klientów stwierdził, że rozwody w Warszawie są modne. Osobiście nie podzielam tego zdania, jednakże jest to kwestia indywidualna. Niekiedy po prostu nie ma wyjścia i związek małżeński należy po prostu zakończyć.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do tego, żeby nie orzekać o winie, to faktycznie możemy powiedzieć, że w tym obszarze jest porozumienie. Ale w tym miejscu trzeba się zatrzymać i zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Rozwód to również wszystkie kwestie związane z dziećmi. A zatem rozmawiając o rozwodzie porozmawiaj również o innych aspektach. 

Kwestie związane z małoletnim dzieckiem Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie wywiązywania się małżonków z władzy rodzicielskiej, kontaktach, miejscu zamieszkania oraz świadczeniu alimentacyjnym. Oczywiście jeżeli jesteście Państwo zgodni i wierzycie, że możecie wszystkie kwestie uregulować, to warto podpisać porozumienie, które będzie dotyczyło małoletnich dzieci. Sąd weźmie pod uwagę porozumienie rodzicielskie w przypadku gdy uzna, że jest ono zgodne z dobrem małoletniego.  

Bardzo ważne – dzieci muszą być przygotowane do rozwodu. Co to oznacza? Zgodnie z przepisami, jeżeli dobro dzieci cierpi, nie jest możliwe, aby sąd orzekł rozwód. Jest to po prostu niedopuszczalne. Wobec tego, mając na uwadze przepisy, konieczne jest, aby dzieci zaakceptowały fakt rozstania rodziców. Testy do badania więzi rodzinnych – badanie dzieci przez psychologa sądowego

Władza rodzicielska Pozew o rozwód Zgodne stanowisko

W zgodnym pozwie, ale też zazwyczaj i w pozostałych pozwach (z orzekaniem o winie rónież) ustala się pełną władzę rodzicielską dla obojga rodziców.

Pobierz wzór: Pozew o rozwód Zgodne stanowisko stron

Miejsce zamieszkania dziecka

Zgodnie z art. art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jednak nie zdecydujemy się na opiekę naprzemienną, wówczas sąd ustali, iż miejsce zamieszkania dziecka jest przy jednym z rodziców. Hipotetycznie załóżmy, że sąd określa miejsce zamieszkania dziecka przy mamie. W takiej sytuacji należy pamiętać o określeniu kontaktów tak, aby ojciec miał zapewnione swobodne widzenia z dzieckiem. Złym pomysłem jest nieustalenie kontaktów. Dlaczego? 

Jeżeli nie będziemy mieli ustalonych kontaktów, wówczas z różnych przyczyn może do tych kontaktów nie dochodzić. Dziecku, jak i rodzicom po rozwodzie należy nałożyć rygor. Nie jest też tak, że musimy kurczowo trzymać się wszelkich zapisów. Wielokrotnie słyszałam od sędziów, którzy orzekali rozwód, że są to ramy – jeżeli będzie porozumienie, rodzice mogą to zmienić, jednakże w sytuacji gdy takiego porozumienia nie będzie, wówczas jest podstawa prawna pozwalająca na wyegzekwowanie tego, co się należy. Dlatego też należy wpisać w wyroku rozwodowym chociaż podstawowe kontakty tak, aby uniknąć na przyszłość ewentualnych konfliktów.

Ustalcie kontakty mimo rozwodu za porozumieniem stron

Dlatego pomysł w zakresie nieustalania kontaktów niewątpliwie nie jest rozsądny. Wiem, jakie są motywy tego, żeby po prostu nie określać konkretnie terminów, jednakże uwierzcie mi, że lepiej określić kontakty, które ewentualnie w praktyce sobie zmodyfikujcie niż pozostawić pusty wyrok z możliwością ewentualnego porozumienia. Chcę zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię – skoro się rozwodzicie, oznacza to, że nie ma między wami porozumienia. Wierzycie teraz w to, że nagle będziecie mieli porozumienie? Dodatkowy aspekt, który przemawia za tym, żeby jednak kontakty z dziećmi, jest taki, że w mojej ocenie dziecku trzeba nałożyć rygor, żeby dziecko wiedziało, że są terminy, w których spotyka się z drugim rodzicem – tak aby z tym rodzicem nie utracić więzi.

Kontakty z dzieckiem i alimenty

Zgodnie z art. 58 § 1b k.r.o. na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

No właśnie – ugodowy rozwód i co dalej? Przecież ugodowy rozwód to nie tylko sposób rozwiązania małżeństwa. Dlatego tak często mylne jest powiedzenie „rozwód za porozumieniem stron”. A co z pieniędzmi? To właśnie o pieniądze ludzie najczęściej się kłócą. To właśnie pieniądze rozdzielają ludzi i to przez pieniądze ludzie potrafią dokonywać przestępstw. Wobec tego jeżeli jesteście dogadani w zakresie sposobu rozwiązania małżeńskiego – to świetnie, mamy o krok bliżej do celu. Jednakże pamiętajcie o alimentach. Jeżeli ustalamy wszystko kompleksowo, warto również ustalić, jakie ma być świadczenie alimentacyjne.

Jakie alimenty na rzecz dziecka?

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku rozwodowego sąd winien rozstrzygnąć, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W związku z tym w pozwie należy określić wysokość świadczenia alimentacyjnego od rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkało.

„Rozwód za porozumieniem stron”, „ugodowy rozwód”, „wspólny rozwód”, „wspólny pozew rozwodowy”, „zgodny pozew rozwodowy”… To wszystko bardzo dobrze brzmi, ale musimy pamiętać, że z rozwodem wiążą się konsekwencje. Przy sprawach rozwodowych należy również uzgodnić kwestię związaną z pieniędzmi, a w szczególności podział majątku oraz alimenty.

Nie polecam działać na własną rękę. Musisz najpierw zdobyć wiedzę w zakresie tego, jak wygląda Twoja sytuacja procesowa. Dopiero w następnym kroku możesz układać strategię. I jeszcze jedno – pamiętaj, że skoro się rozwodzisz, to znaczy, że coś poszło nie tak. Nie licz na to, że rozwód będzie czymś przyjemnym. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale jak to się mówi, lepiej miło się zaskoczyć niż niemiło rozczarować. Kończąc ten wpis, pozdrawiam Cię serdecznie i życzę, aby wszystkie decyzje jakie podejmujesz w życiu, były dobre. Życie masz tylko jedno.

Etapy – Rozwody 

Rozwód to proces prawny, który może być zarówno emocjonalnie, jak i proceduralnie skomplikowany. Jeśli zastanawiasz się, jak szybko się rozwieść i jakie są etapy tego procesu, poniżej znajdziesz kluczowe informacje, które pomogą Ci zrozumieć, jak to działa.

1. Decyzja o rozwodzie. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa. To ważne, aby przed podjęciem dalszych kroków, rozważyć wszystkie za i przeciw oraz możliwe konsekwencje rozwodu dla wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza dzieci.

2. Porada prawna. Zaleca się skonsultowanie się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalista pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki oraz doradzi, jak najlepiej postępować w Twojej sytuacji. 

3. Przygotowanie i złożenie pozwu o rozwód. Pozew o rozwód należy przygotować i złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stron. W pozwie określa się żądania dotyczące podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi, a także, w niektórych przypadkach, alimentów.

4. Odpowiedź na pozew. Po otrzymaniu pozwu, druga strona ma określony czas (zazwyczaj 14 dni) na złożenie odpowiedzi, w której może zgodzić się z postulatami pozwu, zaproponować inne rozwiązania lub wnosić o oddalenie pozwu.

5. Mediacja. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy są dzieci, sąd może zasugerować mediację, aby strony spróbowały dojść do porozumienia w sprawach spornych.

6. Rozprawa sądowa. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia poza sądem, sprawa trafia na rozprawę sądową. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym obie strony mogą przedstawić swoje argumenty, dowody oraz świadków.

7. Wyrok. Po zakończeniu rozprawy, sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwodzie oraz decyduje o sprawach dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów. Wyrok staje się prawomocny po upływie okresu na odwołanie, jeśli żadna ze stron nie skorzysta z tego prawa.

Jak przyspieszyć proces rozwodowy?

  • Zgoda stron: Największy wpływ na przyspieszenie rozwodu ma zgoda stron co do wszystkich istotnych kwestii (podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty).
  • Mediacja: Skuteczna mediacja może pomóc uniknąć długotrwałego procesu sądowego.
  • Dobrze przygotowany pozew: Precyzyjnie sformułowany pozew z jasno określonymi żądaniami może przyczynić się do szybszego rozpatrzenia sprawy. 

Tu przeczytasz więcej na temat szybkiego rozwodu: Szybki rozwód – jak szybko załatwić rozwód? Jak najszybciej wziąć rozwód?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu za porozumieniem stron:

Jakie są główne korzyści osiągnięcia porozumienia między małżonkami w kwestii rozwodu?

Osiągnięcie porozumienia między małżonkami w sprawie rozwodu może przyspieszyć proces, zmniejszyć koszty oraz minimalizować konflikty i stres związany z rozprawą sądową.

Czy zgoda na rozwód bez orzekania o winie oznacza, że nie będzie sporów dotyczących alimentów lub podziału majątku?

Niekoniecznie. Mimo zgody na rozwód, kwestie alimentacyjne i podział majątku mogą nadal wymagać uzgodnień. Warto omówić te kwestie wcześniejszym etapie.

Czy mediacja jest zalecana nawet w przypadku zgodnego rozwodu?

Tak, mediacja może być korzystna nawet w przypadku zgodnego rozwodu, pomagając stronom w skutecznym porozumieniu się w sprawach spornych i uniknięciu długotrwałego procesu sądowego.

Jakie są potencjalne ryzyka związane z brakiem ustalonych kontaktów z dziećmi po rozwodzie?

Brak ustalonych kontaktów z dziećmi może prowadzić do napięć i konfliktów między byłymi małżonkami oraz negatywnie wpływać na dobro dziecka. Dlatego istotne jest jasne określenie harmonogramu kontaktów.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .