Pozew przeciwko osobie chorej psychicznie

Pozew przeciwko osobie chorej psychicznie – rozwód z osobą chorą psychicznie

Pozew przeciwko osobie chorej psychicznie. Rozstanie samo w sobie jest stresujące, a co w sytuacji, gdy chcesz rozwieść się z osobą chorą psychicznie? Na choroby psychiczne takie jak depresja cierpi coraz więcej osób. Warto tu podkreślić z jeszcze większa mocą niż w innych tematach, że sąd bada każdą sprawę indywidualnie.

Pozew przeciwko osobie chorej psychicznie

Możesz zastanawiać się czy sąd orzeknie rozwód z osobą chorą psychicznie. W końcu ślubowaliście sobie wsparcie i pomoc. Trzeba pamiętać, że sama choroba nie może być przesłanką do orzeczenia rozwodu. Musi nastąpić rozkład pożycia małżeńskiego i musi on być trwały. Podobnie jak w „typowych” przypadkach, sąd będzie sprawdzał czy nastąpiło zerwanie trzech więzi: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Choroba psychiczna może jednak doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, umów się na konsultację. PORADA PRAWNA

Inaczej jest w przypadku choroby fizycznej, wtedy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z normami życia społecznego. 

Żona ma depresję i chce rozwodu

A co w sytuacji, kiedy to żona chorująca psychicznie chce rozwodu? Jest to bardzo delikatna sprawa. Depresja jest chorobą, może ona zaburzać postrzeganie rzeczywistości. Osoba jest nieszczęśliwa i może też twierdzić, że w małżeństwie również jest nieszczęśliwa i przysparza ono jej bólu. Najważniejsze w takim przypadku jest, aby osoba chora była pod opieką specjalistów. Skuteczną metodą w leczeniu depresji jest psychoterapia. Jeśli żona nie chce się leczyć sytuacja rzeczywiście jest trudna. Jak zaplanować rozwód z żoną?

Warto znać faktycznie jaka jest diagnoza – gdyby się tak zdarzyło, że nie mamy informacji. W sprawie o rozwód możemy skierować stronę na badania do OZSS Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów celem przebadania. 

Choroba psychiczna a podział majątku

Trzeba pamiętać, że w sprawie o podział majątku ważne są tylko okoliczności zawinione, czyli na przykład choroba psychiczna jednego z małżonków nie będzie stanowiła ważnego powodu uzasadniającego ustalenie np. nierównych udziałów. Depresja może być przyczyną rozwodu, jednak nie działa to tak samo w sprawie o podział majątku. Zawinione okoliczności i argumenty za nierównym podziałem majątku to może być np. być hazard czyli trwonienie majątku oraz inne ryzykowne działania finansowe czy uporczywe nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej

Oprócz rozwodu możliwe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. W sytuacji, gdy jeden z małżonków zataił chorobę psychiczną oraz w momencie zawierania małżeństwa na nią chorował możliwe jest staranie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć co do zasady osoba chora psychiczna nie może zawrzeć małżeństwa, to choroba chorobie nierówna. Powodem unieważnienia małżeństwa musi być choroba, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłych zrodzonych z tego związku dzieci. O nieważności rozwodu kościelnego przeczytasz więcej tu: Jak uzyskać rozwód kościelny – unieważnienie ślubu kościelnego

Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube na temat błędów przy rozwodzie:

Depresja a alimenty 

Choroba psychiczna jest trudnym doświadczeniem zarówno dla chorującego jak i dla najbliższej rodziny. Choroba taka jak depresja, która wiąże się ze znacznym spadkiem nastroju i niemożnością wykonania często podstawowych czynności może oznaczać brak możliwości zarobkowania. Osoba chorująca na depresję bywa również hospitalizowana czyli przebywać w szpitalu psychiatrycznym. W sytuacji braku osiągania przychodów, płacenie alimentów może być utrudnione.

Niedopuszczalne jest jednak symulowanie choroby psychicznej, aby uniknąć odpowiedzialności za ponoszenie kosztów utrzymania dziecka i zaspokajania jego potrzeb. 

Rozwód z orzeczeniem o winie a bez orzekania

To ważne, pamiętaj. Kiedy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego –  wtedy Sąd może orzec alimenty na rzecz małżonka. 

Małżonek niewinny może dochodzić alimentów już na tej podstawie, że jego sytuacja materialna wskutek rozwodu uległa istotnemu pogorszeniu. 

W sytuacji braku orzekania o winie, alimenty są możliwe w sytuacji, gdy drugi małżonek po rozwodzie znajdzie się w niedostatku. Jak rozumieć to określenie? Niedostatek należy rozumieć jako brak możliwości zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb, w praktyce są to często podstawowe potrzeby. 

Jak sprawdzić czy ktoś ma „żółte papiery”?

Żółte papiery to określenie potoczne, od którego odchodzi się w dzisiejszych czasach. Dawniej mieć „żółte papiery” oznaczało móc uchylić np. od kary więzienia ze względu na chorobę psychiczną i wynikającą z niej niepoczytalność. Obecnie używa się tego sformułowania do określenia osoby chorej psychicznej.

W dobie ochrony prawa do prywatności nie ma możliwości, by sprawdzić czy dana osoba choruje psychicznie. Można oczywiście domyślać się, że dana osoba ma trudności psychiczne, ponieważ uczęszcza na psychoterapię lub była w szpitalu psychiatrycznym. Jednak nie ma żadnej bazy lub dostępu osób postronnych do historii leczenia danej osoby. 

Rozwód z osobą chorą psychicznie

Rozwód z osobą cierpiącą na zaburzenia psychicznie może być wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi w związku oraz doświadczamy zachowań, które nas krzywdzą, a dodatkowo partnerka nie chce podjąć leczenia – mamy zdecydowanie prawo, by wnieść pozew o rozwód. Często taka decyzja jest podejmowana po wielu latach starań i prób, aż czasem dochodzi się do momentu, w którym nasze zdrowie psychiczne jest zagrożone. Niemożliwym jest nieustanna pomoc i dźwiganie samemu ciężarów oraz demonów drugiego człowieka. Każdy ma swoje limity. Ważne jest, by zadbać w tej sytuacji o dzieci, które również mogą być dotknięte chorobą psychiczną matki. Być może będą potrzebować wsparcia psychologa, często dzieci nie rozumieją czym jest choroba i czemu matka jest np. obojętna na nie. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu z osobą chorą psychicznie:

Czy możliwy jest rozwód z osobą chorą psychicznie?

Tak, rozwód z osobą chorującą psychicznie jest możliwy, jednak choroba sama w sobie nie stanowi automatycznej przesłanki do orzeczenia rozwodu. Konieczne jest wystąpienie trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jakie są kryteria oceny rozpadu małżeństwa w przypadku choroby psychicznej?

Sąd ocenia trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który może wynikać z zerwania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Choroba psychiczna może być czynnikiem przyczyniającym się do rozpadu małżeństwa, ale nie stanowi automatycznej przesłanki do rozwodu.

Czy osoba chora psychicznie może żądać rozwodu?

Tak, osoba chorująca psychicznie może także złożyć pozew o rozwód. Jednakże, istotne jest, aby osoba taka otrzymała odpowiednią opiekę specjalistyczną, ponieważ choroba może wpływać na jej postrzeganie rzeczywistości.

Jak postępować, gdy żona cierpi na depresję i chce rozwodu?

W takiej sytuacji istotne jest zapewnienie żonie profesjonalnej pomocy, jaką może zapewnić psychoterapeuta. Jeśli żona nie chce poddać się leczeniu, sytuacja może być trudna, ale warto również pamiętać o własnym zdrowiu psychicznym.

Czy choroba psychiczna wpływa na podział majątku po rozwodzie?

Choroba psychiczna jednego z małżonków nie stanowi podstawy do ustalania nierównego podziału majątku. W sprawie podziału majątku brane są pod uwagę jedynie okoliczności zawinione, a nie sama choroba.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .