Przedłużenie sprawy rozwodowej

Metody na przedłużenie sprawy rozwodowej – Jak to zrobić?

Przedłużenie procesu rozwodowego może być motywowane różnymi przyczynami, w tym chęcią osiągnięcia korzystniejszych warunków podziału majątku, uzyskania opieki nad dziećmi, czy też nadzieją na pojednanie. PORADA PRAWNA 

Przedłużenie sprawy rozwodowej

Poniżej przedstawiam szczegółowo metody, które mogą zostać wykorzystane do przedłużenia procesu rozwodowego, wraz z uwagami dotyczącymi ich stosowania.

1. Oddalenie powództwa

Strona może wnioskować o oddalenie powództwa rozwodowego, argumentując, że między małżonkami nie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Można tu wskazać na wspólne zamieszkiwanie czy prowadzenie gospodarstwa domowego jako dowody na istnienie więzi małżeńskich.

2. Powołanie świadków

Powołanie licznych świadków i wnioskowanie o przesłuchanie ich przez sąd może znacząco wydłużyć proces. Świadkowie mogą być wezwani do zeznań na temat okoliczności rozpadu małżeństwa, w tym zachowania stron, co może wpływać na decyzje sądu dotyczące winy i podziału majątku.

3. Wnioski o zmianę terminów

 Strona może wnioskować o przesunięcie terminów posiedzeń sądowych, powołując się na różne przyczyny, takie jak konieczność zebrania dodatkowych dowodów, konflikty terminowe czy problemy zdrowotne.

4. Składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia

Składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia, np. na majątek wspólny czy alimenty, może prowadzić do konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań przed sądem, co wydłuża całość procesu.

5. Zażalenie na postanowienia sądu

Złożenie zażalenia na postanowienia sądu, np. dotyczące zabezpieczenia alimentów, podziału majątku czy ustalenia tymczasowych kontaktów z dziećmi, powoduje, że sprawa może być ponownie rozpatrywana przez wyższą instancję, co przedłuża procedurę.

6. Zmiana stanowiska w trakcie

Zmiana stanowiska w trakcie procesu, np. dotycząca podziału majątku, winy za rozpad małżeństwa, czy kwestii dotyczących dzieci, może zmusić sąd do ponownego rozpatrzenia sprawy i zorganizowania dodatkowych rozpraw.

Uwagi:

  • Skutki: Warto pamiętać, że przedłużanie procesu rozwodowego może mieć zarówno finansowe, jak i emocjonalne skutki dla obu stron oraz dzieci. Może to prowadzić do zwiększenia kosztów prawnych i pogorszenia relacji między stronami.
  • Etyka: Chociaż prawo umożliwia korzystanie z różnych strategii procesowych, ważne jest, aby były one stosowane w sposób etyczny i nie służyły jedynie celom opóźniającym bez uzasadnionych przyczyn.
  • Porada prawna: Zalecane jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który może doradzić najlepszą strategię postępowania, z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy oraz oczekiwań klienta.

Istnieje wiele legalnych metod na przedłużenie procesu rozwodowego, ale ich stosowanie powinno być przemyślane i uwzględniać zarówno prawne, jak i osobiste konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Przedłużenia sprawy rozwodowej 

W zakresie przedłużenia sprawy rozwodowej jest oczywiście kilka możliwości. Jeśli otrzymamy pozew o rozwód, należy na niego odpowiedzieć. Oczywiście nie radzę pozwu nie odbierać. Może się skończyć tak, że nieodebranie pisma będzie miało takie same skutki jak jego odebranie. Wobec tego pozew o rozwód należy odebrać. Ewentualnie można się wstrzymać z odbiorem do ostatniego dnia.

Skuteczna metoda na oddalenie powództwa

Kiedy otrzymamy pozew o rozwód, będziemy mogli wnosić o oddalenie powództwa z kilku przyczyn. W praktyce najskuteczniejszą metodą na oddalenie powództwa jest fakt, że strony wciąż zamieszkują ze sobą i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli chcemy, aby sąd oddalił powództwo, czyli nie rozstrzygał pozwu i nie rozwiązywał związku małżeńskiego, warto zastosować tą metodę i wnosić o oddalenie powództwa.

Aby sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa, między stronami ustać więzi małżeńskie – duchowa, fizyczna i gospodarcza. Wobec tego, kiedy strony łączą stosunki gospodarcze, tj. strony wspólnie spożywają posiłki albo wspólnie dbają o dom i wykonują w ramach tego wspólne czynności, wówczas w mojej ocenie więź gospodarcza nadal istnieje. To, czy strony mają rozdzielność majątkową czy nie, nie ma większego znaczenia. Chodzi generalnie o czynności w domu.

Dlatego jeżeli Twoim celem jest przedłużyć rozwód, warto skorzystać z możliwości powołania się na oddalenie powództwa z uwagi na brak ustania więzi. Ustanie więzi musi mieć charakter trwały i zupełny.

Ważne: Pamiętaj że póki jesteście małżeństwem – Małżonkowie nawet w trakcie rozwodu dziedziczą po sobie – zgodnie z ustawą. A jak jest testament? – Wówczas masz prawo do zachowku!

Orzeczenie rozwodu a dobro małoletniego dziecka – skuteczne?

Jeżeli zatem naszym celem jest przedłużenie postępowania, oczywiście mamy możliwości. Przepisy również regulują inne sytuacje, takie jak zakaz orzeczenia rozwodu, kiedy małoletnie dziecko cierpi albo są naruszone zasady współżycia społecznego. W praktyce jednak wielokrotnie przekonałam się, że powoływanie się na te przepisy okazuje się nieskuteczne.

W mojej ocenie oczywiste jest to, że dobro dzieci cierpi, jednakże niekiedy dzieci cierpią jeszcze mocniej, kiedy widzą skonfliktowanych rodziców. Zatem najskuteczniejszą metodą jest powoływanie się na brak ustania więzi małżeńskich. Rozwód a zmiana adwokata. Czy można?

Postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów – Przedłużenie sprawy rozwodowej

Oczywiście strategię rozwodową zawsze trzeba ustalić na podstawie tego, co może się zdarzyć. Możliwe, że sąd nie czekając na zdanie drugiej strony wyda postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów. Wówczas takie postanowienie jest wykonalne – to znaczy, że obowiązuje. Dlatego strategia pt. nie chcę płacić alimentów, dlatego będę przedłużał proces rozwodowy” nie jest strategią skuteczną. I tutaj kluczowe znaczenie ma z kim są dzieci, kto jest rodzicem pierwszoplanowym, i kto może dostać alimenty. Alimenty po rozwodzie

W sprawach rozwodowych nie zawsze można wszystko zaplanować. Jeżeli sąd wyda postanowienie, wówczas trzeba się poważnie zastanowić, czy oddalenie powództwa ma sens. Jeżeli sąd nie wydał takiego postanowienia i będzie czekał na nasze stanowisko w sprawie, wówczas jest duża szansa, że później również tego nie zrobi. Dlatego też można spróbować przy pierwszej czynności wnieść o oddalenie powództwa z uwagi na brak ustania więzi.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przedłużenia postępowania:

Jakie są skuteczne sposoby na wnioskowanie o oddalenie powództwa rozwodowego?

Skutecznym sposobem na wnioskowanie o oddalenie powództwa jest przedstawienie argumentów, które wskazują na istnienie więzi małżeńskich, takich jak wspólne zamieszkiwanie czy prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

W jaki sposób można wydłużyć proces rozwodowy poprzez powołanie świadków?

Poprzez powołanie licznych świadków, którzy mogą zeznawać na temat okoliczności rozpadu małżeństwa, możliwe jest wydłużenie procesu rozwodowego, ponieważ zeznania te mogą wpłynąć na decyzje sądu dotyczące winy oraz podziału majątku.

Czy istnieje możliwość zmiany terminów posiedzeń sądowych w procesie rozwodowym?

Tak, strona może wnioskować o przesunięcie terminów posiedzeń sądowych, powołując się na różne przyczyny, takie jak konieczność zebrania dodatkowych dowodów, konflikty terminowe czy problemy zdrowotne.

Jak składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia wpływa na długość procesu rozwodowego?

Składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia, np. na majątek wspólny czy alimenty, może prowadzić do konieczności przeprowadzenia dodatkowych postępowań przed sądem, co wydłuża całość procesu rozwodowego.

Jaka jest procedura w przypadku zażalenia na postanowienia sądu w procesie rozwodowym?

Złożenie zażalenia na postanowienia sądu, na przykład dotyczące zabezpieczenia alimentów, podziału majątku czy ustalenia tymczasowych kontaktów z dziećmi, powoduje ponowne rozpatrzenie sprawy przez wyższą instancję, co przedłuża procedurę rozwodową.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .