Przemoc i Niebieska Karta

Przemoc i Niebieska Karta

Przemoc i Niebieska Karta. Pani mecenas, co powiedzieć, kiedy to żona mnie uderzyła, a ja ją szarpnąłem, żeby się obronić i uwolnić? Żona założyła mi Niebieską Kartę…

Ważne w takiej sytuacji jest wskazanie na samoobronę i fakt, że chciał się Pan uwolnić. Istotne jest również skonsultowanie się wcześniej z pełnomocnikiem.

Art.  207. Kodeksu karnego [Znęcanie się] Przemoc i Niebieska Karta

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przede wszystkim Sąd będzie chciał ustalić zamiar, np. Czy zachowanie oskarżonego było umyślne? Co to oznacza? Mówiąc wprost – czy chciał on zdać cierpienie? Potrzebujesz więcej informacji? Umów się na konsultację. PORADA PRAWNA 

Przemoc fizyczna i psychiczna

Sąd będzie również chciał ustalić czy była przemoc fizyczna, np. Czy sprawca stosował przemoc (w postaci popychania, przytrzymywania, zatykania rękoma ust, szarpania, podcinania nóg, uderzania rękoma itp.)

Należy także ustalić, czy doszło do przemocy psychicznej. Co oznacza przemoc psychiczna? Może to być wszczynanie  awantur domowych, w trakcie których używa się słów wulgarnych i powszechnie uważanych za obelżywe, zniewaga, poniżanie, ośmieszanie, krytykowanie. Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Mam założoną Niebieską Kartę – co dalej?

Samo założenie Niebieskiej Karty nie oznacza zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa. Może to jednak na pewno być dowód podczas rozprawy rozwodowej. By udowodnić, że zarzut stosowanie przemocy domowej jest bezpodstawny, należy zebrać odpowiednie dowody i znaleźć świadków, którzy potwierdzą naszą wersję wydarzeń. Na pewno nie można pozostać biernym. Jeżeli uda Ci się obronić przed fałszywymi zarzutami, możesz wtedy zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa składania fałszywych oskarżeń.

Niebieska Karta ma za zadanie chronić ofiary przemocy domowej, więc na pewno trzeba liczyć się z monitorowaniem sytuacji rodziny.

Czy da się zakończyć procedurę Niebieskiej Karty?

Tak. Następuje to w momencie, gdy przemoc w rodzinie ustaje, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dalsze stosowanie przemocy nie będzie miało miejsca, oraz gdy zrealizowany zostaje indywidualny plan pomocy. Procedura może zostać zakończona również po rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

Odpowiedzialność karna za groźby 

Kiedy dodatkowo dochodzi grożenie, wówczas musimy pamiętać o odpowiedzialności karnej za groźby karalne – np. grożenie pobiciem, pozbawieniem życia. Przede wszystkim należy ustalić, czy te groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione. 

Art.  190. Kodeksu karnego [Groźba karalna] – konsekwencje

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Niebieskiej Karty:

Co powinienem zrobić, jeśli zostałem zgłoszony o popełnienie przemocy domowej i moja żona założyła mi Niebieską Kartę?

W takiej sytuacji istotne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących przemocy domowej. Należy przedstawić swoją wersję wydarzeń oraz zgromadzić dowody, które mogą potwierdzić, że zarzuty są nieuzasadnione. Pamiętaj, że samo założenie Niebieskiej Karty nie oznacza jeszcze zgłoszenia przestępstwa, ale może być wykorzystane jako dowód podczas rozprawy rozwodowej.

Jakie są kroki do podjęcia, aby zakończyć procedurę Niebieskiej Karty?

Procedurę można zakończyć, gdy przemoc w rodzinie ustaje, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dalsze stosowanie przemocy nie będzie miało miejsca, oraz gdy zrealizowany zostaje indywidualny plan pomocy. W przypadku braku zasadności podejmowania działań również procedura może być zakończona.

Czy założenie Niebieskiej Karty oznacza automatyczne wniesienie oskarżenia o popełnienie przestępstwa?

Nie, samo założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne z wniesieniem oskarżenia. Może to jednak stanowić dowód w sprawie rozwodowej lub być wykorzystane w celu zgłoszenia przestępstwa organom ścigania.

Czy groźby również mogą być skutkiem odpowiedzialności karnej?

Tak, groźby mogą stanowić podstawę do podjęcia odpowiedzialności karnej. W przypadku gróźb karalnych, które wywołują uzasadnioną obawę u pokrzywdzonej, sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .