rozwod z orzeczeniem o winie

Rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie – jak wygląda?

Czeka mnie sprawa o rozwód z mojej winy, żona chce wysokie alimenty, sprawa trwa kilka lat już… Ostatnia rozprawa – co mam mówić, jak się zachowywać?

Rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie – jak wygląda?

Jak wygląda rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie? Istotne są oczywiście dowody. Przede wszystkim pamiętajmy, że w pierwszej kolejności sąd przeprowadza dowody z zeznań świadków.

Kluczowy jest pozew i odpowiedź na pozew o rozwód, albowiem są to dokumenty, w których strony zajmują stanowisko i powołują dowody w sprawie. Jeżeli natomiast chodzi o rozprawę, to należy przeczytać wszystkie dokumenty, które są w sprawie.

Dokumenty są ważne! Co się w nich znajduje? Czy dobrze zostały opisane okoliczności w sprawie?

Przy orzeczeniu o winie istotne są okoliczności, które zostały wskazane w pismach! Najgorsza sytuacja przed sądem – kiedy sąd pyta o coś, co jest w piśmie, zaś strona nie zna odpowiedzi. A zatem kiedy twierdzimy, że żona przyczyniła się do rozpadu – musimy znać okoliczności, które zostały wskazane w pismach. PORADA PRAWNA 

Rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie

Przyczyny

 • wychodziła i nie mówiła, gdzie idzie i z kim
 • żona kłamała
 • planowała dużo wcześniej rozwód
 • rozmawiała z koleżankami o rozwodzie
 • śmiała się do koleżanek – ubliżając mi, planując rozwód
 • kłótnie – mówiła do mnie „kur…kur..…”, Ch… z wami”, „Idź w pi…”
 • małżonka nie współżyła ze mną
 • małżonkowie nie spali w jednym łóżku, albowiem żona odsunęła się ode mnie
 • małżonkę ponadto interesowały tylko media społecznościowe
 • nie dbała o dom
 • oszukiwała w zakresie finansowym

Proszę mówić stanowczo, konkretnie, chronologicznie i popierać to dowodami.

Przede wszystkim w sprawach rozwodowych zawsze najważniejsze są dowody. A zatem jeżeli coś twierdzi, musimy poprzeć to dowodami. Twierdzimy, że żona używała słów wulgarnych, obelżywych? Wskazujemy, że mamy dowody. Podobnie wskazujemy na problemy finansowe, albowiem żona zaciągała zobowiązania i nie informowała o tym, zaś Pan informacje uzyskiwał od komorników. Nie ufał Pan żonie, gdyż wychodziła, piła i nie odbierała telefonu.

Przykładowe pytania

Od kiedy państwo nie żyjecie ze sobą? Czy Pan widzi winę w sobie? Przyczynił się Pan do rozpadu pożycia małżeńskiego? Czy zdradził pan żonę? Nawiązał Pan kontakt z kobietą, którą podaje żona? Kiedy nastąpił między państwem rozpad pożycia małżeńskiego?

Rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie Pytania do świadków

Czy świadek ma wiedzę na temat tego, czy strony miały problemy? Jeżeli tak, to jakie? Czasookres jest ważny. Od kiedy strony miały problemy? Czy świadek ma wiedzę, dlaczego strony nie żyją ze sobą, jak wychowywane są dzieci?

Jeżeli jest spór co do kwoty świadczenia alimentacyjnego, niewątpliwie istotne są zarobki zobowiązanego oraz ponoszone przez niego koszty.

Dla przykładu:

Dla przykładu Pana zarobki: 10.000 zł.

Należy wskazać, jakie ponosi Pan koszty.

Koszt mieszkania po 800 zł; transport, karta miejska 90 zł; wyżywienie 500 zł, zobowiązania – kredyt – 600 zł, telefon i Internet – 150 zł; odzież i obuwie – 50 zł; leki – 50 zł., stomatolog – 150 zł.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube na temat najważniejszych elementów rozwodu:

Case Study z Grodziska Mazowieckiego – sąd właściwy w Warszawie 

Pani mecenas, żona chce mojej winy – Jakie mam wnieść dowody w sprawie ? Jak walczyć ? Leczę się psychiatrycznie, gdyż nie widzę dziecka od roku. Jak walczyć?

Ważne są dowody w sprawie ! A zatem zaczynajmy… Jak się przygotować?

Dowody w  sprawie rozwodowej

Jeżeli walczymy o winę, to przede wszystkim musimy pokazać dowody, które wykażą winę również drugiej strony. 

Świadkowie w sprawie

Ważnymi dowodami w sprawie niewątpliwie są świadkowie, którzy poświadczą pewne okoliczności, takie jak na przykład zachowania żony. Jednakże może być taka sytuacja, w której sąd uzna, że zeznania świadków nie są wiarygodne (np. w przypadku członków pana rodziny. Świadek przy rozwodzie. O co będzie pytany?

Rozprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie. Nagrania 

Innym ważnym dowodem w sprawie są nagrania, dzięki którym można pokazać sądowi zachowania drugiej strony. Wraz z nagraniami trzeba przygotować stenogram wraz z opisem. Stenograf to uproszczona treść tego, co jest na nagraniu. Zdarzają się sytuacje, że sąd nie zawsze odczytuje płytę, lecz najpierw zagląda do stenogramu. Jeżeli natomiast w nagraniu znajdzie się coś kluczowego dla sprawy, wówczas sąd odtworzy płytę. Transkrypcje nagrań w sprawach o rozwód

Nagrania to niewątpliwie bardzo dobry dowód w sprawie. Inne dowody, które można załączyć, to wiadomości SMS. Mogą poświadczyć, jakie były wasze relacje małżeńskie i jak zachowywała się małżonka względem pana. Można zatem przejrzeć wszelkie dotychczasowe wiadomości i przeanalizować ich treść.

Spór w zakresie kontaktów

Oprócz sprawy w zakresie winy jest również spór co do kontaktów z małoletnim dzieckiem. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że nawet pozbawienie ojca praw rodzicielskich tudzież ograniczenie ojca praw rodzicielskich nie wyłącza możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli natomiast ojciec bardzo długo nie widział się z dzieckiem, trzeba zrobić wszystko, aby taki kontakt odbudować. Stąd też konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów. Sądy niekiedy w trybie zabezpieczenia szybko oddalają wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Dlatego trzeba wnieść odpowiednie dowody, które pokażą sądowi, jaka jest sytuacja stron.

Rozwody a dowody 

Dowód nr jeden wiadomości stron. Należy na tym etapie wykazać, że Pan jako ojciec zrobi wszystko, aby spotykać się z dzieckiem, zaś brak kontaktów z dzieckiem wynika tylko i wyłącznie z faktu, że matka po prostu utrudnia kontakt. W tym obszarze należy złożyć dowody pokazujące sytuację, w jakiej się Pan znajduje, czyli pokazać, że pisze Pan wiadomości z prośbą o kontakt, do którego jednak nie dochodzi. Jest to niezwykle ważne, albowiem trzeba pokazać sądowi, że bardzo się Pan postara zakresie kontaktów. Dlatego też dowód pokazujący, że pisze Pan i dzwoni do dziecka, zaś matka nie odbiera, jest kluczowy.

Dowód nr dwa niewątpliwie ważnym dowodem w sprawie jest oświadczenie osób bliskich o zakresie udowodnienia faktu, że stara się Pan o kontakty z dzieckiem, czyli proszę, aby Pana rodzice przygotowali własnoręcznie oświadczenie, w którym opisują, że syn stara się realizować kontakty i dąży do regularnych kontaktów, jednakże niestety są one utrudnione przez matkę. Należy również rozważyć oświadczenie rodziców, że pragną uczestniczyć w procesie wychowawczym dziecka.

Jeżeli jest problem w zakresie psychologicznym i chodzi Pan do psychiatry albo do psychologa, to warto zdobyć również zaświadczenie od lekarza, w którym opisze, że nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby spotykał pan się regularnie z dzieckiem.

Jeżeli stan psychologiczny jest też zakłócony z uwagi na fakt, że nie widzi się Pan z dzieckiem, warto również wskazać w takim zaświadczeniu, że stan, w którym Pan pozostaje, jest spowodowany brakiem kontaktu z dzieckiem.

Oświadczenie bliskich 

Do sprawy należy załączyć zaświadczenie od lekarza i oświadczenie rodziców, że chce pan się spotykać z dzieckiem.

Warto również wystosować list do dziecka w postaci laurki albo rozpocząć jakieś kroki, aby nawiązać kontakt z dzieckiem. Sąd na każdym etapie będzie patrzył głównie na to, co Pan robi, żeby jednak ten kontakt realizować. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie:

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Kluczowe jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym z pozwem i odpowiedzią na pozew. Ważne jest, aby znać i rozumieć wszystkie okoliczności przedstawione w dokumentach, szczególnie te dotyczące zarzutów wobec Ciebie. Przygotuj dowody popierające Twoje stanowisko, w tym zeznania świadków, nagrania, wiadomości SMS, czy też inne dokumenty, które mogą obalić zarzuty wobec Ciebie lub wykazać winę drugiej strony.

Jakie dowody są najważniejsze w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie?

W sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie kluczowe mogą być dowody takie jak: zeznania świadków, nagrania audio i wideo dokumentujące zachowanie drugiej strony, korespondencja (wiadomości SMS, e-mail), dokumenty finansowe świadczące o ewentualnych nieprawidłowościach finansowych. Każdy dowód powinien być dokładnie przygotowany i przedstawiony w sposób jasny oraz przekonujący.

Jak zachować się podczas rozprawy?

Podczas rozprawy zachowuj się spokojnie, szanuj procedurę sądową i odpowiadaj na pytania zwięźle, konkretnie oraz stanowczo. Skup się na faktach i unikaj emocjonalnych wypowiedzi, które mogą osłabić Twoją pozycję. Pamiętaj, aby wszystkie Twoje argumenty były poparte odpowiednimi dowodami.

Czy moje zachowanie poza sądem może wpłynąć na wynik sprawy?

Tak, zachowanie poza sądem, szczególnie w kontekście komunikacji z żoną i dziećmi, może być oceniane przez sąd jako część szerszego kontekstu sprawy rozwodowej. Utrzymuj kulturę osobistą, unikaj konfliktów i postaraj się dokumentować wszelkie próby utrzymania pozytywnych relacji z dziećmi, co może być użyteczne w procesie.

Jakie są moje prawa w kontekście widzenia się z dzieckiem podczas trwania procesu rozwodowego?

Nawet w trakcie procesu rozwodowego masz prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że sąd nałożył szczególne ograniczenia. Jeśli kontakt jest utrudniany, możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Warto przygotować dowody na próby kontaktu z dzieckiem oraz ewentualne utrudnienia ze strony drugiej rodzica, aby przedstawić sądowi pełen obraz sytuacji.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .