Rozwód bez winy i opieka naprzemienna

Rozwód bez winy i opieka naprzemienna 

Rozwód bez winy i opieka naprzemienna. Rozwód bez orzekania o winie jest prostszy i szybszy, jednak nie eliminuje konieczności rozstrzygania innych ważnych kwestii, takich jak opieka nad dziećmi czy alimenty. Opieka naprzemienna, choć wydaje się być sprawiedliwym rozwiązaniem, niesie ze sobą szereg wyzwań i wymaga dokładnego rozważenia przez sąd, który musi wziąć pod uwagę dobro dzieci oraz możliwości obu rodziców. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, jak polskie sądy podchodzą do tych kwestii, jakie są najczęściej spotykane problemy oraz jakie opcje są dostępne dla rodziców, którzy muszą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojej rodziny w trakcie i po rozwodzie.

W pierwszej kolejności – rozwód bez orzekania o winie czy nie?

Często jest tak, że rozwód jest bez orzekania o winie, ale pozostają sporne kwestie dotyczące dzieci.

Sąd rozdziela sprawy przy rozwodzie:

1. Rozwód – czyli sposób rozwiązania małżeństwa

2. Dziecko – alimenty, kontakty, opieka naprzemienna

Sąd „rozwodowy” co do zasady nie zajmuje się podziałem majątku, chyba że jest zgodny wniosek stron w tym zakresie.

Najczęstsze problemy
Rozwód bez winy i opieka naprzemienna

Najwięcej problemów występuje w obszarze: kontaktów, opieki naprzemiennej i alimentów.

Jakie mamy opcje?

Opieka naprzemienna – tydzień na tydzień – albo kontakty (dla ojca albo matki). To rozstrzygnięcie jest poprzedzone również analizą miejsca zamieszkania dziecka. Przy opiece naprzemiennej sąd powinien ustalić 2 miejsca pobytu w określonych czasookresach.

Jeżeli sąd nie ustali opieki naprzemiennej – będzie wówczas szedł w kierunku strategii: dziecko z jednym rodzicem, zaś drugiemu określi kontakty. 

Badanie OZSS 

W przypadku sporu między rodzicami Sąd powoła Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, który wydaje opinię sądowo-psychologiczną i odpowiada sądowi na pytania dotyczące sytuacji opiekuńczej, takie jak: Jak powinno być wychowane dziecko? Czy wskazana jest opieka naprzemienna?

Czas badań – od 6 miesięcy w górę

Warszawa OZSS

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonuje I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

I OZSS działa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego obszar właściwości obejmuje dzielnice Warszawy: Bemowo, Wola, Żoliborz, Ochota, Bielany i Żoliborz oraz gminy Izabelin
i Łomianki; miasta Piastów i Pruszków, Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

II OZSS działa przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie obejmuje następujące dzielnice Warszawy: Śródmieście, Mokotów oraz gminy: Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów. 

Należy pamiętać, że porozumienie rodziców spisane między sobą nie ma mocy prawnej.

Moc prawną mają wyrok i postanowienie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej czym jest OZSS i jak przygotować się do badań to przeczytaj ten wpis. Badania psychologiczne przy rozwodzie

Nie chcę opieki naprzemiennej

„Co zrobić, gdy nie chcę opieki naprzemiennej, a jestem ojcem?” W takiej sytuacji warto zaproponować kontakty i ich kształt. Najczęściej rekomenduje się co 2 weekend + raz w tygodniu, zaś święta, wakacje, dni wolne i ferie dzielone są po połowie. Konsekwencja jest taka, że wówczas jeden rodzic jest pierwszoplanowy i może wówczas żądać alimentów. Kontakty z dzieckiem

Opieka naprzemienna a alimenty

Mylne jest przeświadczenie, iż przy opiece naprzemiennej nie ma alimentów.

Alimentów nie ma, gdy strony ustalą i wspólnie przed sądem określą, że będą po połowie partycypować w kosztach utrzymania.

Jeżeli jest konflikt, to przy opiece naprzemiennej również ustala się wysokość świadczenia alimentacyjnego, oczywiście uwzględniając osobiste starania o wychowanie i opiekę. Wówczas przy zasądzeniu alimentów fakt opieki naprzemiennej jest kluczowy. 

Dzieci z mamą

W przypadku gdy Sąd ustala alimenty, bierze pod uwagę przede wszystkim koszty utrzymania dzieci

 1. Gdzie dzieci mieszkają? Sąd patrzy jakie są koszty najmu i dzieli przez liczbę mieszkających osób – np. 6000 zł dzieli na 3 i wówczas na osobę przypada 2000 zł.
 2.  Gdzie dzieci chodzą do placówek edukacyjnych / na zajęcia dodatkowe?
 3. Sąd bada również pozostałe koszty utrzymania dzieci, np. odzież, obuwie, higiena itp.

Najpierw sąd liczy 2000 zł (mieszkanie) +2500 zł (szkoła prywatna) + zajęcia dodatkowe (500 zł) + inne (1000) zł.

Łączna suma utrzymania jednego dziecka – 6000 zł.

Sąd przechodzi do podziału tych kosztów między rodzicami, a następnie sprawdza możliwości zarobkowe.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Co oznacza opieka naprzemienna i jak jest ustalana?
  Opieka naprzemienna oznacza, że dziecko mieszka na zmianę z oboma rodzicami w określonych czasookresach, np. tydzień na tydzień. Sąd ustala opiekę naprzemienną, biorąc pod uwagę analizę miejsca zamieszkania dziecka i warunki życiowe u obu rodziców. Decyzja o opiece naprzemiennej jest poprzedzona badaniem sytuacji opiekuńczej dziecka, w tym opiniami sądowo-psychologicznymi. 
 • Jakie są konsekwencje, gdy jeden z rodziców nie chce opieki naprzemiennej?
  Jeśli jeden z rodziców nie chce opieki naprzemiennej, może zaproponować alternatywny model kontaktów z dzieckiem, np. spotkania co drugi weekend oraz raz w tygodniu. W takiej sytuacji sąd może ustalić, że dziecko będzie mieszkać głównie z jednym rodzicem, a drugi będzie miał określone prawa do kontaktów. Wówczas możliwe jest również żądanie alimentów od rodzica niewykonującego głównej opieki. 
 • Czy w przypadku opieki naprzemiennej możliwe jest ustalenie alimentów?
  Tak, nawet w przypadku opieki naprzemiennej możliwe jest ustalenie alimentów. Alimenty są ustalane, jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do wspólnego partycypowania w kosztach utrzymania dziecka. Wysokość alimentów może być ustalona przez sąd, uwzględniając fakt opieki naprzemiennej oraz indywidualne starania o wychowanie i opiekę nad dzieckiem. 
 • Na jakie czynniki zwraca uwagę sąd przy ustalaniu wysokości alimentów?
  Sąd bierze pod uwagę wiele czynników przy ustalaniu wysokości alimentów, w tym koszty wynajmu mieszkania, uczęszczanie dzieci do placówek edukacyjnych, zajęcia dodatkowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Następnie suma tych kosztów jest dzielona między rodzicami, a sąd ocenia również ich możliwości zarobkowe. Wszystko to ma na celu zapewnienie, by ustalone alimenty najlepiej odpowiadały potrzebom dziecka.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .