Rozwód a kredyt

Rozwód a kredyt. Co z kredytem podczas rozwodu?

Rozwód a kredyt. Co z kredytem podczas rozwodu? 

W dzisiejszych czasach małżeńskie przysięgi „aż po grób” mogą brzmieć pięknie, ale rzeczywistość często jest bardziej skomplikowana. To, co kiedyś wydawało się nierozerwalne, może ulec zmianie. Jednak istnieje pewien element, który wydaje się trwały, niezależnie od tego, jakie wyzwania stawia przed nami rozwód – kredyt.

Przysięga, że „aż spłacę kredyt – wtedy Cię opuszczę” może brzmieć kontrowersyjnie, ale faktem jest, że kwestie finansowe często odgrywają kluczową rolę w życiu małżeńskim. Wielu małżonków trwa w związkach, które przestają spełniać ich oczekiwania, ponieważ łączą ich wspólne zobowiązania finansowe – kredyt hipoteczny, samochodowy, kredyt firmowy czy inne. Dzieci, dom, mieszkanie, firma – to wszystko może sprawić, że rozstanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się, jakie kroki podjąć, aby chronić swoje finanse i przyszłość, nawet w trudnym okresie rozstania.

Masz wątpliwości, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Rozwód a kredyt – Co jest ważne? Adwokat Warszawa Rozwód

Sąd w sprawie o podział majątku nie interesuje się długami małżonków. Może tylko rozliczyć was wzajemnie, jeśli jedno spłacało wspólne długi po rozwodzie, a przed podziałem majątku.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy macie kredyt hipoteczny obciążający wasze wspólne mieszkanie czy dom. W takim wypadku sąd będzie się tym długiem interesował.

Reasumując: musimy walczyć w sądzie i przedstawiać dowody.

Obciążenie hipoteczne ma wpływ na wartość nieruchomości.

Dla przykładu. Jeżeli mieszkanie jest warte 400.000 PLN, a zabezpieczony na niej hipotecznie kredyt wynosi 350 000 PLN, to wartość handlowa tego mieszkania może wynosić co najwyżej 50 000 PLN.

W sądzie ważna jest wycena nieruchomości, dlatego jeżeli macie kredyt hipoteczny, to istotną jest uwzględnienie tego w sprawie. 

Oczywiście znaczenie ma też realna wartość – dostaniesz połowę.

Gdyby obciążona nieruchomość została przyznana Tobie, sąd jednocześnie zobowiązałby Cię do spłaty na rzecz współmałżonka kwoty 50 000 PLN. 

Kredyty i rozwód – Czy sąd dzieli długi?

Od 3 lat tylko Ty spłacasz kredyt?

Ważne, aby sąd w wycenie nieruchomości uwzględnił wartość kredytu z dnia ustania wspólności majątkowej, a nie z dnia orzekania. To istotne, ponieważ jeśli rozprawa rozwodowa będzie trwać kilka miesięcy lub dłużej, to spłacone raty kredytowe w tym czasie mogą się znacznie zwiększyć. Jeśli sąd uwzględni wartość kredytu na dzień ustania wspólności majątkowej, będzie to sprawiedliwsze rozwiązanie dla obu stron.

Koniecznie ustalcie, czy osoba, która ma przejąć nieruchomość, posiada wystarczającą zdolność kredytową, aby bank zgodził się na przepisanie kredytu tylko na nią. Nieuwzględnienie tego aspektu może prowadzić do komplikacji i utraty nieruchomości, jeśli bank odmówi przepisania kredytu.

Dlatego też, gdy już uzyskacie zgodę banku na przepisanie kredytu, warto poprosić o promesę. W promesie bank zobowiąże się do przepisania kredytu na osobę, która przejmuje nieruchomość, pod warunkiem, że przedstawicie postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego. To zabezpieczenie pomoże wam uniknąć nieporozumień i kłopotów w przyszłości.

Dzięki tym krokom po zakończeniu sprawy sądowej jedno z was będzie miało mieszkanie, a drugie będzie mogło zająć się swoją finansową przyszłością, mając pewność, że kwestia kredytu została uregulowana w sposób korzystny dla obu stron.

Rozwód a kredyt – Co zrobić, żeby szybko podzielić majątek?

Ja polecam następujący schemat:

  1. Konsultacja u adwokata
  2. Wycena nieruchomości (majątku) 
  3. Negocjacje z drugim małżonkiem
  4. Przedsądowe wezwanie do podziału 
  5. Plan podziału
  6. Umówienie wizyty u notariusza, a w razie konieczności – w banku
  7. Dokonanie podziału 

Pozew o rozwód i podział majątku Wzór

Podział majątku Kredyt i Rozwód

Sądowy podział majątku wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych (nawet do 1000 PLN) oraz kosztów opinii biegłych – specjalistów do szacowania wartości przedmiotów wchodzących w skład dzielonego majątku.

Koszty umownego podziału majątku są mniejsze, ale w przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa o podział majątku musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a to pociąga za sobą koszty notariusza.

Ustalenie składu i wartości majątku wspólnego to jedna z najważniejszych czynności, która Cię czeka. Twoje ustalenia będą przydatne przy przygotowaniu wezwania, ale także wtedy, gdy zdecydujesz się wystąpić na drogę sądową. Dlatego postaraj się przygotować zestawienie najdokładniej, jak tylko potrafisz.

Oprócz składu i wartości majątku wspólnego zaproponuj, które składniki majątku mają przypaść na Twoją wyłączną własność, a które powinna Twoim zdaniem otrzymać druga strona.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytu i rozwodu:

Co dzieje się z kredytem podczas rozwodu?

Podczas rozwodu kwestie finansowe, w tym związane z kredytem, mogą być trudne i skomplikowane. Sąd może rozpatrywać kwestię kredytu hipotecznego obciążającego wspólne mieszkanie lub dom.

Jak kredyt wpływa na podział majątku?

Kredyt hipoteczny obciążający nieruchomość może mieć wpływ na wartość tej nieruchomości. Wartość handlowa nieruchomości może być pomniejszona o kwotę pozostałą do spłaty kredytu.

Czy wartość kredytu jest brana pod uwagę w sądzie?

Tak, wartość kredytu jest istotna w procesie podziału majątku. Sąd bierze pod uwagę wartość kredytu na dzień ustania wspólności majątkowej, co może zmniejszyć wartość nieruchomości do podziału.

Co w sytuacji gdy tylko jedna osoba spłacała kredyt przed rozwodem?

Sąd może uwzględnić wkład jednej osoby w spłatę kredytu w procesie podziału majątku. Jest to istotne przy ustalaniu sprawiedliwego podziału majątku po rozwodzie.

Jak szybko można podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku można przeprowadzić zarówno sądownie, jak i umownie. Sposób podziału zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji stron, jednak istotne jest przygotowanie się do tego procesu, w tym konsultacja z adwokatem i wycena nieruchomości.

Jakie są koszty związane z podziałem majątku?

Koszty sądowego podziału majątku mogą obejmować opłaty sądowe oraz koszty opinii biegłych do szacowania wartości majątku. Koszty umownego podziału majątku są zazwyczaj niższe, jednak wymagają zawarcia umowy notarialnej.

Czy można negocjować podział majątku przed rozwodem?

Tak, można negocjować podział majątku przed rozwodem, co może pomóc w uniknięciu długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Negocjacje mogą obejmować ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz propozycje podziału.

Jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć się przed problemami z kredytem po rozwodzie?

Ważne jest uzgodnienie warunków przepisania kredytu na jedną osobę oraz uzyskanie promesy banku na przepisanie kredytu, co może pomóc uniknąć kłopotów związanych z kredytem po rozwodzie. Konieczne jest także ustalenie wartości nieruchomości oraz podział majątku w sposób sprawiedliwy dla obu stron.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , , , .