prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca

Rozwód Ograniczenie władzy rodzicielskiej Wzór

  Rozwód Ograniczenie władzy rodzicielskiej. „Pani mecenas, nie będziemy orzekać o winie, ale chcę pozbawić męża władzy rodzicielskiej, a najlepiej mu ją ograniczyć, tak aby nie kontaktował się z dzieckiem”.

  W ostatnim czasie otrzymałam zapytanie o podobnej treści od kobiety z Warszawy, która zwróciła się do mnie o pomoc.

  Chciałabym Państwu wyjaśnić, czym w ogóle jest ograniczenie, a czym pozbawienie władzy rodzicielskiej. Czy wiecie Państwo, że nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa do osobistych kontaktów tego rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej? Kontakty z dzieckiem są chronione prawem, konstytucją oraz różnymi konwencjami.

  Masz wątpliwości co do swojej sprawy sądowej, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu. PORADA PRAWNA

  Ograniczenie władzy

  Zwróćmy uwagę na to, że cały pozew zawsze dzieli się na kilka elementów. Jeżeli chodzi o winę, możemy odstąpić od regulacji w tym zakresie, natomiast w przypadku małoletniego dziecka musimy uregulować wszystkie kwestie. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej surowym środkiem. Nie polecam Państwu korzystania z tej instytucji, o ile nie zaszły ku temu przesłanki. 

  Pobierz wzór – Pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz wnioskiem o zabezpieczenie

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Sąd może ograniczyć wykonywania władzy rodzicielskiej rodzicowi w przypadku, gdy między małżonkami nie ma porozumienia w zakresie związanym z wychowaniem małoletniego dziecka, lub sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej budzi poważne zastrzeżenia. Sąd może ustanowić kuratora sądowego lub pozwolić rodzicowi współdecydować wyłącznie w istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

  Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uzasadnić, wskazując wszelkie nieprawidłowe zachowania drugiego rodzica względem dziecka. Warto poprzeć to materiałem dowodowym, np. w postaci nagrań, zeznań świadków, a także opinią biegłych.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

  Jeżeli zatem faktycznie między stronami nie ma porozumienia co do istotnych kwestii związanych z dzieckiem, wówczas w praktyce często zdarza się, że sąd z uwagi na to, żeby jednak ustalać to porozumienie między rodzicami, ogranicza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu daje możliwość decydowania o ważnych istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

  Teoria teorią, jednakże praktyka mówi swoje. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie ograniczenia drugiego rodzica we władzy rodzicielskiej zostanie po prostu oddalony.

  Wniosek o zabezpieczenie

  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c., jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni.

  W praktyce sąd najpierw chce poznać sytuację rodzinną, a dopiero później w postępowaniu głównym decyduje, czy są podstawy ku temu, żeby jednemu z rodziców ograniczyć władzę rodzicielską. Dlatego w trybie zabezpieczenia nie proponuję Państwu składania tego wniosku, chyba że naprawdę są ku temu podstawy.

  Jakie dowody ws. ograniczenia władzy rodzicielskiej?

  Składając odpowiedni wniosek w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej – zarówno w trybie normalnym, jak i w trybie zabezpieczenia – musimy pamiętać o znaczeniu dowodów. Należy pokazać Wysokiemu Sądowi, że są faktyczne podstawy ku temu, aby żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przykładowe dowody, które znacznie ułatwią sądowi podjęcie decyzji w tym zakresie, to np. wiadomości stron, z treści których wynika, że nie jesteście w stanie porozumieć się w kwestii szkoły dziecka czy zajęć dodatkowych.

  Władza rodzicielska – Co musi wiedzieć każdy ojciec

  Kilka najważniejszych faktów Rozwód Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Rozwód ugodowy to nie tylko samo rozwiązanie małżeństwa. Ważne jest również uregulowanie kwestii związanych z dzieckiem, aby na przyszłość nie było w tym obszarze problemów. Przy rozwodzie warto również zastanowić się, co z podziałem majątku. Ponadto pamiętaj, aby ściśle określić wszystkie postanowienia. Rozwód jest po to, aby rozdzielić ludzi. Im mniej będziecie mieli kwestii wspólnych, tym lepiej.

  Jakie są najważniejsze rzeczy przy rozwodzie?

  Najczęściej zadawane pytania na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej

  Czym dokładnie jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej oznacza zmniejszenie zakresu decyzyjności i odpowiedzialności rodzica w kwestiach dotyczących dziecka.

  Jakie są przesłanki do wnioskowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską rodzicowi, gdy między małżonkami brak jest porozumienia w zakresie wychowania dziecka lub sposób wykonywania władzy rodzicielskiej budzi poważne zastrzeżenia.

  Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wyklucza możliwość kontaktów z dzieckiem?

  Nawet po ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzic ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem. 

  Jak uzasadnić wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uzasadnić, wskazując nieprawidłowe zachowania drugiego rodzica względem dziecka. Warto poprzeć wniosek materiałem dowodowym, takim jak nagrania, zeznania świadków czy opinie biegłych.

  Jakie są możliwe skutki wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  W przypadku uwzględnienia wniosku, sąd może ograniczyć jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej i umożliwić współdecydowanie jednemu z rodziców wyłącznie w istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

  Czy warto złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

  Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy rozważyć tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody i faktyczne podstawy do tego działania. Warto skonsultować się z prawnikiem w celu oceny sytuacji i przygotowania odpowiedniego wniosku.

  Czy istnieją inne sposoby na uregulowanie kwestii związanych z władzą rodzicielską?

  Oprócz ograniczenia władzy rodzicielskiej, istnieją inne sposoby na uregulowanie kwestii związanych z dzieckiem, takie jak mediacja rodzinna, porozumienie między stronami lub ustalenie warunków opieki nad dzieckiem w postanowieniach rozwodowych.

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: Wzory. Tagi: , , , .