Rozwód z mojej winy

Rozwód z mojej winy. Czy to dobry pomysł?

Wzrasta liczba klientów wyrażających życzenie przeprowadzenia rozwodu z ich winy. Niemniej jednak, moje podejście do tej kwestii jest ostrożne. Preferuję przeprowadzenie dogłębnej analizy oraz wysłuchanie wszystkich zaangażowanych stron przed podjęciem decyzji w tej sprawie.

Rozwód z mojej winy – Czy można?

Często zdarza się, że mężczyźni zgłaszają się do mnie roztrzęsieni, opowiadając o sytuacji, w której ich żony stosują szantaż emocjonalny związany z dziećmi, co sprawia, że czują się bezradni. W takich momentach staram się ich uspokoić i zachęcam do prowadzenia rozmowy. Istnieje szansa, że po dialogu żona może zgodzić się na rozwód bez winy, szczególnie jeśli będzie mogła uzyskać korzyści materialne.

Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który może przeprowadzić negocjacje w celu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

Rozwód z mojej winy – O czym pamiętać?

Oczywiście, że małżonek może uznać swoją winę za rozkład pożycia. Jednakże musisz być świadom konsekwencji prawnych swojej decyzji.

Konsekwencją takiego stanowiska jest oczywiście znaczące skrócenie postępowania o rozwód. Sąd orzeknie rozwód i wskaże osobę winną – zgodnie z wnioskami stron. 

Jakie są najważniejsze skutki rozwodu? Alimenty Warszawa

Drugi małżonek może domagać się od małżonka wyłącznie winnego alimentów na siebie. Pytanie brzmi: kiedy?

Kiedy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub przy współwinie obojga małżonków, trzeba wykazać niedostatek. O alimentach pisałam już dużo, ale przypomnę, iż na ich wysokość wpływ mają uzasadnione potrzeby małżonka uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia. 

Alimenty dla żony. Czy może ubiegać się o alimenty?

Kwota zależy od konkretnego stanu faktycznego. Przykładowo mój rekord to około 20 000 złotych.

Masz wątpliwości? Umów się na PORADĘ PRAWNĄ 

Jakie jest zagrożenie? Prawnik rozwodowy Warszawa

Przyznasz otwarcie w pozwie, że jesteś wyłącznie winny rozkładu pożycia, a Twój małżonek nie wyrazi zgody na rozwód. Co wtedy? Może się to zakończyć oddaleniem powództwa.

Nie podejmuj pochopnie decyzji dotyczącej rozwodu. Koszty, które poniesiesz z tytułu pomocy adwokata, mogą być ostatecznie niższe niż koszty związane z wyrokiem orzekającym o Twojej winie. Potrzebujesz adwokata od rozwodów w Warszawie? Umów się na konsultację w Kalendarzu online.

Warto pamiętać, że jeżeli jesteście zgodni, to rozwód może skończyć się na jednej rozprawie. Dlatego zachęcam do podejmowania świadomych decyzji, mających na względzie jak najlepszy interes obydwu stron.

Przykładowe pytania na rozprawie 

 • Jaka była przyczyna rozpadu małżeństwa?
 • Czy podejmowaliście próby ratowania związku?
 • Czy zdarzały się między wami nieporozumienia i kłótnie? Co było przedmiotem kłótni? Jak druga strona zachowywała się podczas kłótni?
 • Czy chciałby Pan ratować małżeństwo? Jakie zachowania żony Panu nie odpowiadały? Czy zdarzały się sytuacje, że żona nie odbierała telefonu albo wyjeżdżała i nie wiedział Pan dokąd?
 • Czy osoby trzecie ingerowały w Wasze problemy małżeńskie?
 • Czy podejrzewał Pan żonę o zdradę?
 • Czy wyprowadził się Pan bez uzgodnienia? Czy miało to charakter spontaniczny czy przemyślany? Czy wracał Pan do domu?

  Pytania dotyczące finansów

  • Czy zdarzały się sytuacje, w których kłóciliście się o pieniądze?
  • Czy żona jest zdolna do podjęcia pracy? Czy w trakcie waszego związku małżeńskiego żona pracowała?
  • Czy w trakcie trwania waszego związku małżeńskiego żona przewlekle chorowała?
  • Czy żona posiada jakiś majątek? Czy oprócz majątku wspólnego z żoną posiada Pan jakieś inne nieruchomości?
  • Czy czuje się Pan winny za rozpad pożycia małżeńskiego?

  Pytania do świadka 

  • Czy świadek ma wiedzę o problemach w małżeństwie? Jeżeli były takie problemy, to jakiego charakteru?
  • Czy któraś ze stron skarżyła się do świadka na drugiego małżonka?
  • Czy oboje małżonkowie są zdolni do pracy? Jak wygląda sytuacja materialna stron?
  • Czy według wiedzy świadka za rozpad winę ponosi jedna strona, czy oboje małżonkowie zawinili?
  • Czy świadek ma wiedzę o tym, żeby małżonkowie próbowali do siebie wrócić? Czy świadek ma wiedzę, żeby strony podejmowały się jakiejś terapii?
  • Proszę powiedzieć, czy świadek kiedykolwiek był obecny podczas kłótni małżonków?
  • Czy według świadka stopa życiowa obojga małżonków jest równa? Czy według wiedzy świadka jeden z małżonków jest niezdolny do pracy?

  Podsumowanie 

  Kwestia przyznawania się do winy w sprawach rozwodowych jest skomplikowana.

  Z jednej strony, przyznanie się do winy może przyspieszyć proces rozwodowy, umożliwiając szybsze zakończenie małżeństwa. Jednak z drugiej strony, należy brać pod uwagę potencjalne skutki, takie jak zasądzenie alimentów czy inne obciążenia finansowe.

  Jako adwokat, zalecam dokładne przemyślenie tej decyzji i rozważenie wszystkich możliwych scenariuszy oraz konsekwencji. Ważne jest, aby podejmować decyzje świadomie i mieć pełną świadomość zarówno korzyści, jak i ryzyka związanego z przyznaniem się do winy w procesie rozwodowym.

  Ważne jest właściwe przygotowanie do rozprawy. Planuję rozwód – jaką strategię wybrać?

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu z winy:

  Czy można przeprowadzić rozwód z mojej winy?

  Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozwód z winy jednego z małżonków, co może przyspieszyć proces, ale należy pamiętać o konsekwencjach prawnych takiej decyzji.

  Jakie są zagrożenia związane z przyznaniem się do winy w pozwie o rozwód?

  Przyznanie się do winy może skutkować obowiązkiem zapłaty alimentów dla drugiego małżonka lub innych kosztów związanych z rozstaniem.

  Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

  Ważne jest opracowanie strategii oraz odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące przyczyn rozpadu małżeństwa, finansów i innych istotnych aspektów.

  Jakie są najważniejsze pytania do rozpatrzenia na rozprawie rozwodowej?

  Na rozprawie mogą być poruszane kwestie związane z przyczynami rozpadu małżeństwa, próbami ratowania związku, konfliktami oraz aspektami finansowymi i majątkowymi.

  Czy warto decydować się na rozwód z własnej winy?

  Decyzja o przyznaniu się do winy w sprawie rozwodowej jest złożona i wymaga przemyślenia, biorąc pod uwagę wszystkie konsekwencje i możliwe scenariusze dla obydwu stron.

  Każda decyzja dotycząca rozwodu z winy powinna być podejmowana po dokładnej analizie sytuacji i skonsultowaniu się z doświadczonym prawnikiem, aby wybrać najlepszą strategię i zminimalizować potencjalne ryzyko oraz koszty procesu rozwodowego.

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .