Rozwód z mojej winy Warszawa

Rozwód z mojej winy – Czy mogę się zgodzić?

Rozwód z mojej winy Warszawa. Czy mogę się zgodzić? Zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego że konsekwencje mogą być bolesne – a przede wszystkim dlatego, że możesz być zobowiązany do płacenia alimentów.

Rozwód z mojej winy? Jesteś mężczyzną i chcesz się przyznać do winy, aby szybko odejść? Zanim to zrobisz – przeczytaj poniżej o konsekwencjach. Rozwód z mojej winy w Warszawie – jak Sądy w Warszawie podchodzą do winy? Zdecydowanie bardzo restrykcyjnie. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których to między stronami jest konflikt o sposób rozwiązania małżeństwa. Kwestią sporną jest ustalenie, kto poniósł z winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Często boimy się tego, że przegramy sprawę. Nie wiemy nawet, jakie niesie ona ze sobą konsekwencje. Opowiem o tym w poniższym wpisie!

Spis Treści

Kiedy sąd daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Może być to  sytuacja, w której sąd orzeknie, iż winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponoszą dwie strony. Najczęściej w Sądach Okręgowych są takie rozstrzygnięcia – Rozwód z winy obu stron. Bardzo rzadko zdarza się – rozwód z wyłącznej winy.

 W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA Kalendarz 

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Czas trwania procesu rozwodowego z orzekaniem o winie może znacznie się różnić, zależnie od tego, czy małżonkowie mają wspólne dzieci.

W przypadku, gdy sprawa dotyczy wyłącznie ustalenia winy, proces ten może przebiegać szybciej, zwykle trwa około 2-3 lat. Jednakże, gdy w małżeństwie są dzieci, a spór dotyczy również ich, czas trwania procesu może się wydłużyć nawet do 7 lat, zwłaszcza w takich miastach jak Warszawa.

Warto zauważyć, że rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą poważne konsekwencje, dlatego też nie zawsze wskazane jest dążenie do szybkiego zakończenia procedury. Często mężczyźni, szczególnie ci zainteresowani uzyskaniem rozdzielności majątkowej, mogą wykazywać chęć przyspieszenia procesu rozwodowego. Warto jednak pamiętać, że rozdzielność majątkowa można osiągnąć również bez konieczności przeprowadzenia rozwodu.

Jakie okoliczności wpływają na rozwód z wyłącznej winy?

Rozwód z wyłącznej winy przeprowadza się, gdy w małżeństwie występują:

  • zdrada
  • alkoholizm
  • przemoc fizyczna i psychiczna
  • i wiele innych czynników…

Nie ma katalogu.

Co zrobić, żeby nie przegrać sprawy?

Jeżeli nawet doszło do zawinienia z twojej strony, istotne jest przerzucenie winy na drugą stronę. Jaka była dla Ciebie żona? Jak Cię traktowała? Może ona również przyczyniła się do rozpadu? Współżyła z Tobą regularnie? Dbała o Ciebie i Twoje potrzeby?

Nie podejmuj decyzji, dopóki nie przeanalizujesz swojej sytuacji. Dowiedz się, jakie są najważniejsze rzeczy przy rozwodzie.

Wyroki dotyczące winy w rozwodzie 

Wystarczy 1 % winy żony, aby również została uznana za winną.

„Sąd Najwyższy zgodnie przyjmuje, iż dla przypisania w wyroku rozwodowym winy małżonkom nie ma znaczenia okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą” (zob. wyrok SN z dnia 24.05.2005 r., V CK 646/04, LEX nr 180827)” (wyrok. SA w Krakowie z 15.04.2014, sygn. akt: I ACa 223/14).

„Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu w kontekście rozkładu życia małżeńskiego nie jest znane pojęcie winy większej lub mniejszej, dla jej przypisania bowiem wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 46/10).

Wina – nie ustala się procent 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 roku (I ACa 1422/03) „orzeczenie rozwodu z winy stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek bowiem, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu pożycia, jest współwinny, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu, i to cięższych, przewinień”.

„Pani mecenas, ja zdradziłem żonę, a ona wybuchła i mnie uderzyła. Czy to też jej wina?”

„Małżonkowi przysługuje uprawnienie do dozwolonej reakcji na niezgodne z obowiązkami małżeńskimi zachowanie się drugiego małżonka. (…) reakcja małżonka pokrzywdzonego nawet niewłaściwa, jeśli nastąpiła bezpośrednio po wyrządzeniu krzywdy, może być usprawiedliwiona i niepoczytana za zawinioną współprzyczynę rozkładu pożycia (…)” (zob. wyr. SN z 24.05.2005., sygn. akt: V CK 646/04).

Ugoda – najlepsza metoda na rozwód

W pierwszej kolejności warto podjąć się wyzwania jakim jest podjęcie rozmów ugodowych z drugą stroną. Może mamy jakiegoś asa w rękawie? Czy to, co zostało przedstawione w pismach procesowych, jest zgodne z rzeczywistością? Przecież, nawet jeżeli Ty zdradziłeś żonę, to Twoje działanie nie wynikało z tego, że wasze małżeństwo było dobre. Pytanie zasadnicze – co w Waszym małżeństwie działo się przed tym zdarzeniem? A może okazuje się, że dwie strony poniosły winę za rozpad pożycia małżeńskiego, bo żona w znacznym stopniu przyczyniła się do rozpadu?

Rozwód z mojej winy Warszawa – ile trwa?

Długość rozwodu w Warszawie znacznie się przedłuża z uwagi na ilość spraw w Sądach ale głównie znaczenie ma materiał dowody – ilu świadków jakie dowody należy przeprowadzić. Rozwód z wyłącznej winy niesie ze sobą poważne skutki! Zwłaszcza w obszarze materialnym. Jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze… O winie małżonka może przesądzić wiele czynników. Aby przeanalizować swoją sytuację, niezbędna jest konsultacja prawna, podczas której opowiesz mi swoją historię.

Jakie są dowody przy rozwodzie z orzeczeniem o winie?

W takich sprawach przede wszystkim istotne są zeznania świadków oraz prywatnie zgromadzone materiały. Sąd dopuszcza nagrania, korespondencję, zrzuty ekranu itp.

Pamiętajmy, że rozwód z orzeczeniem o winie zapewnia dużą satysfakcję w przypadku wygranej. W szczególności kiedy doszło do zdrady w małżeństwie. Wówczas małżonek zdradzony ma żal i chce być ofiarą. I pytanie zasadnicze czy chodzi o kwestie honoru czy o pieniądze?

Dowody przy rozwodzie. Żona Cię zdradza? Zbieraj dowody!

Żona może chcieć pieniędzy za winę

Przegrywasz rozwód ze swoją żoną i sąd stwierdza, iż wyłączną winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosisz Ty… Co wtedy? W takiej sytuacji żona będzie miała prawo, aby wnosić na swoją rzecz alimenty. Może je uzyskać od Ciebie z tytułu pogorszenia swojej sytuacji majątkowej. Zastanów się zatem, czy zawsze warto stawiać na swoim.

Czy warto zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie?

Możemy rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie albo dochodzić winę w procesie. Przede wszystkim musimy być świadomi tego, jakie są konsekwencje rozwodu. Rozwód bez orzekania o winie – uprawnia nas do alimentów tylko w przypadku niedostatku i maksymalnie 5 lat. Zaś w przypadku gdy zostanie orzeczona wyłączna wina – wówczas żona może żądać alimentów dożywotnio w każdej sytuacji w której się pogarsza jej sytuacja majątkowa.

Rozwód z winy obu stron

Często zdarza się, że rozwód kończy się z orzeczeniem o winie obu stron. Istnieje możliwość, że druga strona przedstawi obciążające argumenty przeciwko Tobie, co może skłonić sąd do wydania takiego orzeczenia. W efekcie, winę ponoszą obie strony małżeństwa.

Case Study – Małżeństwo z Otwocka

Przykładem niech będzie małżeństwo z Otwocka. Jak się okazało w toku postępowania, mąż zdradził żonę i od kilku lat utrzymywał bliskie relacje z inną kobietą. Żona, dowiedziawszy się o romansie męża, wniosła o orzeczenie z wyłącznej jego winy. Czuła się przez niego oszukana.

Okazało się jednak, że powódka wcale nie była tak dobra, jak się przedstawiała. Wyszły na jaw ważne okoliczności w sprawie. To żona pierwsza zdradziła mężczyznę i kilka lat temu chciała od niego odejść dla innego. Wtedy właśnie zaczął się kryzys małżeński. Dodatkowo żona buntowała dzieci przeciwko ojcu. Wielokrotnie przedstawiała go w negatywnym świetle. Doszło również do sytuacji, w której dzieci były świadkami, jak kobieta biła swojego męża po twarzy. Ponadto powódka leczyła się z powodu alkoholizmu – codziennie nadużywała mocnych trunków.

Przed sądem zaś przedstawiała się jako ofiara. Chciała wysokich alimentów na rzecz siebie i dzieci. Wówczas sąd, nie czekając na zdanie pozwanego, wydał postanowienie w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny.

Czy jest istotne, kto pierwszy składa pozew o rozwód? 

Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Dlaczego? Uważam, że mężczyźni powinni pierwsi złożyć pozew o rozwód, bo konsekwencje na przyszłość mogą być bardzo bolesne. Słuszność tej tezy potwierdza historia mojego klienta.

Case study z Warszawy Bemowo 

Pewne małżeństwo z Warszawy prowadziło działalność gospodarczą. Mój klient osiągał w niej wysokie dochody, jednak pewnego dnia zdecydował, iż odchodzi z firmy. Powodem decyzji mężczyzny były ciągłe nieporozumienia w rodzinnym przedsiębiorstwie. Uznał więc, że najlepiej będzie, kiedy odejdzie z firmy i zacznie życie na nowo. Jego żona zaś siedziała całe życie w domu i opiekowała się dziećmi. Dodatkowo była chora. Paradoksalnie, to ona pierwsza złożyła pozew o rozwód i przedstawiła sytuację majątkową stron jako bardzo dobrą.

Mężczyźni, składajcie pierwsi pozew rozwodowy

Alimenty 15.000 zł na żonę 

W pozwie kobieta wskazała majątek należący do rodziny pozwanego oraz jej rodziny, czyli siostry, brata i ojca. Jednym słowem, powódka w treści pisma stwierdziła, iż cały majątek rodzinny należy do… pozwanego. Ponadto, kobieta zażądała alimentów w wysokości 15 000 zł. Żądania byłej żony okazały się  zbyt wygórowane, gdyż w rzeczywistości mój klient zarabiał około 4000 zł. Chcąc im sprostać, pozwany zaczął popadać w długi.

Na szczęście przyszedł do mojej kancelarii już na etapie wydania postanowienia. Razem próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Upłynęło jednak miesięcy, zanim udało się przekonać sąd o tym, że nie stać nas na tak wysokie alimenty. Powyższa historia pokazuje, że zwlekanie ze złożeniem pozwu daje opłakane skutki.

Rozwód z mojej winy Warszawa – Czy składać pozew o rozwód przed żoną?

Dlatego zawsze powtarzam mężczyznom – bądźcie pierwsi. Nikt za Ciebie nie zabezpieczy Twoich interesów. Nie zawsze tylko jedna strona jest winna rozpadu i nie zawsze warto brać winę na siebie, ale czekanie na jej ruch podczas rozwodu przynosi zwykle więcej szkody niż pożytku.

 

Najczęściej zadawane pytania na temat rozwodu z winy

Czy warto zgodzić się na rozwód z orzeczeniem o mojej winie?

Decyzja o zgodzie na rozwód z orzeczeniem o winie powinna być starannie przemyślana, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe konsekwencje. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać pełną wiedzę na temat potencjalnych skutków oraz możliwości obrony swoich interesów.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie mogą obejmować obowiązek płacenia alimentów, podział majątku oraz wpływ na opiekę nad dziećmi. Jest to zależne od indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

Jakie są różnice między rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez orzeczenia o winie?

Różnice między tymi rodzajami rozwodu mogą dotyczyć m.in. obowiązku udowodnienia winy jednej ze stron, konsekwencji finansowych oraz wpływu na przyszłe relacje między byłymi małżonkami.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na prawo do alimentów?

Tak, rozwód z orzeczeniem o winie może wpłynąć na ustalenie obowiązku płacenia alimentów oraz ich wysokość, w zależności od okoliczności każdej sprawy.

Czy proces rozwodowy z orzeczeniem o winie jest dłuższy niż rozwód bez takiego orzeczenia?

Proces rozwodowy z orzeczeniem o winie może być dłuższy i bardziej skomplikowany ze względu na konieczność udowodnienia winy jednej ze stron oraz ewentualne spory dotyczące podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Czy istnieje możliwość uniknięcia procesu sądowego w przypadku rozwodu z mojej winy?

Tak, istnieje możliwość uniknięcia procesu sądowego poprzez zawarcie ugody między stronami. Warto rozważyć tę opcję, aby zminimalizować konflikty i koszty związane z procesem rozwodowym.

Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć pozew o rozwód z mojej winy?

Aby złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy skonsultować się z prawnikiem, który pomoże przygotować odpowiednią dokumentację oraz przeprowadzić procedurę sądową.

Jakie są dowody akceptowane przez sąd w procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie?

Dowody mogą obejmować m.in. zeznania świadków, dokumentację oraz inne materiały, które potwierdzą winę jednej ze stron w procesie rozwodowym.

Czy istnieje możliwość ugody przed sądem w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie?

Tak, istnieje możliwość zawarcia ugody przed sądem w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie, co może być korzystne dla obu stron, pozwalając uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Czy warto zatrudnić adwokata w procesie rozwodowym z mojej winy?

Tak, warto zatrudnić doświadczonego adwokata, który pomoże w prawidłowym przebiegu procesu rozwodowego, obronie praw i interesów klienta oraz udzieli niezbędnej pomocy prawnej przez cały proces.

 

Chcesz umówić się na spotkanie – Kalendarz online 

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , .