Rozwód z kobietą narcyzem

Rozwód z kobietą narcyzem – narcyzm przy rozwodzie

Rozwód z kobietą narcyzem. Często mówi się o mężczyznach-narcyzach. Równocześnie nasuwa się pytanie, czy kobiety mogą cierpieć na to zaburzenie? Tak, kobiety również mogą być narcyzami. DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, piąta edycja), które jest głównym narzędziem używanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych, opisuje narcystyczne zaburzenie osobowości jako prezentowanie się (w fantazji lub zachowaniu) jako ktoś lepszy, kto powinien być specjalnie traktowany. Osoby narcystyczne wykazują silną potrzebę podziwu, charakteryzuje ich brak empatii. Symptomy pojawiają się we wczesnej dorosłości, a później przejawiają się w różnych kontekstach i obszarach życia. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą spełniać te kryteria i być diagnozowani pod kątem narcystycznych zaburzeń osobowości.

Rozwód z kobietą narcyzem – jak zaburzenie osobowości wpływ na rozwód? 

Czy to zaburzenie ma wpływ na przebieg procesu rozwodowego? Okazuje się, że tak. Pragnę jednak podkreślić, że diagnozy może dokonać wyłącznie specjalista w tej dziedzinie oraz zaznaczyć, by nie stosować tego określenia jako obelgi. Stygmatyzacja zaburzeń osobowości jest rzeczą szkodliwą. Każdy z nas ma jakieś trudności i warto nauczyć się je obserwować oraz pracować nad nimi. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zapraszam na konsultację. PORADA PRAWNA 

Przede wszystkim osoba narcystyczna będzie bardziej skłonna do angażowania się w długie i kosztowne procesy, często zwiększając napięcie i konflikt w już trudnym procesie rozwodowym. Osoba narcystyczna może wykazywać różne zachowania, które w relacjach międzyludzkich mogą być destrukcyjne – może manipulować, odżegnywać się od jakiejkolwiek swojej winy i reagować bardzo emocjonalnie nawet na najmniejsze zdarzenie, które ona odczyta jako upokorzenie.

Jak będzie się zachowywać się narcystyczna żona podczas rozwodu?

Co do zachowań narcystycznej żony przy rozstaniu, mogą one być zróżnicowane i zależeć od wielu czynników, w tym od głębokości narcyzmu, obecności współistniejących problemów, jak również od okoliczności rozstania. Niektóre możliwe zachowania mogą obejmować:

 • Oskarżanie i obwinianie: Żona narcystyczna może próbować przekonać otoczenie, że to nie ona jest „winna” rozpadu związku. Może próbować przypisać całą winę partnerowi.
 • Manipulacja: Możliwe jest używanie różnych technik manipulacyjnych, by zatrzymać partnera, wpłynąć na jego decyzje dotyczące rozstania, lub nawet wpłynąć na opinię innych na temat rozstania.
 • Utrudnianie procesu rozstania: Próby utrudnienia formalnego procesu rozstania, na przykład przez zwlekanie z formalnościami prawymi czy unikanie porozumienia co do podziału majątku.
 • Wzbudzanie litości: Może próbować przedstawić się w roli ofiary, by wzbudzić litość i sympatię wśród otoczenia lub nawet u partnera, aby ten zmienił decyzję o rozstaniu.
 • Nieadekwatne reakcje emocjonalne: Możliwe są gwałtowne zmiany nastrojów, od złości po smutek, szczególnie jeśli żona narcystyczna poczuje, że traci kontrolę nad sytuacją.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a zachowania mogą się różnić w zależności od osobowości i specyficznych okoliczności. Rozstanie z osobą wykazującą cechy narcystyczne może być szczególnie trudne i wymagać wsparcia ze strony specjalistów z zakresu przede wszystkim psychologii.

Narcyzm a płeć. Jak zachowują się kobiety-narcyzki?

Cechy narcystyczne mogą się różnie manifestować w zależności od osoby, a niektóre badania sugerują, że mogą istnieć różnice w sposobach, w jakie narcyzm jest objawia się w zależności od płci. Na przykład, kobiety z cechami narcystycznymi mogą częściej wykorzystywać taktyki manipulacyjne związane z wyglądem lub seksualnością, podczas gdy mężczyźni mogą skłaniać się ku manifestacji swojej dominacji przez status lub władzę. Wpływ na to mają kultura oraz socjalizacja, co uważamy za najcenniejsze i atrybut „prawdziwej” kobiety i „męskiego” mężczyzny. Jednakże, te obserwacje są ogólne i nie zawsze stosują się do każdego przypadku. 

Żona narcyzka walczy w sądzie. Rozwód z kobietą narcyzem

Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości mogą z ogromną, czasem przesadną intensywnością angażować się w proces rozwodowy. Przedstawiam Ci kilka powodów czemu tak się dzieje. Są one związane z ich cechami osobowości i sposobem, w jaki postrzegają siebie oraz relacje z innymi. Rozwód z narcyzką + Test: Czy twoja żona jest narcyzką?

Kobiety narcystyczne często mają silną potrzebę kontroli nad innymi i zdarzeniami wokół. Rozwód stanowi zagrożenie dla tej kontroli, szczególnie jeśli druga strona inicjuje rozstanie. Walka w sądzie może być próbą odzyskania możliwości wpływania na swój związek oraz partnera. Dla wszystkich bezradność jest trudnym stanem, jednak dla narcyzów fakt, że coś dzieje się bez ich wiedzy czy kontroli jest dużo bardziej bolesne.

Narcyzi mają często tak naprawdę niskie poczucie własnej wartości, które jednak skrzętnie zasłaniają wizerunkiem osoby, która ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. To tylko maska i wyobrażenie jakie o sobie mają. Natomiast w sytuacji jaką jest rozstanie, mogą postrzegać rozwód jako atak na ich ego. Mogą używać batalii sądowej do obrony swojego nieskazitelnego wizerunku osoby odnoszącej wyłącznie sukcesy i udowodnienia, że to partner jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa.

Walka w sądzie może być używana jako forma zemsty za rzeczywiste lub wyimaginowane krzywdy wyrządzone przez partnera. Może to być sposób na sprawienie bólu drugiej stronie, jednak narcyz będzie uważał, że jest to sprawiedliwe i zasłużone. Charakterystyczny brak empatii dla narcyzów oznacza, że mogą oni mieć trudności z rozumieniem lub troszczeniem się o emocjonalne skutki ich działań. Nie myślą o tym jaki to będzie miało wpływ na byłego partnera i dzieci. Skupiają się na swoich potrzebach i celach, nie zważając na koszty emocjonalne dla innych. Jak uzyskać rozwód kościelny – unieważnienie ślubu kościelnego

Narcyzka zgłasza przemoc domową

Gdy osoba o cechach narcystycznych zgłasza przemoc domową, motywacje mogą być złożone i różnorodne. Ważne jest, aby podkreślić, że przemoc domowa jest poważnym zagadnieniem i każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie i z należytą powagą.  Jednak kiedy rozważamy specyficzną sytuację, w której osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości może fałszywie zgłaszać przemoc domową, istnieje kilka potencjalnych motywacji:

1. Kontrola i manipulacja: Osoba narcystyczna może użyć fałszywego zgłoszenia jako sposobu na manipulowanie partnerem lub sytuacją, próbując zyskać przewagę w trakcie rozwodu lub separacji.

2. Odwet: Fałszywe oskarżenia mogą być formą zemsty na partnerze, który chce opuścić związek lub zrobił coś, co narcyz interpretuje jako atak na swoją osobę.

3. Ochrona wizerunku: Narcyzi często dbają o to, jak są postrzegani przez innych. Fałszywe zgłoszenie może być próbą zabezpieczenia własnego wizerunku przez przedstawienie się jako ofiara, zwłaszcza jeśli obawiają się, że rozwód lub konflikt z partnerem może im zaszkodzić społecznie.

4. Poszukiwanie uwagi i współczucia: Zgłoszenie przemocy domowej może być również wykorzystane do zwrócenia na siebie uwagi i uzyskania współczucia od innych, wzmacniając potrzebę bycia w centrum uwagi.

5. Unikanie odpowiedzialności: Poprzez fałszywe oskarżenia, osoba narcystyczna może próbować odwrócić uwagę od własnych błędów lub zachowań, przerzucając odpowiedzialność na partnera.

Jest ważne, aby pamiętać, że nie wszystkie osoby zgłaszające przemoc domową są motywowane przez narcyzm lub inne nieuczciwe intencje. Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym, który dotyka wielu osób niezależnie od ich cech osobowości.

Dziwne słowa czyli jak manipuluje narcyzka?

Osoby o cechach narcystycznych, niezależnie od płci, mogą stosować szereg zaawansowanych technik manipulacji i kontroli w kontekście rozwodu. W przypadku, gdy mowa o żonie narcyzce, zaznaczam, że zachowania te mogą być stosowane przez każdą osobę, niezależnie od płci. Oto kilka technik, które mogą być stosowane:

 •  Gaslighting

Gaslighting to forma manipulacji psychicznej, polegająca na tym, że narcyz stara się zasiać wątpliwości w umyśle ofiary co do jej własnych przeżyć, wspomnień czy postrzegania rzeczywistości. W kontekście rozwodu, może to obejmować kwestionowanie wspomnień o konkretnych wydarzeniach czy twierdzenie, że druga strona nie pamięta dobrze faktów, co ma na celu wywołanie u ofiary poczucia szaleństwa lub niepewności.

 • Triangulacja

Technika ta polega na wykorzystywaniu trzecich osób do manipulacji i kontroli nad partnerem. Może to obejmować mówienie złych rzeczy o partnerze innym ludziom (w tym dzieciom) lub przekazywanie wiadomości przez pośredników, aby wywołać konflikt lub podważyć relacje partnera z innymi.

 • Hoovering

Technika „hoovering” jest często stosowana przez narcyzów, którzy próbują przywrócić kontakt z partnerem po rozstaniu, wykorzystując do tego celu wspomnienia o dobrych czasach, obietnice zmiany lub wspólne zobowiązania, takie jak dzieci czy majątek. Jest to próba „wessania” osoby z powrotem do związku lub wpływania na jej decyzje dotyczące rozwodu.

 • Projekcja

Projekcja polega na przypisywaniu własnych niepożądanych myśli, uczuć czy zachowań drugiej osobie. W kontekście rozwodu, narcyz może oskarżać partnera o zachowania, które sam wykonuje, takie jak bycie nieuczciwym, zdradzanie czy manipulowanie, próbując odwrócić uwagę od własnych działań.

 • Oskarżenie i obwinianie

Narcyz może usiłować przekonać wszystkich dookoła (w tym sąd, prawników, rodziny i przyjaciół), że to wyłącznie partner jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Może używać każdego argumentu, by przedstawić się w lepszym świetle i zdyskredytować partnera.

 • Użycie dzieci jako narzędzi

W ekstremalnych przypadkach narcyz może używać dzieci jako pionków w grze o kontrolę i dominację, próbując manipulować ich uczuciami lub lojalnością wobec drugiego rodzica. A to po to aby uzyskać przewagę w postępowaniu rozwodowym lub w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi.

Jak sobie pomóc podczas rozwodu z kobietą-narcyzem?

Zachowaj dokładne zapisy interakcji między Wami. Dokumentuj korespondencję – w tym wiadomości e-mail, SMS-y czy wiadomości na Messengerze. Ustal granice komunikacji i interakcji, może to oznaczać ograniczenie kontaktu do konkretnych tematów (np. spraw dotyczących dzieci). Nie angażuj się w przepychanki i postaraj się nie reagować emocjonalnie na prowokacje i manipulacje. Narcyzka może próbować wywołać reakcję, aby później wykorzystać ją przeciwko Tobie. Skup się na faktach, w komunikacji i w sądzie skupiaj się na konkretach i faktach. Zadbaj o siebie! Rozwód może być wyczerpujący, szczególnie z narcystycznym partnerem. Znajdź czas na aktywności, które Cię regenerują i pamiętaj, by nie żyć tylko sprawą o rozwód.

Szukaj wsparcia wśród bliskich, otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają i rozumieją przez co przechodzisz. Ustal plan finansowy, zadbaj o swoją stabilność finansową i bezpieczeństwo. Pamiętaj, że przydatne może być tworzenie planu na wypadek długotrwałej batalii prawnej.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .